คำอธิบาย

การดำน้ำที่ระดับความลึกมากกว่าระดับความลึกของการดำน้ำแบบสันทนาการด้วยอุปกรณ์ Open-circuit Technical ช่วยให้นักดำน้ำ Tec Divers ได้ค้นพบซากเรือหรือซากวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำที่น่าทึ่งและถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ครูผู้สอน Tec 50 Instructor จะพัฒนานักดำน้ำ Tec Diver ในการขยายช่วงความลึกให้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสำรวจด้วยการดำน้ำ Tec หลาย ๆ ประเภท เมื่อคุณได้รับตำแหน่งนี้ คุณสามารถดำเนินการสอนโปรแกรม Discover Tec และสอนหลักสูตร PADI Tec Basics, PADI Tec 40, Tec 45 และหลักสูตร Tec 50 Diver ได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเป็นครูผู้สอน PADI Tec 50 Trimix Instructor อีกด้วย

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร Tec 50 Instructor คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 1. เป็นครูผู้สอน PADI Open Water Scuba Instructor (หรือตำแหน่งสูงกว่า)
 2. เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor
 3. เป็นครูผู้สอน PADI Deep Diver Specialty Instructor
 4. มีบันทึกการดำน้ำด้วยอากาศ EANx ที่ลึกกว่า 30 เมตร/100 ฟุต 25 ได๊พ์
 5. หลักสูตร Tec 50 Diver
 6. ทำการดำน้ำดีคอมเพรสชั่นโดยใช้อุปกรณ์ Technical เต็มรูปแบบ 10 ได๊พ์

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร Tec 50 Instructor คุณจะต้อง:

 • ทำการรับรองนักดำน้ำ 25 คน: โดยมีนักดำน้ำจากหลักสูตรที่ไม่ต้องทำการดำน้ำไม่เกินห้าคน นักดำน้ำที่ได้รับการลงทะเบียนจาก PADI Seal Team หรือ Master Seal Team ไม่เกินห้าคน
 • มีบันทึกการดำน้ำ 250 ได๊พ์ พร้อมด้วยบันทึกการดำน้ำ Decompression Dives อย่างน้อย 25 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต

ต้องมีหนึ่งในต่อไปนี้

 1. จบหลักสูตร PADI Tec 50 Instructor และเคยช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร PADI Tec 50 Diver สองหลักสูตรหรือหลักสูตร Tec 45 Diver หนึ่งหลักสูตรและ Tec 50 Diver หนึ่งหลักสูตร
 2. มีตำแหน่งเป็นครูผู้สอน Tec Instructor เทียบเท่าจากองค์กรอื่นและ:
  • เป็นครูผู้สอน PADI Tec 40 Instructor หรือเคยช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร Tec 40 Diver หนึ่งหลักสูตรหรือสอนหลักสูตรเทียบเท่ามาแล้วสองหลักสูตร
  • เป็นครูผู้สอน PADI Tec 45 Instructor หรือเคยช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร Tec 45 Diver หนึ่งหลักสูตรหรือสอนหลักสูตรเทียบเท่ามาแล้วสองหลักสูตร
  • เคยช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร Tec 50 Diver หนึ่งหลักสูตรหรือสอนหลักสูตรเทียบเท่ามาแล้วสองหลักสูตร
  • สอบผ่านข้อสอบ Tec 50 Instructor Exam ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่สมัคร

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec 50 Instructor Trainer ของคุณ

ตัวเลือก Tec 50 Trimix Instructor

ในการเป็นครูผู้สอน Tec 50 Trimix Instructor คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 1. ผ่านตามสิ่งที่ต้องมีมาก่อนและข้อกำหนดของการเป็นครูผู้สอน Tec 50 Instructor ทั้งหมด
 2. มีประกาศนียบัตร Tec 50 Trimix Diver (หรือระดับประกาศนียบัตร Trimix สูงกว่า)
 3. ทำการดำน้ำ Trimix Dive อย่างน้อย 10 ได๊พ์
 4. จบหลักสูตร Tec Diver Trimix Instructor และสอบผ่านข้อสอบ Tec Diver Trimix Instructor Exam

มีสถานภาพ Teaching Status: ครูผู้สอน PADI Tec 50 Trimix Instructor สามารถสอนโปรแกรม Discover Tec และสอนหลักสูตร PADI Tec Basics, Tec 40 และ Tec 40 Trimix, Tec 45, Tec 45 Trimix, Tec 50 และ Tec 50 Trimix Diver

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หากคุณยังไม่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Tec Diver หลักสูตรครูผู้สอนของคุณจะรวมหลักสูตร Tec 40, 45 และ 50 Diver ทั้งหมดตามความจำเป็น ในความเป็นจริง ส่วนแรกของหลักสูตรนี้จะเป็นการตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ Technical Deep Diving เป็นอย่างดี ในระหว่างส่วนที่สองของหลักสูตร คุณจะได้ฝึกการสอนการพัฒนาความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติและส่วนของการสอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ครูผู้สอน Tec Deep Instructor Trainer ของคุณจะอธิบายถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการและการตลาดสำหรับหลักสูตร TecRec

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม