คำอธิบาย

ครูผู้สอน Tec Instructor นั้นฟังดูดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นครูผู้สอนของ PADI ที่สนใจในการดำน้ำ Technical (Tec) Diving และพร้อมที่จะรวมความสนใจของคุณเข้าด้วยกัน หลักสูตร Tec Instructor เป็นการเข้าสู่โลกแห่งการดำน้ำ TEC และเป็นโอกาสของคุณในการเข้าร่วม PADI TecRec ระดับมืออาชีพ ในฐานะครูผู้สอน Tec Instructor คุณจะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการสอนโปรแกรม Discover Tec สอนหลักสูตร Tec 40 และช่วยเหลือครูผู้สอน Tec Deep Instructor ในหลักสูตร Tec 45 Diver (ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม)

ในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec Instructor คุณต้อง:


 • เป็น PADI Instructor ที่ได้ต่ออายุแล้ว

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Enriched Air Diver

 • เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Instructor หรือได้จบหลักสูตร PADI Enriched Air Instructor

 • เป็นครูผู้สอน PADI Deep Specialty Instructor หรือได้จบหลักสูตร PADI Deep Specialty Instructor

 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์ ซึ่งมีอย่างน้อย 20 ได๊พ์ที่ดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) มี 25 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุต และ 15 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร Tec Instructor ของคุณ คุณต้อง:


 • เป็นครูผู้สอน PADI Master Scuba Diver Trainer ที่ต่ออายุแล้ว

 • เป็นครูผู้สอน PADI Enriched Air Instructor

 • เป็นครูผู้สอน PADI Deep Specialty Instructor

 • เป็นนักดำน้ำ Tec 45 Diver

 • มีบันทึกการดำน้ำ Decompression Dives อย่างน้อย 20 Stage

 • สอบผ่านหลักสูตร Tec Instructor

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Instructor Trainer ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หากคุณยังไม่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Tec Diver หลักสูตร Tec Instructor ของคุณจะรวมถึงหลักสูตร Tec 40 และหลักสูตร 45 Diver ส่วนที่หนึ่งของหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ Technical Deep Diving ส่วนที่สอง คุณจะได้พัฒนาความสามารถของคุณในการสอนส่วนของการพัฒนาความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติและส่วนของการสอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญ การจัดการและข้อพิจารณาด้านการตลาดสำหรับการฝึกนักดำน้ำ Technical Diver

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม