คำอธิบาย

หากคุณชอบดำน้ำ Technical Diving คุณก็จะทราบดีว่าหากต้องการขยายช่วงความลึก คุณต้องใช้ Trimix ซึ่งเป็นส่วนผสมของฮีเลียม ออกซิเจนและไนโตรเจน หลักสูตร Tec Trimix 65 จะสอนให้คุณใช้ Trimix ที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 65 เมตร/210 ฟุต มีข้อดีในการใช้ก๊าซสามชนิด แต่คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง การได้รับประกาศนียบัตร Tec Trimix 65 นั้นทำให้การสำรวจที่ที่ลึกมากขึ้นเป็นความจริงได้

คุณสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร Tec Trimix 65 ได้ หากคุณ:


 • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec 50 Diver

 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์

 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

 • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Trimix Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หัวข้อต่าง ๆ ของหลักสูตร Tec Trimix 65 รวมถึง:

 • ช่วงความลึกของการดำน้ำ Trimix Diving
 • การวางแผนปริมาณออกซิเจน
 • การเลือกส่วนผสม
 • ระบบการเติมอากาศเข้าในชุดดรายสูทด้วยอาร์กอน
 • การใช้ถังอากาศสำหรับการทำดีคอมเพรสชั่น (Decompression) สามหรือสี่ถัง
 • รูปแบบดีคอมเพรสชั่น
 • วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ซอฟต์แวร์สำหรับดีคอมเพรสชั่น (Decompression) และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับก๊าซหลายชนิด

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะใช้อุปกรณ์ TEC เต็มรูปแบบ และคุณอาจใช้อุปกรณ์ในรูปแบบ Technical Sidemount พร้อมทั้งถังอากาศ Stage/Decompression สองถัง ครูผู้สอน Tec Trimix Instructor ของคุณอาจแนะนำอุปกรณ์อื่น ๆ

Getting Started

ติดต่อPADI">https://locator.padi.com">ร้านดำน้ำของ PADIและรับ Tec Trimix Diver Crew-Pak ที่ประกอบด้วยหนังสือคู่มือ PADI Tec Trimix Diver Manual ซึ่งคุณสามารถเริ่มอ่านได้ทันที นอกจากนี้คุณจะได้รับตาราง Deep Stop Calculation สติกเกอร์ Trimix และแผ่นเสล็ทสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชุด Crew-Pak ของคุณด้วย

หลักสูตรเพิ่มเติม