คำอธิบาย

ครูผู้สอน PADI Freediver Instructor Trainer คือครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructors ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้เข้าร่วมกับกลุ่มมืออาชีพชั้นนำในการพัฒนาครูผู้สอน PADI Freediver Instructors รุ่นต่อไป หากคุณมีใจรักในการสอนและการดำน้ำฟรีไดวิ่ง และต้องการมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของการดำน้ำฟรีไดวิ่ง ลองพิจารณาการเป็นครูผู้สอน PADI Freediver Instructor Trainer

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Freediver Instructor Training Course คุณต้องเป็นครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructor ที่มีประสบการณ์การสอนนักดำน้ำฟรีไดเวอร์ทุกระดับและมีประสบการณ์การช่วยเหลือในการสอนหลักสูตร Freediver Instructor Course

โปรดทราบว่า PADI Course Director ที่เป็นครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructor อาจสมัครโดยตรงเพื่อรับตำแหน่งดังกล่าวโดยส่งใบสมัคร PADI Freediver Instructor Trainer Application ไปยังสำนักงาน PADI ประจำภูมิภาคนั้น ๆ

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ในหลักสูตร PADI Freediver Instructor Trainer Course คุณจะต้องครอบคลุมหัวข้อสำคัญเหล่านี้:

  • กฎมาตรฐานทั่ว ๆ ไปและวิธีการปฏิบัติของหลักสูตร PADI Freediver Instructor
  • ทฤษฎีการเรียนและการสอน
  • แนวทางการประเมิน การให้คำปรึกษาและการฝึกสอน

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม