Coral Hero
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ PADI (Corporate Social Responsibility)

ความก้าวหน้าของภารกิจ PADI เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลก

 

 

ภารกิจของเรา

สร้างผู้นำ PADI Torchbearer นับพันล้านคนเพื่อสำรวจและปกป้องมหาสมุทร

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราสร้างขึ้นจากมรดกอันยาวนานขององค์กรในการปกป้อง โลกใต้น้ำที่เรารัก ในฐานะเครือข่ายศูนย์ดำน้ำ ครูผู้สอนดำน้ำและนักดำน้ำที่ใหญ่ที่สุด เรามีโอกาสมหาศาลในการระดมพลผู้นำ PADI Torchbearers หลายล้านคนเพื่อช่วยปกป้องมหาสมุทร

PADI อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการมีบทบาทในความพยายามระดับโลกในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นและเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความคิดริเริ่มที่อิงจากการแก้ปัญหาที่จะมีผลกระทบที่ยั่งยืน

 

 

PADI PILLARS OF CHANGE℠

วิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งที่เราสามารถให้เกียรติมรดกของเราและคืนให้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้ คือการทำหน้าที่ของเราในการดำเนินงานองค์กร PADI อย่างมีความรับผิดชอบ สนับสนุนอุตสาหกรรมการดำน้ำที่ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทรที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา

Pillars of Change สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ PADI และความมุ่งมั่นที่เรายึดมั่นในการทำให้ผู้คนและโลกดียิ่งขึ้น การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับปัญหาของมหาสมุทรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและธรรมชาติ 

 

 

Coral Restoration
หลักสำคัญ (Pillar) ที่ 1
การอนุรักษ์มหาสมุทร

ส่งเสริมให้ชุมชน PADI ดำเนินการอนุรักษ์เพื่อส่งผลกระทบในระดับโลก 

DIS
หลักสำคัญ (Pillar) ที่ 2
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกของอุตสาหกรรมดำน้ำ 

People and humanity
หลักสำคัญ (Pillar) ที่ 3
ผู้คนและมนุษยชาติ

ส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดำน้ำและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

 

 

ภารกิจของพันธมิตรและบริษัทในเครือ

เพื่อขยายภารกิจของแบรนด์ PADI และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ 10 ปีของเรา เราแสวงหาพันธมิตรและบริษัทในเครือที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราเกี่ยวกับโลกที่มนุษยชาติอาศัยอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ

 

 

 

 

Whales shallow blue

เข้าร่วมชุมชนผู้นำ PADI Torchbearer เสียตั้งแต่วันนี้

เป็นคนแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับแคมเปญ กิจกรรมและโอกาสในการดำน้ำของ Save the Ocean สำหรับผู้คนและโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น