คำอธิบาย

การดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) Trimix และ Rebreather นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการผสมก๊าซที่ถูกต้อง ร้านดำน้ำไม่เพียงแค่ต้องการอุปกรณ์ในการผสมที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังต้องการผู้ผสมก๊าซ (Gas Blender) ที่ได้รับการรับรองแล้ว ในฐานะครูผู้สอน Tec Gas Blender Instructor คุณสามารถช่วยตอบสนองความต้องการผู้ผสมก๊าซ (Gas Blender) โดยเปิดสอนการฝึกอบรมที่สำคัญนี้ - หลักสูตร Tec Gas Blender

ในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec Gas Blender Instructor คุณต้อง:

 

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถาม Tec Gas Blender Instructor Trainer ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

เนื่องจากคุณเป็นผู้ผสมก๊าซ (Gas Blender) อยู่แล้ว หลักสูตรนี้จะทบทวนความรู้ของคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการผสมก๊าซเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่เพียงแต่เข้าใจเท่านั้น แต่ยังสามารถอธิบายข้อมูลสำคัญให้ผู้อื่นทราบได้ด้วย คุณจะต้องสาธิตขั้นตอนการทำความสะอาดออกซิเจนทีละขั้นตอน ฝึกการสอนส่วนต่าง ๆ ของหลักสูตรและสร้างส่วนผสมก๊าซต่าง ๆ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม