พันธมิตรของ PADI

มาสร้างมหาสมุทรที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยกัน

โลโก้ Pillars of Change


เราแสวงหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเราเกี่ยวกับโลกที่มนุษยชาติอาศัยอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ พันธมิตรของ PADI มีส่วนสำคัญในการผลักดัน Blueprint for Ocean Action ของเราสำหรับเป้าหมายในการอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงกับวาระระดับโลกเพื่อปกป้อง 30% ของมหาสมุทรภายในปี 2030 และสามารถสนับสนุนโครงการและความคิดริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโลกใต้น้ำ

PADI อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการมีบทบาทในความพยายามระดับโลกในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นและเรามุ่งมั่นที่จะใช้ความคิดริเริ่มที่อิงจากการแก้ปัญหาที่จะมีผลกระทบที่ยั่งยืนผ่านชุมชน Ocean Torchbearer และ Mission Hubs ทั่วโลก

Group of people attending a PADI AWARE event.
มูลนิธิ PADI AWARE FOUNDATION

นับตั้งแต่การก่อตั้งโครงการ Project AWARE ในปี 1989 PADI ได้เป็นพันธมิตรที่สำคัญต่อมูลนิธิดังกล่าว โดยสนับสนุนโดยตรงต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำ การศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางทะเล

PADI และมูลนิธิ AWARE Foundation ได้พัฒนา Blueprint for Ocean Action เพื่อเร่งเป้าหมายการอนุรักษ์ที่สนับสนุนวาระระดับโลกในการปกป้อง 30% ของมหาสมุทร ภายในปี 2030 เราร่วมมือกันเพื่อขยายและสร้างโปรแกรมการอนุรักษ์และการศึกษาใหม่ ๆ ทั้งหลักสูตรที่ต้องและไม่ต้องทำการดำน้ำและจัดการกับภัยคุกคามทางทะเลที่สำคัญ ได้แก่ การฟื้นฟูแนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มลภาวะทางทะเล การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติในทะเลและการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

Fish swimming and a Blancpain logo on the bottom right
บลองแปง (Blancpain)

โดยร่วมกับพันธมิตรผู้ก่อตั้ง Blueprint for Ocean Action ที่เป็นผู้ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงจากสวิสอย่าง Blancpain เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA) และสนับสนุนชุมชนดำน้ำในท้องถิ่นทั่วโลกผ่านโครงการ AWARE Communtiy Grant 

หัวใจของการเป็นพันธมิตรคือ Adopt the Blue™ ที่เป็นโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่สำคัญ ซึ่งเป็นเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะช่วยให้นักดำน้ำแบบสันทนาการของ PADI หลายล้านคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลในเชิงรุกกับร้านดำน้ำ รีสอร์ทและครูผู้สอนของ PADI ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างมหาสมุทรที่มีแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

Clown fish swimming
มูลนิธิ Reef-World Foundation

PADI และมูลนิธิ Reef-World Foundation ได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการดำน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและลดภัยคุกคามต่อหนึ่งในระบบนิเวศที่มีค่าที่สุดในโลก: แนวปะการัง

วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของเราคือการทำให้การดำน้ำแบบสคูบาและการสน็อกเกอลิ่งอย่างยั่งยืนเป็นบรรทัดฐานทางสังคม โดยบรรลุสิ่งนี้ผ่านการดำเนินการตามความคิดริเริ่มของ Green Fins ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UN Environment Programme)

Two divers cleaning trash in the sea.
SEIKO

ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างภาคภูมิใจของโครงการกำจัดขยะในทะเล Seiko จะสานต่อผลกระทบของงานสำคัญของโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่สำคัญอย่าง Dive Against Debris® ซึ่งไม่เพียงแต่กำจัดเศษขยะเท่านั้น แต่ที่อาจสำคัญกว่านั้นคือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ค้นพบเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็นมิตรต่อมหาสมุทรเพื่อป้องกันมลพิษไม่ให้ลงสู่มหาสมุทรอีก Seiko, PADI มูลนิธิ PADI AWARE Foundation และชุมชนดำน้ำทั่วโลกจะร่วมกันให้ข้อมูลการสำรวจที่สำคัญที่นักวิจัยทางทะเลและผู้กำหนดนโยบายสามารถใช้เพื่อการอนุรักษ์

Dr Sylvia Earl
มิชชั่นบลู (Mission Blue)

PADI ได้สร้างพันธมิตรกับ Mission Blue โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับการปกป้องมหาสมุทร

Mission Blue นำโดยนักสมุทรศาสตร์ในตำนาน ดร. ซิลเวีย เอิร์ล (Dr. Sylvia Earle) ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสำรวจและปกป้องมหาสมุทรด้วยการสร้างการสนับสนุนจากสาธารณชนสำหรับการสร้าง Hope Spots ซึ่งเป็นสถานที่พิเศษที่มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทร

Torchbearer logo

 

MEET THE AWARDEES

SEIKO supports the Ocean Torchbearer Award which recognizes PADI Members who are leaders in their communities, actively working toward a better balance between humanity and the ocean.

Create Ocean Change (สร้างการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร)
PADI Blueprint for Ocean Action Programmatic Sponsorship

ในฐานะผู้สนับสนุนหนึ่งในส่วนที่สำคัญของ PADI Blueprint for Ocean Action Program คุณสามารถเร่งเป้าหมายการอนุรักษ์ที่สนับสนุนวาระระดับโลกในการปกป้อง 30% ของมหาสมุทร ภายในปี 2030

ติดต่อเราได้ที่ [email protected] 
เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ