คำอธิบาย

CCR เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับภารกิจการดำน้ำ Technical (Tec) Diving มากมาย ด้วยการเป็นครูผู้สอน Tec 60 CCR Instructor คุณจะสามารถฝึกนักดำน้ำ Tec Diver เพื่อขยายการผจญภัยดำน้ำด้วย CCR ที่ระดับความลึกถึง 60 เมตร/200 ฟุต ในหลักสูตร Tec 60 CCR Instructor คุณจะได้เรียนรู้วิธีแนะนำนักดำน้ำผ่านการทำ Multiple Decompression Stop โดยใช้ Trimix/Heliox เป็นตัวเจือจาง มันคือขั้นตอนถัดไปหลังจากที่คุณได้รับประสบการณ์ในฐานะนักดำน้ำ Tec 60 CCR Diver และในฐานะครูผู้สอน Tec 40 CCR Instructor

ในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 60 CCR Instructor คุณต้อง:


  • เป็นครูผู้สอน Tec 40 Instructor ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร

  • เป็นนักดำน้ำ Tec 60 CCR Diver ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 300 ได๊พ์ โดยมีประสบการณ์การดำน้ำด้วยชนิด T CCR อย่างน้อย 150 ได๊พ์และ 150 ชั่วโมง และ 120 ได๊พ์และ 120 ชั่วโมงด้วยชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร ซึ่ง 25 ได๊พ์ในนั้นจะต้องเป็นการดำน้ำที่ใช้ Trimix/Heliox ที่ระดับความความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต

  • ได้ทำการสอน Tec 40 CCR Diver อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรและออกประกาศนียบัตร Tec 40 CCR Diver อย่างน้อยหนึ่งใบ

  • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

  • มีคุณสมบัติผ่านตามข้อกำหนดเพิ่มเติมของผู้ผลิต

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

โดยเสริมจากสิ่งที่คุณเรียนรู้ในหลักสูตร Tec 40 CCR Instructor คุณจะได้เรียนรู้วิธีประเมินความพร้อมของนักดำน้ำสำหรับความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำน้ำด้วยชนิด T CCR ที่ระดับความลึกถึง 60 เมตร/200 ฟุต ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติและการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ คุณจะได้ฝึกทักษะการดำน้ำ CCR Diving เพิ่มมากขึ้นและเรียนรู้วิธีการจัดการและควบคุมการดำน้ำด้วย Multiple Decompression Stop โดยใช้ Trimix/Heliox เป็นตัวเจือจาง สิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่ชนิด T CCR ที่คุณใช้ แต่คุณสามารถได้รับการรับรองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR อื่นเพิ่มเติมผ่านโปรแกรมที่สั้นกว่า

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม