คำอธิบาย

หลักสูตร PADI Tec 40 คือที่ที่คุณเปลี่ยนจากการดำน้ำแบบสันทนาการเป็นการดำน้ำ Technical Diving มัน'เป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติจาก Tec Basics หรือนี่อาจเป็นหลักสูตร Tec Diver หลักสูตรแรกของคุณ มันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างการดำน้ำแบบโน-สต๊อบและการดำน้ำเทคนิคคอลดีคอมเพรสชั่น (Technical Decompression) คุณจะได้รับประสบการณ์และเริ่มสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการฝึกนักดำน้ำ Tec Diver ของคุณต่อไป คุณจะมีสิทธิ์ทำการดำน้ำแบบดีคอมเพรสชั่นที่จำกัดระดับความลึกอยู่ที่ 40 เมตร/130 ฟุต และใช้ออกซิเจนมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์เป็นก๊าซที่ใช้ทำดีคอมเพรสชั่น

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร Tec 40 คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver และแนะนำให้มีประกาศนียบัตร PADI Rescue Diver
 • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver
 • เป็นนักดำน้ำ PADI Deep Diver หรือมีหลักฐานการดำน้ำ 10 ได๊พ์ในระดับความลึก 30 เมตร/100 ฟุตหรือลึกกว่านั้น
 • มีบันทึกการดำน้ำ 30 ได๊พ์
 • อายุ 18 ปี

นอกจากนี้คุณจะต้องมีแบบฟอร์ม Diver Medical Form ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา 

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน PADI Tec 40 Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร Tec 40 ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาความรู้เจ็ดบท ภาคการฝึกสี่ภาคการฝึกและการฝึกดำน้ำสี่ได๊พ์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของการดำน้ำ Technical Diving
 • อุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ Technical Diving การจัดตำแหน่งอุปกรณ์ดำน้ำและวิธีการใช้อุปกรณ์
 • การดำน้ำเป็นทีมและการสื่อสาร
 • การวางแผนดีคอมเพรสชั่นและก๊าซโดยใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการดำน้ำ 
 • เทคนิคการดำน้ำแบบทีมและขั้นตอนฉุกเฉินเพื่อใช้ในการจัดการกับอากาศรั่วออกตลอดเวลา (Freeflow) และสถานการณ์ก๊าซหมด
 • การคิดแบบนักดำน้ำ Technical Diver
 • การจัดการกับปัญหาใต้น้ำ
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Trimix (สำหรับนักเรียน Tec 40 Trimix)

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณ'จะได้ดำน้ำโดยใช้อากาศธรรมดาหรือใช้ EANx รวมถึงอากาศ Enriched Air ได้สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับการทำดีคอมเพรสชั่น หากคุณกำลังเรียนหลักสูตร Tec 40 Trimix Diver คุณจะต้องใช้ Trimix ด้วย

Tec 40 Trimix (ตัวเลือก)

สงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ก๊าซ Trimix เช่น ความหนาแน่นของก๊าซที่ลดลงและอาการนาร์โคซิส (Narcosis) ที่ลดลงอยู่ไหม นักดำน้ำ Tec 40 Diver ยังสามารถเรียนรู้การใช้ Trimix ที่มีออกซิเจนไม่น้อยกว่า 21 เปอร์เซ็นต์และฮีเลียมไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย สอบถามครูสอนดำน้ำของคุณว่ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร Tec 40 Trimix

Getting Started

ติดต่อศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ของคุณ และรับ Tec 40 Diver Crew-Pak ที่มี PADI Tec 40 Diver eLearning ซึ่งคุณ'จะได้ใช้ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเองก่อนที่จะพบกับครูผู้สอน PADI Tec 40 Instructor ของคุณ

คุณอาจได้รับหน่วยกิตวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร PADI Tec 40

หลักสูตรเพิ่มเติม