คำอธิบาย

การดำน้ำที่ระดับความลึกมากกว่าระดับความลึกของการดำน้ำแบบสันทนาการด้วยอุปกรณ์ Open-circuit Technical ช่วยให้นักดำน้ำ Tec Divers ได้ค้นพบซากเรือหรือซากวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำที่น่าทึ่งและถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ครูผู้สอน Tec 40 Instructor ทำการแนะนำการดำน้ำ Tec Diving และเปิดโลกใบใหม่ให้แก่นักดำน้ำ เมื่อคุณได้รับตำแหน่งครูสอนดำน้ำตำแหน่งนี้แล้ว คุณสามารถดำเนินการสอนโปรแกรม PADI Discover Tec และสอนหลักสูตร PADI Tec Basics และ Tec 40 Diver ได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเป็นครูผู้สอน PADI Tec 40 Trimix Instructor อีกด้วย

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร Tec 40 Instructor คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 1. เป็นครูผู้สอน PADI Open Water Scuba Instructor (หรือตำแหน่งสูงกว่า)
 2. เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor
 3. เป็นครูผู้สอน PADI Deep Diver Specialty Instructor
 4. มีประกาศนียบัตร Tec 45 Diver
 5. มีบันทึกการดำน้ำด้วยอากาศ EANx ที่ลึกกว่า 30 เมตร/100 ฟุต 25 ได๊พ์
 6. ทำการดำน้ำดีคอมเพรสชั่นโดยใช้อุปกรณ์ Technical เต็มรูปแบบ 10 ได๊พ์

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร Tec 40 Instructor คุณจะต้อง:

 • ทำการรับรองนักดำน้ำ 25 คน: โดยมีนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองจากหลักสูตรที่ไม่ต้องทำการดำน้ำไม่เกินห้าคน นักดำน้ำที่ได้รับการลงทะเบียนจาก PADI Seal Team หรือ Master Seal Team ไม่เกินห้าคน
 • ทำการดำน้ำ Decompression Dives อย่างน้อย 10 ได๊พ์

ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. จบหลักสูตร PADI Tec 40 Instructor Course
 2. มีตำแหน่งเป็นครูผู้สอน Tec Instructor เทียบเท่าจากองค์กรอื่นและ:
  • เคยช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร Tec 40 Diver หนึ่งหลักสูตรหรือสอนหลักสูตรเทียบเท่ามาแล้วสองหลักสูตร
  • สอบผ่านข้อสอบ Tec 40 Instructor Exam ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่สมัคร

และ

 • สอบผ่านข้อสอบ Tec 40 Instructor Exam ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่สมัคร

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec 50 Instructor Trainer ของคุณ

ตัวเลือก Tec 40 Trimix Instructor

ในการลงทะเบียนในหลักสูตร Tec 40 Trimix Instructor คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 1. มีประกาศนียบัตร Tec 50 Trimix Diver (หรือระดับประกาศนียบัตร Trimix สูงกว่า)
 2. ได้ทำ Trimix Dive มาแล้ว 10 ได๊พ์
 3. จบหลักสูตร Tec Diver Trimix Instructor และสอบผ่านข้อสอบ Tec Diver Trimix Instructor Exam

มีสถานภาพ Teaching Status: ครูผู้สอน PADI Tec 40 Trimix Instructor สามารถสอนโปรแกรม Discover Tec และสอนหลักสูตร PADI Tec Basics, Tec 40 และ Tec 40 Trimix Diver

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หากคุณยังไม่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Tec Diver หลักสูตร Tec Instructor ของคุณจะรวมถึงหลักสูตร Tec 40 และหลักสูตร 45 Diver ส่วนที่หนึ่งของหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ Technical Deep Diving ส่วนที่สอง คุณจะได้พัฒนาความสามารถของคุณในการสอนส่วนของการพัฒนาความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติและส่วนของการสอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญ การจัดการและข้อพิจารณาด้านการตลาดสำหรับการฝึกนักดำน้ำ Technical Diver

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม