คำอธิบาย

นี่คือหลักสูตรที่คุณจะก้าวไปสู่ความท้าทายและมุ่งมั่นที่จะเป็นนักดำน้ำ Technical Diver หลักสูตร PADI Tec 45 จะขยายขีดจำกัดด้านความลึกของคุณเป็น 45 เมตร/150 ฟุต คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนและทำการดำน้ำ Multilevel Dive ทั้งแบบได๊พ์เดียวและหลาย ๆ ได๊พ์ โดยใช้ถังอากาศ Decompression ที่มีออกซิเจนสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ คุณจะได้ใช้ถังอากาศสองถัง ซึ่งสามารถติดตั้งในรูปแบบ Back Mount หรือ Sidemount ก็ได้ Tec 45 เป็นสิ่งที่ต้องมีมาก่อนเรียนหลักสูตร Tec 50 นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับนักดำน้ำในการรับประกาศนียบัตร Tec 45 Trimix Diver อีกด้วย

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร Tec 45 คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec 40 Diver 
  • เป็นนักดำน้ำ PADI Rescue Diver Diver* 
  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 50 ได๊พ์ โดยมีอย่างน้อย 10 ได๊พ์เป็นการดำน้ำที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต
  • มีอายุ 18 ปี 

* หากเทียบคุณสมบัตินี้ด้วยประกาศนียบัตรเทียบเท่า ให้แสดงหลักฐานการฝึก CPR/First Aid ไม่เกินสองปีที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ คุณยังต้องมีแบบฟอร์ม Diver Medical Form ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดทราบว่าประกาศนียบัตรเทียบเท่าบางใบจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นอาจนำมาใช้ได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec 45 Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณ'จะได้ใช้อุปกรณ์ดำน้ำ Technical เต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงถังอากาศ Wings และถังอากาศคู่พร้อมถังอากาศ Deco เพิ่มเติม หรือคุณอาจใช้อุปกรณ์ในรูปแบบ Technical Sidemount ครูผู้สอน PADI Tec 45 Instructor ของคุณจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำที่จำเป็นสำหรับการผจญภัยดำน้ำ Tec Diving ของคุณ


 

Tec 45 Trimix (ตัวเลือก)

สงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ก๊าซ Trimix เช่น ความหนาแน่นของก๊าซที่ลดลงและอาการนาร์โคซิส (Narcosis) ที่ลดลงอยู่ไหม นักดำน้ำ Tec 45 Diver ยังสามารถเรียนรู้การใช้ Trimix ที่มีออกซิเจนไม่น้อยกว่า 21 เปอร์เซ็นต์และฮีเลียมไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย สอบถามครูผู้สอนของคุณว่ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร Tec 45 Trimix

Getting Started

ติดต่อศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ของคุณ และหากคุณยังไม่มี ให้รับ Tec 45 Diver Crew-Pak ที่มี PADI Tec 45 Diver eLearning ซึ่งคุณจะได้ใช้ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเองก่อนที่จะพบกับครูผู้สอน PADI Tec 45 Instructor ของคุณ

คุณอาจได้รับหน่วยกิตวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร PADI Tec 45

หลักสูตรเพิ่มเติม