คำอธิบาย

สำหรับนักดำน้ำ Technical Divers การใช้อุปกรณ์ Sidemount นั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และยังสะดวกสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ไม่มีอุปกรณ์แบบสวมที่หลัง ในฐานะครูผู้สอน Tec Sidemount Instructor คุณสามารถสอนข้อดีของการดำน้ำ Sidemount Diving ให้กับนักดำน้ำ Tec Diver หรือแนะนำให้นักดำน้ำแบบสคูบาได้ลองการดำน้ำ Tec Diving ด้วยหลักสูตร Tec Sidemount Diver

ในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec Sidemount Instructor คุณต้อง:


  • เป็น PADI Instructor ที่ได้ต่ออายุแล้ว

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver

  • เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Instructor หรือเรียนจบหลักสูตร PADI Enriched Air Instructor

  • เป็นครูผู้สอน PADI Deep Specialty Instructor หรือเรียนจบหลักสูตร PADI Deep Specialty Instructor

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์ ซึ่งมีอย่างน้อย 20 ได๊พ์ที่ดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) มี 25 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุต และ 15 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต

  • เป็นนักดำน้ำ Tec 45 Diver

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร Tec Sidemount Instructor ของคุณ คุณต้อง:


  • เป็นครูผู้สอน PADI Tec Instructor หรือตำแหน่งสูงกว่า

  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec Sidemount Diver

  • มีบันทึกการดำน้ำ Technical Sidemount อย่างน้อย 20 ได๊พ์ รวมถึง 10 ได๊พ์ที่ดำน้ำด้วยถังอากาศสามถังขึ้นไป

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Sidemount Instructor Trainer ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หากคุณยังไม่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Sidemount Diver หลักสูตร Tec Sidemount Instructor ของคุณจะรวมถึงหลักสูตร Tec Sidemount Diver ทั้งหมด คุณจะไม่เพียงแค่ได้ฝึกทักษะทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสในการนำเสนอการสอนการพัฒนาความรู้ ส่วนของการสอนในแหล่งน้ำจำลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ครูผู้สอน Tec Sidemount Instructor Trainer จะตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะสอนหลักสูตรและให้แนวคิดในการจัดการและทำการตลาดหลักสูตร Tec Sidemount ของคุณ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม