คำอธิบาย

การดำน้ำที่ระดับความลึกมากกว่าระดับความลึกของการดำน้ำแบบสันทนาการด้วยอุปกรณ์ Open-circuit Technical ช่วยให้นักดำน้ำ Tec Divers ได้ค้นพบซากเรือหรือซากวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำที่น่าทึ่งและถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ครูผู้สอน Tec Deep Instructors มีส่วนช่วยในการสำรวจที่ลึกโดยการฝึกนักดำน้ำ Tec Divers รุ่นต่อไป เมื่อคุณได้รับระดับนี้ คุณสามารถดำเนินการสอนโปรแกรม Discover Tec และสอนหลักสูตร Tec 40, Tec 45 และหลักสูตร Tec 50 Diver ได้

ในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec Deep Instructor คุณต้อง:


 • เป็น PADI Instructor ที่ได้ต่ออายุแล้ว

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver

 • เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Instructor หรือได้จบหลักสูตร PADI Enriched Air Instructor

 • เป็นครูผู้สอน PADI Deep Specialty Instructor หรือได้จบหลักสูตร PADI Deep Specialty Instructor

 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์ ซึ่งมีอย่างน้อย 20 ได๊พ์ที่ดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) มี 25 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุต และ 15 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต

 

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร Tec Deep Instructor ของคุณ คุณต้อง:


 • เป็นครูผู้สอน PADI Master Scuba Diver Trainer ที่ต่ออายุแล้ว

 • เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Instructor

 • เป็นครูผู้สอน PADI Deep Specialty Instructor

 • เป็นนักดำน้ำ Tec 50 Diver

 • เคยช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร Tec 50 Diver อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรหรือหลักสูตร Tec 45 Diver อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร

 • มีบันทึกการดำน้ำ 270 ได๊พ์ โดยอย่างน้อย 25 ได๊พ์เป็นการดำน้ำ Stage Decompression Dive ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต

 • ออกประกาศนียบัตร PADI Deep Divers และ/หรือ PADI Enriched Air Divers ทั้งหมด 10 ใบขึ้นไป

 • สอบผ่านหลักสูตร Tec Deep Instructor

 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการประเมิน Peer Review ทักษะทางน้ำ

 

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Instructor Trainer ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หากคุณยังไม่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Tec Diver หลักสูตรครูผู้สอนของคุณจะรวมหลักสูตร Tec 40, 45 และ 50 Diver ทั้งหมดตามความจำเป็น ในความเป็นจริง ส่วนแรกของหลักสูตรนี้จะเป็นการตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ Technical Deep Diving เป็นอย่างดี ในระหว่างส่วนที่สองของหลักสูตร คุณจะได้ฝึกการสอนการพัฒนาความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติและส่วนของการสอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ครูผู้สอน Tec Deep Instructor Trainer ของคุณจะอธิบายถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการและการตลาดสำหรับหลักสูตร TecRec

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม