คำอธิบาย

หลักสูตร PADI Tec 45 เป็นส่วนที่สองของโปรแกรม PADI Tec Deep Diver เต็มรูปแบบ คุณจะได้ขยายขีดจำกัดความลึกของคุณเป็น 45 เมตร/145 ฟุตและเรียนรู้การวางแผนและทำการดำน้ำแบบดีคอมเพรสชั่นซ้ำโดยใช้ถังอากาศ Single Stage/Decompression ถังเดียว ทำให้คุณได้ใช้อุปกรณ์ดำน้ำ Tec Diving ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบสวมไว้ด้านหลังหรือด้านข้าง คุณยังจะได้ทำการดำน้ำแบบ Accelerated Decompression โดยใช้ EANx หรือออกซิเจนบริสุทธิ์ นี่คือหลักสูตรที่คุณจะก้าวไปสู่ความท้าทายและมุ่งมั่นที่จะเป็นนักดำน้ำ Technical Diver

สำหรับการลงทะเบียนในเรียนหลักสูตร Tec 45 คุณต้อง:

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec 40Diver
  • เป็นนักดำน้ำ PADI Rescue Diver
  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 50 ได๊พ์ ซึ่งมีอย่างน้อย 12 ได๊พ์ที่ดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ ไนตร็อกซ์ (Enriched Air Nitrox) ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุต และ 6 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต
  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

 

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Deep Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

การฝึก Tec 45 ของคุณประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาความรู้สามบท ภาคการฝึกปฏิบัติสามภาคและการฝึกดำน้ำสี่ได๊พ์ โดยเสริมจากสิ่งที่คุณเรียนรู้ในหลักสูตร Tec 40 คุณมุ่งความสนใจไปที่การทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำ Tec Diving และปัญหาที่เกี่ยวข้อง คุณพัฒนาการวางแผนก๊าซและการคำนวณการหยุดแบบดีคอมเพรสชั่นสต๊อบแบบเร่ง (Accelerated) อย่างละเอียดต่อไป นอกจากนี้ คุณเรียนรู้ที่จะคิดแบบนักดำน้ำ Technical Diver

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ Technical เต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงถังอากาศแบบ Wings และถังอากาศคู่พร้อมถัง Deco เพิ่มเติม หรือคุณอาจใช้อุปกรณ์ในรูปแบบ Technical Sidemount ครูผู้สอน PADI Tec Deep Instructor ของคุณจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผจญภัยดำน้ำ Tec Diving ของคุณ

Getting Started

ติดต่อติดต่อศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI และหากคุณยังไม่มี ให้รับ Tec Deep Diver Crew-Pak ที่รวมถึงหนังสือคู่มือ PADI Tec Deep Diver Manual ซึ่งคุณจะใช้สำหรับการศึกษาด้วยตนเอง วิดีโอ Equipment Set-up and Key Skills ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยคุณฝึกฝนทักษะระหว่างการผจญภัยดำน้ำ Tec Diving ของคุณ คุณจะยังคงใช้ Tec Deep Diver Crew-Pak ต่อไปสำหรับหลักสูตร Tec 50 ของคุณ

คุณอาจ ได้รับหน่วยกิตวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร PADI Tec 45

หลักสูตรเพิ่มเติม