คำอธิบาย

การวางแผนดำน้ำ Techinical (Tec) ที่ระดับความลึกถึง 100 เมตร/330 ฟุตโดยใช้ชนิด T CCR เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งคุณไม่เพียงต้องมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถอธิบายให้ผู้อื่นทราบได้เมื่อคุณเป็นครูผู้สอน Tec 100 CCR Instructor เพียงแค่การมีสิทธิ์เรียนหลักสูตร Tec 100 CCR Instructor ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การได้รับระดับครูผู้สอน Tec 100 CCR Instructor ทำให้คุณอยู่ในกลุ่มมืออาชีพด้านการดำน้ำขั้นสูงที่สนุกกับการผจญภัยสุดขั้วและสามารถสอนผู้อื่นให้เข้าถึงระดับความลึกใหม่ได้

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 100 CCR Instructor คุณต้อง:


  • เป็นครูผู้สอน Tec 60 Instructor ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร

  • เป็นนักดำน้ำ Tec 100 CCR Diver ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 350 ได๊พ์ โดยมีประสบการณ์การดำน้ำด้วยชนิด T CCR อย่างน้อย 200 ได๊พ์และ 200 ชั่วโมง และ 120 ได๊พ์และ 120 ชั่วโมงด้วยชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร ซึ่ง 50 ได๊พ์ในนั้นจะต้องเป็นการดำน้ำที่ใช้ Trimix/Heliox ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต และ 25 ได๊พ์ในนั้นจะต้องเป็นการดำน้ำที่ใช้ Trimix/Heliox ที่ระดับความลึกมากกว่า 60 เมตร/200 ฟุต

  • ได้ทำการสอน Tec 60 CCR Diver อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรและออกประกาศนียบัตร Tec 60 CCR Diver อย่างน้อยหนึ่งใบ

  • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

  • มีคุณสมบัติผ่านตามข้อกำหนดเพิ่มเติมของผู้ผลิต

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

นอกเหนือจากการเรียนรู้วิธีแนะนำนักดำน้ำผ่านการวางแผนการดำน้ำที่พิถีพิถันและการทำการดำน้ำที่ระดับความลึกถึง 100 เมตร/300 ฟุตแล้ว คุณจะได้พัฒนาความสามารถของคุณในการกำหนดค่าและใช้ระบบ Offboard Bailout ที่แตกต่างกันสี่ระบบและฝึกเหตุการณ์จำลองฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ระดับความลึก ในระหว่างการเวิร์กชอป ภาคการฝึกในแหล่งน้ำจำลอง การดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและส่วนของการฝึกสอน คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีทัศนคติ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติและทักษะ Tec CCR อันเป็นแบบอย่างที่ดี

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม