คำอธิบาย

หลักสูตร PADI Tec 40 คือที่ที่คุณเปลี่ยนจากการดำน้ำแบบสันทนาการเป็นการดำน้ำ Technical Diving ซึ่งเป็นที่ที่ดีในการเริ่มต้นเพราะมันคือหลักสูตรย่อยของของหลักสูตร PADI Tec Diver หลักสูตรแรกรูปแบบและเชื่อมช่องว่างระหว่างการดำน้ำแบบโน-สต๊อบและการดำน้ำ Technical Deep Decompression Diving เต็มรูปแบบ คุณจะได้รับประสบการณ์และเริ่มสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการฝึกนักดำน้ำ Tec Diver ของคุณต่อไป คุณจะมีสิทธิ์ทำการดำน้ำแบบดีคอมเพรสชั่นที่จำกัดระดับความลึกอยู่ที่ 40 เมตร/130 ฟุต

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 40 คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver ที่ได้ทำการดำน้ำมาแล้วอย่างน้อย 10 ได๊พ์โดยใช้อากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุต

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Deep Diver หรือมีหลักฐานการดำน้ำที่ระดับความลึกถึง 30 เมตร/100 ฟุต อย่างน้อย 10 ได๊พ์

  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 30 ได๊พ์

นอกจากนี้คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน PADI Tec Deep Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร Tec 40 ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาความรู้สามบท ภาคการฝึกปฏิบัติสามภาคและการฝึกดำน้ำสี่ได๊พ์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของการดำน้ำ Technical Diving
  • อุปกรณ์ การจัดเตรียมและการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำน้ำ Technical Diving
  • การวางแผนก๊าซ ขีดจำกัดของออกซิเจนและการวางแผนดีคอมเพรสชั่น (Decompression)
  • เทคนิคการดำน้ำแบบทีมและขั้นตอนฉุกเฉิน เช่น การจัดการกับอากาศรั่วออกตลอดเวลา (Freeflow) การรั่วซึมของท่อร่วมและสถานการณ์ก๊าซหมด

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานและจะเพิ่มอุปกรณ์ Technical ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเริ่มใช้อุปกรณ์เพิ่มเป็นสองเท่า คุณอาจดำน้ำด้วยถังอากาศอยู่ด้านหลังหรือด้านข้าง ครูผู้สอน PADI Tec Instructor ของคุณอาจให้คุณดำน้ำกับ EANx เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

Getting Started

ติดต่อPADI">https://locator.padi.com">ร้านดำน้ำของ PADIและรับ Tec Deep Diver Crew-Pak ที่ประกอบด้วยหนังสือคู่มือ PADI Tec Deep Diver Manual ซึ่งคุณสามารถเริ่มอ่านได้ทันที คุณยังสามารถรับวิดีโอ Equipment Set-up and Key Skills ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยคุณฝึกฝนทักษะระหว่างการผจญภัยดำน้ำ TEC Diving ของคุณ คุณจะยังคงใช้ Tec Deep Diver Crew-Pak ต่อไปสำหรับหลักสูตร Tec 45 และ Tec 50 ของคุณ



คุณอาจได้รับหน่วยกิตวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร PADI Tec 40 ได้

หลักสูตรเพิ่มเติม