ทำไมถึงเลือก PADI®

ความแตกต่างของ PADI

นักดำน้ำของ PADI ถือใบบัตรรองการดำน้ำแบบสคูบาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณจะเลือกดำน้ำที่ไหน บัตรรับรองของ PADI ของคุณจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ในความเป็นจริง ในการผจญภัยดำน้ำแบบสคูบาส่วนใหญ่ คุณจะถูกรายล้อมไปด้วยนักดำน้ำของ PADI คนอื่น ๆ ที่ตัดสินใจเลือกรับบัตรรับรองแบบเดียวกับคุณ – เพื่อฝึกกับองค์กรสำหรับฝึกการดำน้ำแบบสคูบาที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก

PADI มีความแตกต่างอย่างไร

การศึกษา - ระบบการศึกษาของนักดำน้ำของ PADI เป็นระบบการสอนดำน้ำที่แข็งแกร่งที่สุด หลักสูตรของ PADI ได้รับการออกแบบเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและคุ้มค่า อยู่ภายใต้การแนะนำของครูผู้สอนมืออาชีพของ PADI ของคุณ คุณจะได้เพิ่มความมั่นใจในขณะที่เรียนรู้แนวคิดและทักษะด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ครูผู้สอนของ PADI ได้รับการฝึกอบรมและยึดถือมาตรฐานที่สูงสุดของการดำน้ำ ได้รับการสนับสนุนด้วยระบบการควบคุมคุณภาพเชิงรุกที่แข็งแกร่ง

การเรียนรู้โดยยึดการปฏิบัติเป็นหลัก (Performance-Based Learning) – คุณจะได้พัฒนาความรู้และทักษะไปตามความสามารถของคุณเองในขณะเดียวกันคุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อปฏิบัติบัติที่ต้องทำที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างแท้จริงซึ่งจำเป็นต่อการเป็นนักดำน้ำแบบสคูบา คุณต้องได้รับประกาศนียบัตร PADI แต่คุณจะได้ทำในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมและได้รับการสนับสนุนอย่างดีอย่างดี

สื่อสำหรับการเรียน - การสอน – นักออกแบบด้านการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและทฤษฎีการเรียนรู้ในการสร้างสื่อสำหรับการเรียน - การสอนของ PADI โดยคำนึงถึงคุณ ซึ่งเป็นนักเรียนดำน้ำ สื่อสำหรับการศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองที่มีอยู่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ – โปรแกรมออนไลน์ แอปที่ใช้กับแท็บเล็ต หนังสือคู่มือ สมุดแบบฝึกหัด แผ่นดิสก์มัลติมีเดีย ฯลฯ ช่วยให้คุณเรียนรู้ในแบบที่เหมาะกับคุณ สื่อสนับสนุนสำหรับการสอนช่วยให้ครูผู้สอน (Instructor) ของ PADI ของคุณอธิบายแนวคิดที่สำคัญเพิ่มเติมและตรวจสอบความเข้าใจได้

มาตรฐานการศึกษา – โปรแกรมของ PADI ทุกโปรแกรม ตั้งแต่โปรแกรมขั้นเริ่มต้น (Entry Level) จนถึงการฝึกครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบา ต่างก็อยู่ภายใต้มาตรฐานการศึกษาที่เข้มงวด โดยมีการตรวจสอบความสม่ำเสมอและคุณภาพทั่วโลก PADI ใช้แนวทางเชิงรุกในการควบคุมคุณภาพและสุ่มสำรวจนักดำน้ำของ PADI เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรนั้นตรงตามมาตรฐานระดับสูงของ PADI เช่นเดียวกับความคาดหวังของนักดำน้ำ ไม่มีองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำใดที่ทำงานเพื่อรักษาระดับความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของมืออาชีพเช่นนี้

การศึกษาต่อสูงขึ้นของนักดำน้ำ – ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเป็นนักดำน้ำที่มีความมั่นใจนั้นได้รับแรงผลักดันจากการพัฒนาทักษะการดำน้ำแบบสคูบาของคุณอย่างต่อเนื่อง แต่ละหลักสูตรของ PADI สร้างขึ้นโดยมีหลักสูตรก่อนหน้านี้ โดยจะสอนทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เมื่อคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ หลักสูตรเฉพาะทาง (Specialty Courses) ของ PADI ให้คุณสำรวจความสนใจในการดำน้ำที่เฉพาะเจาะจง หลักสูตรระดับมืออาชีพช่วยให้คุณใช้ชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์การดำน้ำแบบสคูบาโดยการเป็นได๊พ์มาสเตอร์หรือครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบา

หน่วยกิตของวิทยาลัยและอาชีวศึกษา – คุณภาพของสื่อสำหรับการเรียนการสอนของ PADI ที่ไม่มีใครเทียบได้ และความถูกต้องทางการศึกษาของหลักสูตรของ PADI ได้รับการยอมรับอย่างอิสระจากหน่วยงานด้านการศึกษาและอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ คุณอาจได้รับหน่วยกิตวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร PADI บางหลักสูตร หรือรับการรับรองการฝึกอาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) – หลักสูตรต่าง ๆ ของ PADI ได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO สำหรับ Recreational Diving Services โดยผู้ตรวจสอบอิสระ European Underwater Federation และ Austrian Standards Institute มาตรฐาน ISO (ดูแผนภูมิด้านล่าง) เกี่ยวข้องกับนักดำน้ำห้าระดับ ครูผู้สอนและผู้ให้บริการหรือศูนย์ดำน้ำสองระดับ แต่ละมาตรฐานเหล่านี้เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรของ PADI หรือระดับของสมาชิกระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความว่านักดำน้ำหรือสมาชิกที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง – ราวกับว่าพวกเขาได้รับประกาศนียบัตรสองใบในคราวเดียว

ชื่อของ ISO การอ้างอิงของ ISO เทียบเท่ากับ PADI
โปรแกรมแนะนำการฝึกดำน้ำแบบสคูบาเบื้องต้น ISO 11121 โปรแกรม Discover Scuba Diving
นักดำน้ำระดับที่ 1 – นักดำน้ำที่ต้องได้รับการควบคุมดูแล (Supervised Diver) ISO 24801-1 นักดำน้ำ PADI Scuba Diver
ข้อกำหนดสำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักดำน้ำแบบสันทนาการ ISO 21417 Project AWARE Specialty
นักดำน้ำระดับที่ 2 – นักดำน้ำที่สามารถดำน้ำได้อย่างอิสระ (Autonomous Diver) ISO 24801-2 หลักสูตร Open Water Diver
นักดำน้ำระดับที่ 3 – นักดำน้ำระดับผู้นำ (Diver Leader) ISO 24801-3 ได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster)
โปรแกรมการฝึกดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ ไนทร๊อกส์ (Enriched Air Nitrox) ISO 11107 Enriched Air Diver
ครูผู้สอนระดับที่ 1 ISO 24802-1 ครูผู้ช่วย (Assistant Instructor)
ครูผู้สอนระดับที่ 2 ISO 24802-2 ครูผู้สอน Open Water Scuba Instructor
ผู้ให้บริการการดำน้ำสคูบาแบบสันทนาการ ISO 24803 ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ท
คุณภาพและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

เช่นเดียวกับที่นักดำน้ำต้องได้รับประกาศนียบัตรของ PADI ครูผู้สอนของ PADI จะต้องเรียนจบโปรแกรมการพัฒนาครูผู้สอนที่กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการฝึกอบรมครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบา ครูผู้สอนมือใหม่ของ PADI ทุกคนจะแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบ PADI และความสามารถในการดำเนินการสอนโปรแกรมต่าง ๆ ของ PADI โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งครูผู้สอน (Instructor) ของ PADI ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการประเมินโดยกลุ่มผู้ควบคุมการสอบ (Instructor Examiners) ที่ได้รับการคัดเลือกและจ้างงานจาก PADI เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการประเมินผลนั้นเป็นกลาง มีความยุติธรรมและมีความสอดคล้องกันทั่วโลก นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่การฝึกอบรมของ PADI นั้นเหนือกว่าผู้อื่นในอุตสาหกรรมการดำน้ำ

เพื่อช่วยให้สมาชิกของ PADI เติบโตทั้งเป็นการส่วนตัวและในทางอาชีพ สำนักงาน PADI การจัดสัมมนาประจำปีซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ในด้านการศึกษา การตลาดและการจัดการกับความเสี่ยง สมาชิก PADI ยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาธุรกิจและการสัมมนาที่พูดถึงแนวโน้มในปัจจุบันของการดำน้ำ ผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการรีสอร์ทสามารถเข้าถึงการบริการทางธุรกิจที่หลากหลายผ่านทางสมาคมค้าปลีกและรีสอร์ท (Retail and Resort Associations) ของ PADI สนใจที่จะเปิดร้านดำน้ำของ PADI หรือไม่

ชุมชนดำน้ำ

ในฐานะนักดำน้ำของ PADI คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน PADI ที่ใหญ่ขึ้น

  • ScubaEarth®– ด้วยการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของ PADI – ScubaEarth – คุณจะมีแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อแบ่งปันทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำแบบสคูบากับนักดำน้ำคนอื่น ๆ ผู้ประกอบการดำน้ำและครูผู้สอนจากทั่วโลก คุณสามารถค้นคว้าและวางแผนประสบการณ์การดำน้ำ ค้นหาสถานที่ดำน้ำที่มากกว่า 60,000 แห่ง ค้นหาศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทของ PADI เชื่อมต่อกับบัดดี้ดำน้ำ บันทึกการดำน้ำ อัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอเกี่ยวกับการดำน้ำ ระบุถึงสายพันธ์ุของสัตว์น้ำและอีกมากมาย
  • PADI Blog และ TecRec Blog – รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการดำน้ำของ PADI และการสนทนาเกี่ยวกับการดำน้ำโดยแตะที่บล็อกของ PADI บล็อก TecRec มุ่งเน้นเฉพาะข่าวสารและอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ Technical Diving ในขณะที่บล็อกของ PADI ครอบคลุมหัวข้อการดำน้ำแบบสันทนาการและให้ข้อคิดจาก Dive GuruTM
  • PADI ใน Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest และ YouTube – คุณสามารถโต้ตอบกับนักดำน้ำของ PADI คนอื่น ๆ ที่แชร์สตอรี่ ภาพถ่าย วิดีโอและพูดคุยถึงความหลงใหลของพวกเขา – การดำน้ำแบบสคูบา – ผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะนักดำน้ำของ PADI คุณเข้าร่วมกับคนอื่น ๆ หลายล้านคนเพื่อสร้างพลังที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างในความพยายามในการรักษาโลกใต้น้ำได้ หลักสูตรของ PADI นั้นครอบคลุมถึงการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรัชญาการปกป้องที่เน้นถึงความสำคัญของการปกป้องระบบนิเวศทางน้ำที่เปราะบาง องค์กร PADI Worldwide มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต การดำน้ำจะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีสถานที่ที่สวยงามให้เยี่ยมชม และนักดำน้ำของ PADI ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือกับ PADI AWARE FoundationTM และทำให้การดำน้ำทุกได๊พ์มีค่าเพื่อโลกมหาสมุทรที่สะอาดและมีความอุดมสมบูรณ์