คำอธิบาย

นักดำน้ำ Tec 100 CCR Diver นั้นคือระดับนักดำน้ำ PADI Tec CCR ขั้นสูงสุด การฝึกอบรมนี้มีความท้าทายมากกว่าหลักสูตร Tec 60 CCR Diver อย่างมากเนื่องจากจะรวมถึงการใช้ก๊าซเจือจางและก๊าซ Bailout ที่มีออกซิเจนต่ำ คุณจะได้เรียนรู้วิธีวางแผนและดำน้ำด้วย Trimix/Heliox ที่มีออกซิเจนต่ำโดยใช้ชนิด T (Technical) CCR ถึงความลึกสูงสุด 100 เมตร/330 ฟุต พร้อม ๆ กับจัดการถัง Bailout หลายถังและทำดีคอมเพรสชั่น สต๊อบ (Decompression Stop) หลายครั้ง นักผจญภัยที่ชอบความท้าทายจำนวนน้อยมากที่ได้รับระดับนี้ คุณจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 100 CCR Diver คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ Tec 60 CCR Diver ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 175 ได๊พ์ โดยมีประสบการณ์การดำน้ำด้วยชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตรด้วยระบบ Offboard Bailout อย่างน้อย 50 ได๊พ์ และ 100 ชั่วโมง ซึ่งการดำน้ำอย่างน้อย 25 ได๊พ์จะต้องเป็นการดำน้ำแบบดีคอมเพรสชั่น สต๊อบที่หยุดหลายจุดที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุตด้วย Trimix/Heliox เจือจางโปรดทราบว่าข้อกำหนดของผู้ผลิตอาจถูกนำไปใช้และประกาศนียบัตรจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่น ๆ อาจเป็นยอมรับได้ - สอบถามครูผู้สอน Tec 100 CCR Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

การดำน้ำที่ระดับความลึกมากกว่า 60 เมตร/200 ฟุตจะทำให้คุณต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญบางข้อในระหว่างหลักสูตรนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วในฐานะนักดำน้ำ Tec 60 CCR Diver ในระหว่างการพัฒนาความรู้ การดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองหนึ่งได๊พ์และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติห้าได๊พ์ คุณจะได้เรียนรู้:

  • ดำน้ำด้วยก๊าซที่มีออกซิเจนต่ำและจัดการการปริมาณออกซิเจนที่ระดับความลึกมากกว่า 60 เมตร/200 ฟุต
  • การสวมถัง Bailout สามถังขึ้นไปและการเลือกก๊าซ Bailout
  • การจัดการกับปัญหา CCR และเหตุฉุกเฉินในการดำน้ำที่ระดับความลึกที่สุดขีด

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำ TEC มาตรฐาน พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่คุณใช้ในหลักสูตร PADI Tec 60 CCR Diver ของคุณ โดยมีถัง Bailout เพิ่มเติมอย่างน้อยสองถัง

หลังจากได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ PADI Tec 100 CCR Diver คุณจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมหากคุณต้องการใช้ชนิด T CCR รุ่นอื่น ๆ เนื่องจากขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำทั้งหลักสูตร เพียงเข้าเรียนในโปรแกรม PADI Tec CCR Qualifier ที่เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชนิด T CCR รุ่นต่าง ๆ

โปรดทราบว่า CCR ทั้งหมดที่ใช้ในหลักสูตร PADI TecRec นั้นต้องผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สามและผู้ผลิตต้องแน่ใจว่าเป็นไปตามรายการข้อกำหนดที่ครอบคลุม

Getting Started

การศึกษาอย่างอิสระด้วยตัวเองนั้นเริ่มต้นที่การอ่านหนังสือคู่มือ PADI Tec 100 CCR Diver Manual แวะไปที่PADI">https://locator.padi.com">ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณ ที่เปิดสอนหลักสูตร PADI TecRec เพื่อรับหนังสือคู่มือของคุณและเริ่มเรียนทันที หาเอกสารของผู้ผลิตสำหรับชนิด T CCR ที่คุณจะใช้ในระหว่างหลักสูตรและทำการตรวจสอบอย่างละเอียด

หลักสูตรเพิ่มเติม