คำอธิบาย

อนาคตของการดำน้ำ Deep Tec Diving นั้นเป็นของ CCR (Closed Circuit Rebreather) และหลักสูตร Tec 40 CCR นั้นคือจุดเริ่มต้น หากคุณสนใจในการดำน้ำ Technical Diving และต้องการดำน้ำด้วย Rebreather หลักสูตร Tec 40 CCR คือการเข้าสู่โลกของการดำน้ำ Tec Diving การฝึกระดับแรกนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับชนิด T CCR ซึ่งสามารถเป็น CCR แบบอิเล็กทรอนิกส์ (eCCR) และ CCR แบบปรับเอง (mCCR) ในระหว่างหลักสูตร คุณจะต้องมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาวินัยในการเป็นนักดำน้ำ Technical Diver ในขณะที่เรียนรู้รายละเอียดของการตั้งค่าที่เหมาะสม การตรวจเช็คก่อนดำน้ำ การวางแผนการดำน้ำ การจัดการกับความขัดข้องและปัญหาและการทำงานเป็นทีมสำหรับการดำน้ำ CCR Diving

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 40 CCR Diver คุณต้อง:


 • เป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Deep Diver หรือมีหลักฐานการดำน้ำถึงความลึก 30 เมตร/100 ฟุต 10 ได๊พ์

 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 30 ได๊พ์ โดยอย่างน้อย 10 ได๊พ์เป็นการดำน้ำโดยใช้ EANx ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุต

 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

 • ต้องได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ PADI Rescue Diver ก่อนการฝึกดำน้ำได๊พ์ที่ 5

 • ก่อนได้รับการรับรอง ต้องมีบันทึกดำน้ำอย่างน้อย 50 ได๊พ์

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec 40 CCR Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

คุณจะได้เรียนรู้การดำน้ำแบบโน-สต๊อบหรือการดำน้ำดีคอมเพรสชั่นที่จำกัดโดยใช้ชนิด T CCR ที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 40 เมตร/130 ฟุตระหว่างการฝึกดำน้ำแปดได๊พ์ นอกจากนี้คุณจะต้องครอบคลุมถึง:

 • การทำงานพื้นฐานของ CCR
 • อุปกรณ์ Tec และการตั้งค่าและรายการตรวจสอบของ CCR
 • การดำน้ำด้วย CCR และการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ซอฟต์แวร์สำหรับดีคอมเพรสชั่นและข้อกำหนดของ Open-Circuit Bailout
 • ขั้นตอนปฏิบัติหลังดำน้ำและการถอดแยกอุปกรณ์
 • การคิดแบบนักดำน้ำ Tec CCR diver

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำ Tec Diving มาตรฐานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งเสื้อเอ็กโพสเซอร์สูท (Exposure Suit) หน้ากาก ตีนกบและระบบน้ำหนักของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้สน็อกเกอล์ แต่คุณสามารถพกสน็อกเกอล์แบบพับเก็บได้ไว้ในกระเป๋าของคุณ นอกจากนี้คุณจะต้องมีทุ่นเครื่องหมายบนผิวน้ำ (DSMB) และรอก อุปกรณ์ส่งสัญญาณบนผิวน้ำแบบเสียง แผ่นสเล็ทและเข็มทิศ ครูผู้สอน PADI Tec 40 CCR Instructor ของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับชนิด T CCR ที่คุณจะได้เรียนรู้การใช้และแนะนำคอมพิวเตอร์ดำน้ำสำหรับ CCR ที่สามารถใช้กับ Open-Circuit Bailout ได้ (หากไม่ได้รวมเข้ากับ CCR) ระบบ Offboard Life Support และเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

หลังจากได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ PADI Tec 40 CCR Diver คุณจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมหากคุณต้องการใช้ชนิด T CCR รุ่นอื่น ๆ เนื่องจากขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำทั้งหลักสูตร เพียงเข้าเรียนในโปรแกรม PADI Tec CCR Qualifier ที่เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชนิด T CCR รุ่นต่าง ๆ

ครูผู้สอนของคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิด T CCR ทั้งหมดที่ใช้ในหลักสูตร PADI ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร เช่น ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สามและผู้ผลิตมั่นใจว่า CCR ของพวกเขาผ่านตามรายการข้อกำหนดที่ครอบคลุม

Getting Started

รับหนังสือคู่มือ PADI Tec 40 CCR Diver Manual พร้อมดีวีดีได้จาก PADI">https://locator.padi.com">ร้านดำน้ำของ PADIในท้องถิ่นของคุณ ที่เปิดสอนหลักสูตร PADI TecRec และเริ่มอ่าน นอกจากนี้คุณจะได้รับแผ่นเสล็ท TecRec Type T CCR Predive Checklist Slate เมื่อคุณทราบว่าจะใช้ CCR รุ่นใดสำหรับการฝึก คุณยังสามารถเริ่มศึกษาเอกสารประกอบของผู้ผลิตได้

หลักสูตรเพิ่มเติม