Coral Hero
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ PADI (Corporate Social Responsibility)

ความก้าวหน้าของภารกิจ PADI เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลก

ภารกิจของเรา

สร้างผู้นำ PADI Torchbearer นับพันล้านคนเพื่อสำรวจและปกป้องมหาสมุทร

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราสร้างขึ้นจากมรดกอันยาวนานขององค์กรในการปกป้อง โลกใต้น้ำที่เรารัก ในฐานะเครือข่ายศูนย์ดำน้ำ ครูผู้สอนดำน้ำและนักดำน้ำที่ใหญ่ที่สุด เรามีโอกาสมหาศาลในการระดมพลผู้นำ PADI Torchbearers หลายล้านคนเพื่อช่วยปกป้องมหาสมุทร

PADI อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการมีบทบาทในความพยายามระดับโลกในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นและเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความคิดริเริ่มที่อิงจากการแก้ปัญหาที่จะมีผลกระทบที่ยั่งยืน

PADI PILLARS OF CHANGE℠

วิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งที่เราสามารถให้เกียรติมรดกของเราและคืนให้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้ คือการทำหน้าที่ของเราในการดำเนินงานองค์กร PADI อย่างมีความรับผิดชอบ สนับสนุนอุตสาหกรรมการดำน้ำที่ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทรที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา

Pillars of Change สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ PADI และความมุ่งมั่นที่เรายึดมั่นในการทำให้ผู้คนและโลกดียิ่งขึ้น การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับปัญหาของมหาสมุทรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและธรรมชาติ 

Ocean Conservation logo


PILLAR ONE

Ocean Conservation

Empower our community to take local action for global impact.

PADI’s first Pillar of Change, Ocean Conservation, reflects both the organization’s long-standing ethos to protect the aquatic environment and the renewed commitment to take focused action that leads to lasting positive change for the ocean. By empowering millions of divers around the world with the ability to take focused conservation action, we believe that change is possible.
 

Ocean Conservation Highlights

Dive Industry Sustainability Logo


PILLAR TWO

Dive Industry Sustainability

Reduce the global environmental footprint of the dive industry.

PADI’s second Pillar of Change, Dive Industry Sustainability, was created to leverage PADI’s global influence as a means to encourage all key stakeholders across the dive industry to take actions that reduce environmental impact and increase the reputation of diving as a regenerative activity with positive benefits for people and planet.

Dive Industry Sustainability Highlights

People and Humanity Logo


PILLAR THREE

People and Humanity

Foster diversity and inclusion and support local dive communities.

PADI’s third Pillar of Change, People and Humanity, is borne from PADI’s core belief that aquatic environments should be accessible to all. As a global organization, we continually strive to foster an environment of openness across the dive industry with a shared understanding that ‘underwater we all speak the same language.'

People and Humanity Highlights

Two divers descending underwater

Discover the Healing Power of Diving  

A PADI Adaptive Service Facility is an operation that has invested in comprehensive operational services and infrastructure that meet the needs of divers with physical, psychological or mental challenges to promote inclusivity in its diver training programs and other dive activities. 

Pillars

United in a shared goal, our community is leading a powerful movement to restore ourselves, our relationships with each other and the blue planet we call home. By harnessing the power of the PADI brand as a force for good, we foster an engaged and informed global network of Ocean Torchbearers and empower them to create change.

Whales shallow blue

เข้าร่วมชุมชนผู้นำ PADI Torchbearer เสียตั้งแต่วันนี้

เป็นคนแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับแคมเปญ กิจกรรมและโอกาสในการดำน้ำของ Save the Ocean สำหรับผู้คนและโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น