การแจ้งเตือนลูกค้า

ศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทของ PADI และสมาชิกมืออาชีพรายบุคคลนั้นต้องอยู่ในสถานภาพที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสอนหลักสูตรและโปรแกรมของ PADI ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ประกอบการดำน้ำหรือครูผู้สอนที่นำเสนอการฝึกอบรมของ PADI แก่คุณให้มั่นใจ

ใช้รายงานต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบา ครูผู้ช่วย ได๊พ์มาสเตอร์ ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเสนอหลักสูตรหรือโปรแกรมของ PADI รายการเหล่านี้ได้รับการอัปเดตอยู่เป็นประจำ แต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงาน PADI ประจำภูมิภาค

คำแนะนำพิเศษ

ประกาศเพื่อปกป้องคุณจากการบิดเบือนความจริงที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการดำน้ำหรือสมาชิกรายบุคคล สมาชิกรายบุคคลและผู้ประกอบการดำน้ำที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของ PADI หรือดำเนินการสอนหลักสูตรของ PADI ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

สมาชิกมืออาชีพรายบุคคลที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

รายชื่อสมาชิก PADI (ครูผู้สอน ครูผู้ช่วยและได๊พ์มาสเตอร์) ที่ถูกให้ออกจากองค์กรภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ในรายการเหล่านั้นไม่ใช่สมาชิก PADI อีกต่อไป ไม่สามารถดำเนินการสอนหลักสูตรของ PADI หรือแสดงตนในฐานะสมาชิก PADI ได้ การถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกเกิดหลังจากสมาชิก PADI ปฏิเสธที่จะใช้มาตรการที่ถูกต้อง หรือเมื่อลักษณะของการร้องเรียนมีความรุนแรงมากจนจำเป็นต้องให้ออกเพื่อปกป้องสาธารณะหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กร PADI ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

รายชื่อศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทที่ให้ถูกออกจากองค์กรภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ในรายการเหล่านั้นไม่ใช่สมาชิก PADI อีกต่อไป ไม่สามารถดำเนินการสอนหลักสูตรของ PADI หรือแสดงตนในฐานะสมาชิก PADI ได้ การถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกเกิดหลังจากศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทปฏิเสธที่จะใช้มาตรการที่ถูกต้อง หรือเมื่อลักษณะของการร้องเรียนมีความรุนแรงมากจนจำเป็นต้องให้ออกเพื่อปกป้องสาธารณะหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กร PADI ข้อมูลเพิ่มเติม

สมาชิกผู้ที่ถูกภาคทัณฑ์ (Suspended)

รายชื่อศูนย์ดำนํ้า รีสอร์ทและสมาชิกรายบุคคลที่ถูกภาคทัณฑ์จากองค์กรในช่วงเวลาที่กำหนด (สถานภาพ Temporary Status) ในระหว่างที่ถูกภาคทัณฑ์ สมาชิกรายบุคคล ศูนย์ดำน้ำ หรือรีสอร์ทไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นสมาชิก PADI หรือดำเนินการสอนหลักสูตรของ PADI ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม