การคุ้มครองผู้บริโภค

โปรแกรมการควบคุมคุณภาพ (Quality Management) ของ PADI

ความมุ่งมั่นขององค์กร PADI ในการให้การฝึกดำน้ำแบบสคูบาอันยอดเยี่ยมที่มีมาตรฐานเป็นระดับเดียวกันทั่วโลกนั้นทำให้ PADI มีชื่อเสียงกับการศึกษาของนักดำน้ำที่มีคุณภาพ การรับทราบ ตลอดจนถึงการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงที่ศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ทและสมาชิก PADI แต่ละคนได้รับนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญของโปรแกรม Quality Management and Recognition

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งกลับบ้านจากการทริปดำน้ำที่ยอดเยี่ยมและต้องการแสดงความพึงพอใจของคุณกับรีสอร์ทดำน้ำของ PADI หรือบางทีคุณอาจประสบปัญหาระหว่างการฝึกอบรมและต้องการความช่วยเหลือหรือเพียงเพื่อแจ้งให้ใครบางคนทราบ โปรแกรมควบคุมคุณภาพ (Quality Management Program) ของ PADI ก็มีจุดประสงค์สำหรับทั้งสองอย่าง

จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกของ PADI ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ระบบการศึกษาของ PADI และปฏิบัติตามมาตรฐาน PADI ศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทของ PADI และสมาชิกมืออาชีพแต่ละคนที่แสดงให้เห็นถึงการบริการที่เป็นเลิศจะได้รับการยอมรับผ่านโปรแกรม Recognition of Excellence มีประสบการณ์ที่ดีและต้องการที่จะแบ่งปันหรือไม่ โปรดส่งรายงานชมเชยเกี่ยวกับสมาชิก PADI ไปที่ [email protected]

ในทางกลับกัน เมื่อสมาชิกเบี่ยงเบนออกไปจากมาตรฐาน โปรแกรมควบคุมคุณภาพ (Quality Management Program) จะทำหน้าที่นำพวกเขากลับมา นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่ดีนักโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

PRO CHEK™

ตรวจสอบสถานะข้อมูลประจำตัวของสมาชิก PADI แต่ละคนที่นี่ สมาชิกของ PADI จะต้องต่ออายุสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสอนหลักสูตรและโปรแกรมของ PADI

การแจ้งเตือนลูกค้า

ดูชื่อครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ได๊พ์มาสเตอร์ ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเสนอหลักสูตรหรือโปรแกรมของ PADI พร้อมกับคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ ดูการแจ้งเตือนลูกค้าในขณะนี้

แบบสอบถามการประเมินหลักสูตร

ต้องการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร PADI ล่าสุดของคุณหรือไม่ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ PADI ได้รักษามาตรฐานระดับสูงและมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ประเมินหลักสูตรตอนนี้

แผนผังการควบคุมคุณภาพ (Quality Management Flowchart)

ดูรายละเอียดทั่ว ๆ ไปของขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของ PADI