คำอธิบาย

ส่วนที่สามของโปรแกรม PADI Tec Deep Diver เต็มรูปแบบนั้นคือ Tec 50 ในฐานะนักดำน้ำ Tec 50 Diver คุณแสดงให้เห็นว่าคุณได้พัฒนาความสามารถในฐานะนักดำน้ำ Tec Diver และมีทักษะเพื่อดำน้ำที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 50 เมตร/165 ฟุต คุณรู้วิธีการทำดีคอมเพรสชั่นสต๊อบทั้งแบบนานกว่าและแบบเร่งโดยใช้ก๊าซมากถึงสองชนิด การเข้าถึงระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการได้รับการรับรอง Tec 50 จะเปิดประตูสู่การสำรวจการดำน้ำที่ลึกมากขึ้น

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Tec 50 คุณต้อง:


  • เป็นนักดำน้ำ PADI Tec 45Diver

  • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์ ซึ่งมีอย่างน้อย 20 ได๊พ์ที่ดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ ไนตร็อกซ์ (Enriched Air Nitrox) ที่ระดับความลึกมากกว่า 18 เมตร/60 ฟุตและ 15 ได๊พ์ที่ระดับความลึกมากกว่า 30 เมตร/100 ฟุต

  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

  • มีใบรับรองแพทย์ (Medical Statement) ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดทราบว่าอาจใช้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากองค์กรสำหรับฝึกนักดำน้ำอื่นได้ - ให้สอบถามครูผู้สอน Tec Deep Instructor ของคุณ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

หลักสูตร Tec 50 ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาความรู้สองบท ภาคการฝึกปฏิบัติสามภาคและการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสี่ได๊พ์ จุดเน้นหลักของหลักสูตรนี้คือการวางแผนและการปฏิบัติภารกิจ คุณยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับเหตุฉุกเฉินและวิธีคิดแบบนักดำน้ำ Technical Diver

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

คุณจะใช้อุปกรณ์ TEC เต็มรูปแบบ และคุณอาจใช้อุปกรณ์ในรูปแบบ Technical Sidemount พร้อมทั้งถังอากาศ Stage/Decompression สองถัง ครูผู้สอน Tec Deep Instructor ของคุณอาจแนะนำให้คุณใช้ Trimix สำหรับการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได๊พ์สุดท้าย

Getting Started

แวะไปที่PADI">https://locator.padi.com">ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ท ของ PADI เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีหนังสือคู่มือ PADI Tec Deep Diver Manual ล่าสุดที่คุณจะใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนที่จะพบกับครูผู้สอน PADI Tec Deep Instructor

คุณอาจได้รับหน่วยกิตวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร PADI Tec 50

หลักสูตรเพิ่มเติม