คำอธิบาย

หลักสูตร Tec 60 CCR Diver เป็นการฝึกดำน้ำ Technical Diving โดยใช้ชนิด T CCR ระดับที่สอง เมื่อจบหลักสูตร Tec 60 CCR คุณจะได้ขยายการผจญภัยดำน้ำ CCR Diving ไปที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 60 เมตร/200 ฟุต คุณจะได้เรียนรู้การทำ Multiple Decompression Stop การจัดการกับปัญหาจาก Life-Support และดำน้ำด้วย Trimix/Heliox เป็นตัวเจือจาง มันเป็นความท้าทายอย่างมาก แต่ถ้าคุณจริงจังกับการเป็นนักดำน้ำ Tec CCR Diver หลักสูตรนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปของคุณ

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 60 CCR Diver คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ Tec 40 CCR Diver ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 150 ได๊พ์ โดยมีประสบการณ์การดำน้ำอย่างน้อย 25 ได๊พ์และ 50 ชั่วโมงด้วยชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตรด้วยระบบ Offboard Bailout ตามหลักการของ Tec 40 CCR Diver

  • มีบันทึกการดำน้ำด้วย CCR อย่างน้อย 10 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต

โปรดทราบว่าข้อกำหนดของผู้ผลิตอาจถูกนำไปใช้และประกาศนียบัตรจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่น ๆ อาจเป็นที่ยอมรับได้ - สอบถามครูผู้สอน Tec 60 CCR Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ในหลักสูตร Tec 60 CCR Diver คุณจะต้องทำการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองหนึ่งได๊พ์และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหกได๊พ์ โดยเสริมจากความรู้และทักษะการดำน้ำ Technical Diving ที่คุณได้รับในหลักสูตร Tec 40 CCR คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อใหม่ ๆ เช่น:

  • กลยุทธ์ของ Bailout แบบต่าง ๆ
  • ความสามารถในมี Offboard Gas Supply
  • การวางแผนการดำน้ำ Tec CCR Decompression ซึ่งรวมถึงการทำ Deep Deco Stops
  • ชดเชยอาการนาร์โคซิส (Narcosis) ด้วยก๊าซผสมฮีเลียม
  • การจัดการกับปัญหา CCR และเหตุฉุกเฉินในการดำน้ำที่ระดับความลึก

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำ Technical Diving มาตรฐาน พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่คุณใช้ในหลักสูตร PADI Tec 40 CCR Diver ของคุณ และหน้ากากสำรองและคอมพิวเตอร์ดำน้ำหลักและสำรองสำหรับ CCR ที่สามารถใช้กับ Open-Circuit Bailout คุณจะต้องมี CCR และซอฟต์แวร์สำหรับ Bailout Decompression หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณอย่างแน่นอน

หลังจากได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ PADI Tec 60 CCR Diver คุณจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมหากคุณต้องการใช้ชนิด T CCR รุ่นอื่น ๆ เนื่องจากขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำทั้งหลักสูตร เพียงเข้าเรียนในโปรแกรม PADI Tec CCR Qualifier ที่เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชนิด T CCR รุ่นต่าง ๆ

ครูผู้สอนของคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิด T CCR ทั้งหมดที่ใช้ในหลักสูตร PADI ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร เช่น ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สามและผู้ผลิตมั่นใจว่า CCR ของพวกเขาผ่านตามรายการข้อกำหนดที่ครอบคลุม

Getting Started

แวะไปที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ที่เปิดสอนหลักสูตร PADI TecRec และรับหนังสือคู่มือ PADI Tec 60 CCR Diver Manual พร้อมดีวีดีเพื่อเริ่มอ่าน ให้ลองหาเอกสารของผู้ผลิตสำหรับชนิด T CCR ที่คุณจะใช้ในระหว่างหลักสูตรและทำการตรวจสอบอย่างละเอียด

 

หลักสูตรเพิ่มเติม