คำอธิบาย

ในฐานะนักดำน้ำ Tec 50 Diver คุณจะมีความรู้และทักษะในการดำน้ำที่ลึกมากขึ้นได้สูงสุดถึง 50 เมตร/165 ฟุต คุณจะรู้วิธีการดำน้ำที่มีการทำดีคอมเพรสชั่น สต๊อบ (Decompression Stop) หลาย ๆ ครั้งโดยใช้ก๊าซสองชนิด มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะไปถึงระดับนี้ได้ การได้รับประกาศนียบัตร Tec 50 นั้นจะเป็นการเปิดประตูสู่การดำน้ำสำรวจที่ลึกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับนักดำน้ำในการรับประกาศนียบัตร Tec 50 Trimix Diver อีกด้วย

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร Tec 50 คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec 45 Diver
  • PADI Rescue Diver*
  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์หรือ 75 ชั่วโมง
  • อายุ 18 ปี

* หากเทียบคุณสมบัตินี้ด้วยประกาศนียบัตรเทียบเท่า ให้แสดงหลักฐานการฝึก CPR/First Aid ไม่เกินสองปีที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ คุณยังต้องมีแบบฟอร์ม Diver Medical Form ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา 

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน PADI Tec 50 Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณ'จะได้ใช้อุปกรณ์ดำน้ำ Technical เต็มรูปแบบและคุณอาจใช้อุปกรณ์ในรูปแบบ Technical Sidemount พร้อมทั้งถังอากาศ Decompression สองถัง


 

Tec 50 Trimix (ตัวเลือก)

สงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ก๊าซ Trimix เช่น ความหนาแน่นของก๊าซที่ลดลงและอาการนาร์โคซิส (Narcosis) ที่ลดลงอยู่ไหม นักดำน้ำ Tec 50 Diver ยังสามารถเรียนรู้การใช้ Trimix ที่มีออกซิเจนไม่น้อยกว่า 21 เปอร์เซ็นต์และฮีเลียมไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย หลักสูตรนี้จะเตรียมนักดำน้ำให้พร้อมสำหรับการดำน้ำด้วย Trimix ที่ซับซ้อนและลึกมากขึ้น เช่น หลักสูตร PADI Tec Trimix 65 และ PADI Tec Trimix สอบถามครูสอนดำน้ำของคุณว่ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร Tec 50 Trimix

Getting Started

แวะไปที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีโปรแกรม PADI Tec 50 Diver eLearning ที่คุณจะได้ใช้ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเองก่อนที่จะพบกับครูผู้สอน PADI Tec 50 Instructor ของคุณ

คุณอาจได้รับหน่วยกิตวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร PADI Tec 50

หลักสูตรเพิ่มเติม