คำอธิบาย

CCR (Closed Circuit Rebreather) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเป็นอนาคตของการดำน้ำ Deep Technical (Tec) Diving การเป็นครูผู้สอน Tec 40 CCR Instructor จะทำให้คุณมีความล้ำสมัยและช่วยให้คุณเปลี่ยนนักดำน้ำแบบสคูบาที่ดำน้ำบ่อย ๆ ให้เป็นนักดำน้ำ Tec Diver ที่กระตือรือร้น หลักสูตร Tec 40 CCR Instructor คือการเข้าสู่ตำแหน่งมืออาชีพของ Tec CCR และทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการสอนโปรแกรม Discover Rebreather และสอนหลักสูตร Tec 40 CCR Diver

ในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Tec 40 CCR Instructor คุณต้อง:

  • เป็นครูผู้สอน PADI Master Scuba Diver Trainer ที่ได้ต่ออายุแล้ว
  • เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Instructor
  • เป็นครูผู้สอน PADI Deep Specialty Instructor
  • เป็นนักดำน้ำ Tec 40 CCR Diver ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR ที่ใช้ในหลักสูตร
  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 150 ได๊พ์ โดยอย่างน้อย 100 ได๊พ์และ 100 ชั่วโมง เป็นการดำน้ำด้วยชนิด T CCR เฉพาะที่จะใช้ในหลักสูตร
  • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
  • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพิ่มเติมของผู้ผลิต
Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ผ่านการพัฒนาความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติและการนำเสนอในน้ำ คุณจะได้ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้วิธีปรับหลักสูตร Tec 40 CCR ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของคุณ สิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่ชนิด T CCR ที่คุณใช้ แต่คุณสามารถได้รับการรับรองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ชนิด T CCR อื่นเพิ่มเติมผ่านโปรแกรมที่สั้นกว่า คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการโปรโมตหลักสูตร Tec 40 CCR Diver ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับผลตอบแทนจากเวลาและเงินที่คุณลงทุนไปเพื่อให้ได้รับระดับนี้

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม