คำอธิบาย

การเป็นนักดำน้ำ Tec Trimix Diver นั้นนำคุณไปยังอีกด้านหนึ่งของการดำน้ำ Technical Diving การได้รับตำแหน่งครูผู้สอน Tec Trimix Instructor ทำให้คุณเป็นผู้ที่ฝึกนักดำน้ำที่รักความท้าทายเหล่านี้ มันเป็นประกาศนียบัตรครูผู้สอนดำน้ำ Tec Diving ที่ได้รับการยอมรับซึ่งน้อยคนจะได้รับ หากคุณมีประสบการณ์และพร้อมสำหรับความท้าทาย หลักสูตรนี้ก็อาจเป็นขั้นตอนต่อไปของคุณ ในฐานะครูผู้สอน Tec Trimix Instructor คุณสามารถสอนหลักสูตร Deep Open-Circuit Tec Diving เต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึง Tec Trimix 65 และ Tec Trimix Diver

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec Trimix Instructor คุณต้อง:


  • เป็นครูผู้สอน PADI Master Scuba Diver Trainer

  • เป็นครูผู้สอน PADI Tec Deep Instructor หรือเรียนจบหลักสูตร PADI Tec Deep Instructor

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec Trimix Diver

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 200 ได๊พ์ โดย 20 ได๊พ์เป็นการดำน้ำ Tec Decompression Dive และอย่างน้อย 10 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต โดยใช้ Trimix

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร Tec Trimix Instructor ของคุณ คุณต้อง:


  • เป็นครูผู้สอน PADI Tec Deep Instructor

  • ช่วยสอนหลักสูตร Tec Trimix Diver อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 350 ได๊พ์ โดย 50 ได๊พ์เป็นการดำน้ำแบบดีคอมเพรสชั่นที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต และ 30 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร/130 ฟุต โดยใช้ Trimix และ 10 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร/165 ฟุต โดยใช้ Trimix ที่มีออกซิเจนน้อยกว่า 21 เปอร์เซ็นต์

  • สอบผ่านหลักสูตร Tec Trimix Instructor

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

คุณเริ่มต้นการฝึกของคุณโดยทบทวนเนื้อหาหลักสูตร Tec Trimix และทบทวนทักษะการปฏิบัติ จากนั้น คุณต้องฝึกเหตุการณ์จำลองการสอนหลายแบบในห้องเรียนและในน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะรู้วิธีในการครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด วิธีจัดการเกี่ยวกับการฝึกทักษะและวิธีการควบคุมการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม