คำอธิบาย

ครูผู้สอน PADI Freediver Instructors ที่ได้มีประสบการณ์ในการสอน (หรือครูผู้สอน Freediver Instructors จากองค์กรอื่นที่มีประสบการณ์ในการสอน) สามารถมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งครูผู้สอน PADI Advanced Freediver Instructor

หากคุณมีประกาศนียบัตร PADI Master Freediver (หรือตำแหน่งเทียบเท่า) ได้ทำการรับรองนักดำน้ำ PADI Freedivers มาแล้วอย่างน้อย 25 คน (หรือออกประกาศนียบัตรนักดำน้ำ Freediver เทียบเท่า 25 คน) และยังคงมีตำแหน่งเป็นครูผู้สอน PADI Emergency First Response (CPR/First Aid) Instructor คุณสามารถสมัครกับสำนักงาน PADI ประจำภูมิภาคของคุณเพื่อเป็นครูผู้สอน PADI Advanced Freediver Instructor ได้

โปรดทราบว่าหากคุณมีตำแหน่งเป็นครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าจากองกรณ์อื่น คุณต้องเข้าร่วมใน PADI Freediver Instructor Orientation ด้วย

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม