คำอธิบาย

หากคุณเป็นนักดำน้ำ Freediver ตัวยง คุณมักจะใช้เวลามากมายในการคิดเกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดวิ่ง พูดคุยเกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดวิ่งและแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการผจญภัยฟรีไดวิ่งล่าสุดของคุณ การเป็นครูผู้สอน PADI Freediver Instructor ช่วยให้คุณยกระดับความชอบในการดำน้ำฟรีไดวิ่งไปอีกระดับและช่วยให้คุณได้ทำสิ่งที่คุณชอบเป็นอาชีพ คุณต้องได้รับตำแหน่ง PADI Freediver Instructor แต่คุณจะได้งานที่ให้คุณได้แบ่งปันความสำเร็จใต้น้ำที่น่าทึ่งกับผู้อื่น - เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นในขณะที่ทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มีสองวิธีในการได้รับตำแหน่งครูผู้สอน PADI Freediver Instructor วิธีแรกคือสำหรับนักดำน้ำฟรีไดเวอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้ฝึกทักษะการสอนจากการเข้าร่วมหลักสูตร PADI Freediver Instructor Training Course วิธีที่สองคือสำหรับครูผู้สอน Freediver Instructor ที่ต้องการเข้าร่วมกับองค์กร PADI โดยเข้าร่วม PADI Freediver Instructor Orientation

ในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Freediver Instructor Training Course คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีประกาศนียบัตร PADI Master Freediver (หรือมีประกาศนียบัตรเทียบเท่า) เป็นครูผู้สอน Emergency First Response Instructor ในปัจจุบัน (หรือเป็นครูผู้สอน CPR/First Aid Instructor เทียบเท่า) และมี ใบรับรองแพทย์ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือน

โปรดทราบว่าครูผู้สอน PADI Open Water Scuba Instructor (หรือตำแหน่งสูงกว่า) ที่มีประกาศนียบัตร PADI Advanced Freediver และเป็นครูผู้สอน Emergency First Response Instructor (หรือเป็นครูผู้สอน CPR/First Aid Instructor เทียบเท่า) และมีใบรับรองแพทย์ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI Freediver Instructor Training Course ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

ในหลักสูตร PADI Freediver Instructor Training Course ที่ใช้เวลาอย่างน้อย 4 วัน ทั้งระหว่างภาคการเรียนในห้องเรียนและภาคการฝึกในน้ำ คุณจะต้องครอบคลุมหัวข้อสำคัญเหล่านี้:

  • กฎมาตรฐานทั่ว ๆ ไปและวิธีการปฏิบัติของหลักสูตร PADI Freediver
  • การเรียนและการสอน
  • การสอนทักษะและการควบคุมดูแลนักดำน้ำ Freediver
  • การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง
  • สรีรวิทยาและจิตวิทยาของการดำน้ำฟรีไดวิ่ง
  • การจัดการการดำน้ำฟรีไดวิ่งและการทำตลาดฟรีไดวิ่ง

ใน PADI Freediver Instructor Orientation ซึ่งอาจดำเนินการในห้องเรียนหรือเป็นการสัมมนาออนไลน์โดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง คุณจะต้องครอบคลุมหัวข้อสำคัญเหล่านี้:

  • กฎมาตรฐานทั่ว ๆ ไปและวิธีการปฏิบัติของหลักสูตร PADI Freediver
  • การจัดการการดำน้ำฟรีไดวิ่งและการทำตลาดฟรีไดวิ่ง

สำหรับทั้งสองโปรแกรม ยังมีหัวข้อ Care For The Environment และการสอบ Final Exam เป็นข้อสอบข้อเขียนอีกด้วย

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Getting Started

แวะเข้าไปที่ PADI Freediver Center เพื่อรับ PADI Freediver Instructor Start-up Kit ที่ประกอบด้วยสื่อสำหรับการสอนครบชุด เริ่มเรียนรู้ทันทีด้วยการอ่านแนวทางสำหรับครูผู้สอน (Instructor Guide) โปรแกรม PADI Freediver Program ครูผู้สอน PADI Freediver Instructor Trainer ของคุณจะจัดตารางสำหรับภาคการฝึกเพื่อให้การฝึกอบรมของคุณนั้นเสร็จสมบูรณ์

หลักสูตรเพิ่มเติม