People

ผู้คนและมนุษยชาติ

PADI Pillars of Change

 

 

ส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดำน้ำและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ธรรมชาติในการมีส่วนร่วมและความหลากหลายของการดำน้ำคือสิ่งที่เราเฉลิมฉลองและให้เกียรติ

มันถูกฝังอยู่ในแนวคิดขององค์กรของเราเนื่องจาก PADI ก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อหลักที่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงมหาสมุทรได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างทั่วทั้งภาคส่วนของเราด้วยความเข้าใจร่วมกันว่า ‘เราทุกคนพูดภาษาเดียวกันเมื่ออยู่ใต้น้ำ’  

การพัฒนาวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษยชาติและมหาสมุทรอย่างแท้จริงคือการยอมรับทั้งผลกระทบทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการกระทำของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการครอบคลุมถึงทุกกลุ่มคนในทุกอุตสาหกรรมการดำน้ำในขณะเดียวกันก็ยังคงค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการเข้าถึงมหาสมุทรและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการดำน้ำ 

 

 

1
โครงการ Community Grant Program

เพื่อสนับสนุนและทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น มูลนิธิ PADI AWARE Foundation จะเปิดตัวโครงการ Community Grant Program ในปี 2021 โดยจะจัดหาทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นอย่างมากให้กับศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ท PADI สำหรับโครงการและกิจกรรมในการปกป้องมหาสมุทรในท้องถิ่น

การอนุรักษ์มหาสมุทรต้องการให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันในหลายพันวิธีในระดับท้องถิ่น โปรแกรมทุนนี้จะทำหน้าที่เป็นรากฐานที่สำคัญของงานอนุรักษ์ทั้งหมดของ PADI เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นโดยตรงในขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ United Nations Decade of Action เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นตัวอย่างภารกิจของมูลนิธิ AWARE Foundation ในการขับเคลื่อนการดำเนินการในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก 

 

 

 

2
เทคนิคการปรับตัว (Adaptive Techniques)

แนวทางสำหรับการศึกษาของนักดำน้ำของ PADI นั้นคือการครอบคลุมถึงทุกกลุ่มคนมาโดยตลอด ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามสิ่งที่ต้องมีมาก่อนเรียนของหลักสูตรนั้นสามารถลงทะเบียนเรียนได้ การเป็นนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองจาก PADI ได้ช่วยทหารผ่านศึกที่เป็นโรค PTSD และอาการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต นักกีฬาพาราลิมเปีย บุคคลที่เป็นอัมพาตที่กระดูกสันหลังและคนอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนในการรักษา ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา PADI ได้สร้างหลักสูตรสองหลักสูตรที่เน้นไปที่การเพิ่มการรับรู้ถึงความสามารถที่หลากหลายของนักดำน้ำและสำรวจเทคนิคการสอนการปรับตัวเพื่อใช้ในการฝึกและดำน้ำกับนักดำน้ำที่มีความท้าทายทางร่างกายและจิตใจ หลักสูตรเหล่านี้ขยายความสามารถของครูผู้สอนในการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกำหนดแนวทางในการปรับเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของนักดำน้ำ 

AmbassaDiver
AmbassaDivers

โปรแกรม PADI Ambassadiver  นำเสนอความหลากหลายของการดำน้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกโดยให้การเชื่อมโยงของมนุษย์กับกีฬาดังกล่าวและขยายเรื่องราวของนักดำน้ำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นรักและดูแลโลกมหาสมุทรของเรา บุคคลเหล่านี้ยกระดับการดำน้ำในชุมชนของตนและทั่วโลก เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความหมายของการเป็นผู้นำ PADI Torchbearer และสนับสนุนให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นทำตามสิ่งที่ชอบหรือตามความฝัน

wdd
Women's Dive Day

ในปี 2014 PADI ได้เปิดตัว PADI Women's Dive Day เป็นครั้งแรก ขณะนี้เป็นปีที่เจ็ดแล้วที่ Women's Dive Day กลายเป็นวันดำน้ำวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมาชิกของ PADI ได้จัดกิจกรรมนับพันกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงจำนวนมากได้หายใจใต้น้ำเป็นครั้งแรก ลดช่องว่างทางเพศในการดำน้ำและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คนจากทุกหนแห่งให้กลายเป็นนักสำรวจโลกมหาสมุทรใบนี้