โปรแกรม Rebreather Qualifier

โปรแกรม Rebreather Qualifier

ในฐานะนักดำน้ำ PADI Rebreather Diver หรือ Advanced Rebreather Diver คุณมีสิทธิ์ที่จะดำน้ำด้วย Rebreather ชนิด R กับรุ่นที่เฉพาะเจาะจง หากต้องการดำน้ำด้วย Rebreather รุ่นอื่น คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้รุ่นนั้น โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตร PADI Rebreather Diver หรือ Advanced Rebreather Diver  อีกครั้ง คุณสามารถลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม PADI Rebreather Qualifier ได้เลย

ระหว่างโปรแกรม Qualifier คุณจะเน้นไปที่การใช้ Rebreather อีกรุ่น – การประกอบ การตรวจสอบก่อนดำน้ำ การถอดแยกและเทียบลักษณะเฉพาะของการดำน้ำด้วย Rebreather อื่น ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ใช้ เมื่อคุณเรียนจบโปรแกรม คุณจะได้รับบัตรรับรองใหม่ ไม่ว่าจะเป็น PADI Rebreather Diver หรือ Advanced Rebreather Diver (ระดับใดก็ตามที่คุณมี) – ซึ่งระบุถึงรุ่นใหม่

Rebreather Refresher

หากคุณไม่ได้ดำน้ำกับ Rebreather มาระยะหนึ่งแล้ว คุณควรกลับไปใช้อย่างสบายใจด้วย PADI Rebreather Refresher ครูผู้สอน PADI Rebreather Instructor ของคุณจะช่วยคุณทบทวนข้อมูลจากหนังสือคู่มือ PADI Rebreather Diver และ Advanced Rebreather Diver Manual รวมถึงเอกสารประกอบและรายการตรวจสอบของผู้ผลิต จากนั้น พาคุณกลับลงไปในน้ำโดยหน่วยของคุณเพื่อฝึกทักษะบางทักษะและคืนความคล่องตัวในการใช้ Rebreather ของคุณ

ขั้นตอนต่อไป

ดำน้ำด้วย Rebreather ของคุณ: