คำอธิบาย

พร้อมสำหรับอีกด้านหนึ่งของการดำน้ำ Technical Diving แล้วหรือยัง หลักสูตร Tec Trimix Diver นำนักดำน้ำ Tec Diver ที่มีประสบการณ์และเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นนักดำน้ำผู้รักความท้าทายที่ดำลงไปลึกมากขึ้นและเยี่ยมชมสถานที่อันบริสุทธิ์ที่มีนักดำน้ำเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถไปได้ ระหว่างหลักสูตร คุณจะได้ดำน้ำที่ระดับความลึกถึง 90 เมตร/300 ฟุต แต่เมื่อคุณได้รับประกาศนียบัตรที่เข้มงวดนี้แล้ว ก็จะมีข้อจำกัดเล็กน้อย การฝึกอบรมของคุณสอนให้คุณค่อย ๆ เพิ่มประสบการณ์ทีละน้อย และคุณทำเพราะคุณมาไกลถึงขนาดนี้แต่ก็ยังมีการสำรวจให้ทำอีกมาก

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec Trimix Diver คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec 50 หรือนักดำน้ำ Tec Trimix 65

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 150 ได๊พ์

  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

  • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Trimix Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร Tec Trimix Diver เน้นการประยุกต์ใช้ภารกิจ (Mission):

  • ตัวเลือกการเลือกก๊าซ โดยเฉพาะก๊าซสำหรับการทำ Deco
  • รูปแบบ Bubble Model และการทำ Deep Stops
  • การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ Trimix ที่ใช้กับก๊าซหลายชนิด
  • การใช้ถังอากาศ Stage/Deco สี่ถัง

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ Technical เต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงถังอากาศ Stage/Deco มากกว่าสองถัง และคุณสามารถใช้อุปกรณ์ Technical Sidemount ครูผู้สอน Tec Trimix Instructor ของคุณอาจแนะนำอุปกรณ์อื่น ๆ

Getting Started

Tec Trimix Diver Crew-Pak นั้นจะรวมถึงหนังสือคู่มือ PADI Tec Trimix Diver Manual ซึ่งคุณสามารถเริ่มอ่านได้ทันที แวะไปที่PADI">https://locator.padi.com">ร้านดำน้ำ ของ PADIเพื่อรับสื่อการเรียนของคุณ ซึ่งยังรวมถึงตาราง Deep Stop Calculation สติกเกอร์ Trimix และแผ่นเสล็ทสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตรเพิ่มเติม