School of blue fish

คู่มือการดำเนินการอนุรักษ์ของคุณ

รวมพลังกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร

โลโก้ Torchbearer

Local Action (การดำเนินการในท้องถิ่น) Global Impact (ส่งผลกระทบทั่วโลก)

ชุมชน Ocean Torchbearer ของ PADI เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงมหาสมุทรบนโลกใบนี้ พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการรายงานภัยคุกคามสำคัญที่สิ่งแวดล้อมทางทะเลกำลังเผชิญและพวกเขาช่วยสร้างความแตกต่างเพื่อฟื้นฟูความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและธรรมชาติ PADI และมูลนิธิ PADI AWARE มุ่งมั่นที่จะรวบรวมผู้สนับสนุนมหาสมุทรทั่วโลกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่าน PADI Blueprint for Ocean Action ที่ผลักดันการดำเนินการในระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก

Diver giving thumbs up

ภารกิจและกิจกรรมของ Ocean Torchbearer ในปัจจุบัน

Diver cleaning up debris.
ลงนามเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

มีพลาสติกประมาณ 14 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรทุก ๆ ปี ซึ่งคิดเป็น 80% ของขยะทะเล มูลนิธิ PADI AWARE มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนา Plastics Treaty (สนธิสัญญาเกี่ยวกับพลาสติก) - ที่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการวางข้อจำกัดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการผลิตและการสูญเสียพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับสากล การสนับสนุน AWARE จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวเลือกของคุณจะได้รับการรับฟังเมื่อมีการสร้างนโยบาย

Diver cleaning up debris.
ลงนามเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

มีพลาสติกประมาณ 14 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรทุก ๆ ปี ซึ่งคิดเป็น 80% ของขยะทะเล มูลนิธิ PADI AWARE มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนา Plastics Treaty (สนธิสัญญาเกี่ยวกับพลาสติก) - ที่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการวางข้อจำกัดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการผลิตและการสูญเสียพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับสากล การสนับสนุน AWARE จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวเลือกของคุณจะได้รับการรับฟังเมื่อมีการสร้างนโยบาย

Diver cleaning up debris.
ลงนามเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

มีพลาสติกประมาณ 14 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรทุก ๆ ปี ซึ่งคิดเป็น 80% ของขยะทะเล มูลนิธิ PADI AWARE มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนา Plastics Treaty (สนธิสัญญาเกี่ยวกับพลาสติก) - ที่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการวางข้อจำกัดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการผลิตและการสูญเสียพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับสากล การสนับสนุน AWARE จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวเลือกของคุณจะได้รับการรับฟังเมื่อมีการสร้างนโยบาย

Diver cleaning up debris.
ลงนามเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

มีพลาสติกประมาณ 14 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรทุก ๆ ปี ซึ่งคิดเป็น 80% ของขยะทะเล มูลนิธิ PADI AWARE มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนา Plastics Treaty (สนธิสัญญาเกี่ยวกับพลาสติก) - ที่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการวางข้อจำกัดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการผลิตและการสูญเสียพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับสากล การสนับสนุน AWARE จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวเลือกของคุณจะได้รับการรับฟังเมื่อมีการสร้างนโยบาย

Couple of sharks swimming in ocean
บริจาควันนี้ ปกป้องฉลามในวันพรุ่งนี้

ฉลามและกระเบนเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ที่ถูกคุกคามมากที่สุดในโลก เพื่อสู้กับภาวะฉุกเฉินในมหาสมุทรนี้ PADI AWARE ภูมิใจที่จะนำเสนอ Global Shark & Ray Census ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่มุ่งติดตามประชากรฉลามและกระเบนและปกป้องพวกมันจากการสูญพันธุ์ การบริจาคของคุณจะช่วยเร่งการเปิดตัวโปรแกรมใหม่นี้ในปี 2024

Blue waves background
Ocean Conservation logo

หลักสูตรการอนุรักษ์มหาสมุทรต่าง ๆ

การทำความเข้าใจกับภัยคุกคามทางทะเลที่สำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมและการปกป้องมหาสมุทร หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรต่อไป คุณสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร PADI AWRE หรือเรียนหลักสูตร Distinctive Specialty ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI

Diver taking a selfie.
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตร PADI AWARE Specialist

ด้วยประสบการณ์ PADI eLearning ดิจิทัลที่ใช้ฝึก หลักสูตร AWARE Specialist ทำลายอุปสรรคระหว่างการดำน้ำและการอนุรักษ์ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการก้าวสู่การอนุรักษ์ทะเลอย่างมีความรับผิดชอบได้ เพิ่มความรู้ด้านการอนุรักษ์ของคุณด้วยสิบเคล็ดลับในการอนุรักษ์มหาสมุทรเพื่อคุณจะได้เป็นผู้สนับสนุนมหาสมุทรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Group photo for Adopt the Blue.
การศึกษาต่อสูงขึ้นของคุณ
หลักสูตร Dive Against Debris

มาเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำและดูแลสถานที่ดำน้ำที่คุณชื่นชอบให้ปราศจากขยะ นักดำน้ำนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการรายงาน กำจัดและใช้เสียงร่วมกันของเราเพื่อหยุดยั้งขยะทะเลตั้งแต่แหล่งที่มา ข้อมูลของคุณช่วยพัฒนาการวิจัยทางทะเลที่สำคัญและมีส่วนทำให้เกิดฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมของเราร่วมงานกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อวางแผนและตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดสำหรับมหาสมุทร

Pledge Hero Default

เข้าร่วมชุมชนผู้นำ Ocean Torchbearer ของเรา

รับคำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องมหาสมุทรเพื่อแสดงการสนับสนุนการอนุรักษ์มหาสมุทร เมื่อเข้าร่วมชุมชนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรทั้งจากด้านบนและด้านล่างผิวน้ำ