คำอธิบาย

หลักสูตร PADI Enriched Air Diver เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและจำนวนนักดำน้ำ Technical Diver ก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายความว่านักดำน้ำจำนวนมากต้องการอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) และอากาศผสม หลักสูตร Tec Gas Blender สอนให้คุณผสมอากาศเอ็นริชแอร์ ไนทร๊อกส์ (Enriched Air Nitrox) และก๊าซผสมฮีเลียมที่ใช้วิธีการผสมด้วยหนึ่งก๊าซหรือมากกว่า การเป็นนักผสมอากาศ (Blender) เป็นงานหลักในPADI">https://locator.padi.com">ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADIที่มีลูกค้าเยอะและงานของคุณนั้นทำให้นักดำน้ำคนอื่น ๆ ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาชอบทำ - คือการดำน้ำแบบสคูบา

หากคุณเป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี คุณสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร Tec Gas Blender ได้

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Gas Blende Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร Tec Gas Blender ประกอบด้วยสามภาคการฝึกภาคปฏิบัติ แต่ไม่มีการดำน้ำ ระหว่างการศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองและการทบทวนที่นำโดยครูผู้สอน คุณจะได้เรียนรู้:

  • เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีการผสมแบบต่าง ๆ
  • การผสมอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) และ Trimix โดยให้การผสมนั้นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย
  • เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับออกซิเจน และวิธีจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น
  • เพื่อสาธิตขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดออกซิเจน ควบคู่ไปกับข้อกำหนดในการให้บริการออกซิเจน

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Getting Started

คุณสามารถรับหนังสือคู่มือ PADI Gas Blender Manual เพื่อเริ่มการศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองได้โดยแวะไปที่ PADI">https://locator.padi.com">ร้านดำน้ำ ของ PADI ในท้องถิ่นของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม