คำอธิบาย

ครูผู้สอน PADI Advanced Freediver Instructors ที่ได้มีประสบการณ์ในการสอน (หรือครูผู้สอน Advanced Instructors จากองค์กรอื่นที่มีประสบการณ์ในการสอน) มีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructor

ในการสมัครตำแหน่งครูผู้สอน PADI Master Freediver Instructor คุณจะต้องสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดเหล่านี้:

  • ออกประกาศนียบัตรโปรแกรม PADI Freediver อย่างน้อย 50 ใบ โดยอย่างน้อย 10 ใบเป็นประกาศนียบัตร PADI Advanced Freediver (หรือออกประกาศนียบัตร Freediver เทียบเท่า)
  • มีประกาศนียบัตร PADI Master Freediver (หรือตำแหน่งเทียบเท่า)
  • เป็นครูผู้สอน PADI Emergency First Response (CPR/First Aid) Instructor ในปัจจุบัน

โปรดทราบว่าหากคุณมีตำแหน่งเป็นครูผู้สอนเทียบเท่าจากองค์กรอื่น คุณจะต้องเข้าร่วมใน PADI Freediver Instructor Orientation

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม