นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

มีผลวันที่ 18 กันยายน 2023

การแนะนำ

PADI® และบริษัทในเครือ (“บริษัท PADI” และ “PADI”) มุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า – รวมถึงผู้เข้าร่วมโปรแกรมประสบการณ์และการฝึกอบรมของบริษัท PADI (“โปรแกรมการฝึกอบรม (Training Programs)”) PADI Club™, PADI Travel และ PADI Media บุคคลที่ทำการสอบถาม และผู้เข้าชมเว็บไซต์ PADI และ PADI Media padi.com, travel.padi.com และ scubaearth.com

PADI เข้าใจดีว่าความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อคุณ และเรามุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณในฐานะบุคคล ๆ หนึ่งได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมข้อมูล ส่วนบุคคลที่คุณอาจให้หรือได้รับโดย PADI ในระหว่างการโต้ตอบดังกล่าวและอธิบายว่าจะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของคุณกับ PADI อย่างไรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล  เฉพาะสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของ PADI และขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ตามที่ระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ PADI ปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป ("GDPR") ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 ("CCPA"); และกฎหมายต่อต้านสแปมของแคนาดา ("CASL") ซึ่งส่งผลต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมโดยข้อบังคับเหล่านั้น

นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ PADI ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล สมาชิกมืออาชีพของ PADI และสมาชิกร้านค้าและรีสอร์ทของ PADI อาจทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วม รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของ PADI โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกระบวนการฝึกอบรมและการรับรองนักดำน้ำของ PADI PADI เองยังทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล เช่น เมื่อหนึ่งในบริษัทของ PADI ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของอีกบริษัทหนึ่งของ PADI

โปรดดูเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปและโปรแกรมต่าง ๆ ของ PADI สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและนโยบายทั่วไปของ PADI เพิ่มเติม

PADI อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของ PADI โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติอาจรวมถึงที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์ เว็บเบราว์เซอร์และข้อมูลการท่องเว็บที่รวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) เว็บบีคอน (Web Beacon) พิกเซล (Pixel) Clear Gifs และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ” และ “คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของ PADI PADI อาจรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ เช่น สิ่งที่คุณค้นหาและดู ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจะเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้

ข้อความในนโยบายนี้ที่มีชื่อว่า "California Residents" มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย  ข้อความดังกล่าวเสริมส่วนที่เหลือของนโยบายนี้ให้สมบูรณ์ แต่ในขอบเขตที่ขัดแย้งกับส่วนอื่น ๆ ของนโยบายนี้ ข้อความดังกล่าวจะครอบคลุมถึงผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย 

สรุปการรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PADI รวบรวมนั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทางกฎหมายและทางธุรกิจของ PADI  โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ การใช้นั้นอาจถูกจำกัดตามความยินยอมที่เฉพาะที่คุณอนุญาต หรือเมื่อ PADI มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผลและการใช้ข้อมูลดังกล่าว ในบางสถานการณ์ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือเพื่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง PADI ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองคำขอข้อมูลของคุณ เพื่อประมวลผลคำขอของคุณเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประเมินและปรับปรุงบริการของ PADI เพื่อแจกจ่ายการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย จดหมายข่าว และเอกสารและสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมนักดำน้ำให้กับคุณ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการต่าง ๆ ของ PADI เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและภาระหน้าที่ในการรายงานขององค์กร เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของ PADI และบรรลุวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่คุณอาจเริ่มต้นหรือร้องขอ PADI อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในไฟล์และใช้เพื่อติดต่อคุณ

PADI อาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามและเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อจัดการเว็บไซต์และการบริการของ PADI และเพื่อรวบรวมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานของคุณ ข้อมูลที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเกี่ยวกับคุกกี้ยังนำไปใช้กับเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เหล่านี้ด้วย โปรดดูข้อมูลคุกกี้ (Cookie Information) ในที่นี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของ PADI

ตามที่ได้อธิบายไว้ต่อไปนี้ ข้อมูลที่ได้รับจาก PADI ในระหว่างการโต้ตอบประเภทต่าง ๆ อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
PADI บล็อกการเข้าถึงการสร้างบัญชีและการซื้อในรัสเซียและเบลารุส และไม่รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้บน  padi.com หรือ PADI Apps

对于中国居民

请点击以下链接获取适用于中国居民的 PADI 隐私协议和数据跨境传输协议.

中国居民隐私协议
中国居民数据跨境传输协议

ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

คำชี้แจงนี้ทำการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย (กล่าวคือ “ผู้บริโภค”) และอธิบายสิทธิ์ที่พวกเขาอาจมีภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 (California Consumer Privacy Act of 2018) ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 (“CCPA”) 
California’s Attorney General (รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของรัฐแคลิฟอร์เนีย) ได้เผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับด้านการดำเนินการที่เสนอสำหรับ CCPA แต่ข้อบังคับดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ข้อบังคับขั้นสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจต้องปฏิบัติตาม CCPA และ PADI อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เมื่อข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCPA ได้ที่นี่: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางต่อไปนี้อธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ PADI ได้ทำการรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  สำหรับแต่ละประเภท PADI  ได้รวบรวมตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ประเภท ตัวอย่าง
ตัวระบุ ชื่อจริง ลายเซ็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ตัวระบุอุปกรณ์ คุกกี้ของเบราว์เซอร์ เว็บบีคอน (Web Beacon) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) ตัวระบุโฆษณาบนมือถือ ตัวระบุส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำอื่น ๆ ตัวระบุออนไลน์ ชื่อบัญชี
ข้อมูลทางการเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิตหรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลการจำแนกประเภทที่ได้รับการคุ้มครอง อายุ (รวมถึงอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้เยาว์โดยได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง) ชาติกำเนิด (ภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่กฎหมายกำหนด); ประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ (รวมถึงการตั้งครรภ์) และ เพศ
ข้อมูลทางการค้า บันทึกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณาแล้ว
กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต ประวัติการท่องเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้บริโภคกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวทางกายภาพ

การขายหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

PADI ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

PADI เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ขายบางรายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  ในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสม PADI จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงกับผู้ขายเหล่านั้นห้ามมิให้พวกเขาขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและจากการเก็บรักษา ใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ PADI มีส่วนร่วม PADI อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้บริโภคหรือตามที่อาจกำหนดโดยกระบวนการทางกฎหมาย

ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา PADI ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:

 • ตัวระบุ (หมายเลขลูกค้าที่อยู่ในคุกกี้ ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ คุกกี้ของเบราว์เซอร์ เว็บบีคอน (Web Beacon) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag)) 
 • กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ตัวแทนผู้ใช้ ผู้อ้างอิง)

สิทธิ์ของคุณ

ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อธุรกิจที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้  คำขออาจขอโดยผู้บริโภค โดยผู้บริโภคในนามของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริโภค หรือโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคให้ดำเนินการในนามของผู้บริโภค:

สิทธิ์ที่จะทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการขายข้อมูลส่วนบุคคล        

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ธุรกิจเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แก่คุณ: (1) ประเภทและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ธุรกิจดังกล่าวได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา (2) ประเภทของแหล่งข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (3) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์สำหรับการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล และ (4) ประเภทของบุคคลที่สามที่ธุรกิจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย  

หากธุรกิจขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คุณมีสิทธิ์ขอให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ตามระยะเวลา 12 เดือนก่อนคำขอของคุณ: (1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ธุรกิจที่ได้ขายเกี่ยวกับคุณและประเภทของบุคคลที่สามที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้ และ (2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ธุรกิจได้เปิดเผยเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
 
คำขอประเภทนี้อาจเรียกว่า "คำขอเพื่อทราบ" (Request to Know)  ก่อนที่ PADI จะทำตามคำขอเพื่อทราบ PADI จำเป็นต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่สร้างคำขอเป็นผู้บริโภคที่ PADI มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่  วิธีการของ PADI ในการตรวจสอบคำขอใด ๆ เป็นการชั่งน้ำหนักข้อมูลที่ PADI ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำขอ ความละเอียดอ่อนของข้อมูลผู้บริโภคที่เป็นประเด็น และความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  

สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ธุรกิจลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ธุรกิจได้รวบรวมจากคุณ  คำขอประเภทนี้อาจเรียกว่า "คำขอให้ลบ" (Request to Delete)  

ก่อนที่ PADI จะทำตามคำขอให้ลบ PADI จำเป็นต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่สร้างคำขอดังกล่าวเป็นผู้บริโภคที่ PADI มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่  วิธีการของ PADI ในการตรวจสอบคำขอใด ๆ เป็นการชั่งน้ำหนักข้อมูลที่ PADI ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำขอ ความละเอียดอ่อนของข้อมูลผู้บริโภคที่เป็นประเด็นและความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจากการลบโดยไม่ได้รับอนุญาต

PADI ไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลหาก PADI ยังคงต้องใช้เพื่อทำธุรกรรมที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณขอ (หรือที่ PADI คาดหมายตามสมควรโดยอิงจากความสัมพันธ์กับคุณ) ทำสัญญากับคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับสิทธิ์ในการลบภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิ์ในการเลือกไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามที่จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  คำขอประเภทนี้อาจเรียกว่า "คำขอให้เลือกไม่รับ" (Request to Opt-Out)  

PADI ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค  ดังนั้น PADI จึงไม่ได้จัดเตรียมกลไกในการเลือกไม่ให้ขายข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ในการไม่เลือกปฏิบัติ

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับการปฏิบัติต่อการเลือกปฏิบัติโดยธุรกิจจากการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้ CCPA

วิธีการส่งคำร้องเพื่อ “ลบ”

คุณสามารถส่งคำขอเพื่อลบโดยส่งอีเมลไปที่ PADI ได้ที่ [email protected] คำขอทางอีเมลต้องระบุว่า "คำขอ CCPA เพื่อการลบ" (CCPA Request to Delete) ในบรรทัดหัวเรื่องและรวมถึง:

 • ชื่อและนามสกุลของคุณ 
 • เขตในแคลิฟอร์เนียที่คุณอาศัยอยู่
 • คำชี้แจงที่ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ PADI ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 • เหตุผลที่คุณเชื่อว่า PADI ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ โดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น คุณเข้าร่วมในโปรแกรมของ PADI หรือได้รับการสื่อสารทางการตลาดจาก PADI)

หากคุณกำลังส่งอีเมลคำขอในนามของผู้บริโภครายอื่นในฐานะตัวแทนที่ได้รับอนุญาต คุณต้องรวมข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับผู้บริโภค และแนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่แต่งตั้งให้คุณเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจภายใต้ California Probate Code รหัสมาตรา 4000 ถึง 4465 หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริโภคเพื่อทำการร้องขอมาในอีเมล

หากต้องการ คุณสามารถโทรไปที่หมายเลขโทรฟรี (Toll-Free) หมายเลขนี้เพื่อส่งคำขอของคุณ: 800-729-7234

หลังจากการยืนยันว่าได้รับคำขอของคุณแล้ว PADI จะติดต่อคุณหาก PADI ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน  หาก PADI ไม่สามารถยืนยันคำขอได้ PADI อาจปฏิเสธ

การแจ้งเตือน

ขณะนี้ PADI อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขตามความจำเป็น ในกระบวนการและสัญญาของบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ข้อมูลนอกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ทั่วโลก)

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

บริษัท PADI ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
สำหรับผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม PADI อาจได้รับชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเกิด วันที่รับรอง/เข้าร่วม ระดับการรับรอง ชื่อสมาชิก PADI ที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกมืออาชีพและธุรกิจแต่ละราย) และหมายเลขของสมาชิก

ข้อมูลถูกใช้อย่างไร
PADI จะใช้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมในกระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Management) ของ PADI ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจได้รับแบบฟอร์มการประเมินโปรแกรมและจดหมายโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวจะยังใช้ในการส่งเอกสารประกอบการจบโปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วม เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการดำน้ำและเพื่อการวิจัยและวัตถุประสงค์ทางสถิติ

นอกจากนี้ PADI อาจใช้ข้อมูลผู้เข้าร่วมเพื่อโปรโมทโปรแกรมและโอกาสการฝึกอบรมเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในบางครั้ง อาจมีการให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมแก่สมาชิก PADI และหุ้นส่วนในอุตสาหกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับการดำน้ำ การฝึกอบรมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำที่ PADI รู้สึกว่าอาจเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม PADI จะไม่ส่งจดหมายถึงผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่สมาชิกมืออาชีพของ PADI เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมการศึกษาของ PADI โดยตรงเพื่อแข่งขันกับร้านค้าปลีก/รีสอร์ทของสมาชิก PADI นอกจากนี้ PADI จะไม่ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าชื่อและที่อยู่ของนักเรียนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการขายหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับร้านค้าปลีก/รีสอร์ทของสมาชิก PADI เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยผู้ค้าปลีกแต่ละรายของสมาชิก ร้านค้าปลีก/รีสอร์ทของ PADI

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอาจถูกส่งไปยังมูลนิธิ Project AWARE Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและโอกาสต่าง ๆ

โปรแกรม PADI eLearning®

PADI ศูนย์ดำน้ำ/รีสอร์ทของ PADI และ/หรือครูผู้สอนของ PADI ที่คุณเลือก และ Digitec Interactive, LLC, Adobe และ DPS เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ PADI ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนนี้เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติของ PADI เกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลที่ PADI อาจได้รับจากผู้ใช้ PADI eLearning

Digitec Interactive, LLC เป็นบริษัทที่ PADI ได้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อจัดการกระบวนการดิจิทัลที่สนับสนุน PADI eLearning รวมถึงการลงทะเบียน การเข้าถึงอย่างปลอดภัย การทำการทบทวนความรู้ อีเมลที่จำเป็น ฯลฯ ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) นี้ได้รับการพัฒนาโดย Digitec Interactive, LLC เป็นเว็บ KnowledgeDirect WEB Dominknow, Adobe Experience Manager และ DPS ช่วยสนับสนุนประสบการณ์สำหรับผู้ใช้

ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถานที่อำนวยความสะดวก”) คือสถานที่อำนวยความสะดวก และครูผู้สอนของ PADI (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ครูผู้สอน”) เป็นครูผู้สอน ซึ่งหนึ่งในนั้นคุณจะได้เลือกในการเชื่อมโยงด้วยในขณะที่เรียนโปรแกรม PADI eLearning ของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือเรื่องส่วนตัวของคุณ และ PADI สัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่ใครก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ PADI ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณทั้งในระหว่างและหลังการใช้ PADI eLearning ของคุณ PADI จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ความปลอดภัยและการรักษาความลับสูงสุด การเข้าถึงหรือการใช้ PADI eLearning แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่บังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PADI PADI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ PADI แต่เพียงผู้เดียว การใช้ผลิตภัณฑ์ PADI eLearning ของคุณจะขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด ณ เวลาที่ใช้ดังกล่าว

บริษัท PADI ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
เมื่อคุณลงทะเบียนกับ PADI eLearning ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกติดตามในฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้โดยสถานที่อำนวยความสะดวกที่คุณเลือกและครูผู้สอนของ PADI ในเครือหรือครูผู้สอนของ PADI และ Digitec Interactive, LLC ที่คุณเลือก นอกจากนี้ คะแนน ข้อมูลเมื่อทำเสร็จและมาตรฐานด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ของคุณจะถูกเก็บรวบรวมไว้ ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานเดียวกันเหล่านี้

ข้อมูลการทำธุรกรรมของบัตรเครดิต (ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตรเครดิตและหมายเลขโทรศัพท์) ที่ใช้ใน PADI eLearning ของคุณจะถูกประมวลผลบนเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงหรือให้แก่สถานที่อำนวยความสะดวก ครูผู้สอน หรือ Digitec Interactive, LLC ของคุณ ข้อมูลนี้เข้าถึงได้โดย PADI เท่านั้น

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน PADI eLearning คุณเข้าใจและตกลงว่าข้อมูลนี้อาจถูกถ่ายโอนข้ามเขตแดนและอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่สถานที่อำนวยความสะดวก ครูผู้สอน PADI, Digitec Interactive, LLC, Adobe, DPS และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยที่ดูแลสำนักงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา อีกทั้งคุณรับทราบด้วยว่าในบางประเทศหรือในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่าง การรวบรวม การถ่ายโอน การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลของคุณอาจดำเนินการโดยผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้

ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไร
ที่อยู่อีเมลจะถูกรวบรวมจากผู้ที่สื่อสารกับ PADI ผ่าน PADI eLearning สถานที่อำนวยความสะดวกและ KnowledgeDirectWEB เช่น จากการลงทะเบียนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ PADI จะไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ กับบุคคลที่สาม เว้นแต่พวกเขาจะตกลงที่จะรักษาความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจาก PADI PADI อาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผู้ใช้ของตนกับพันธมิตรหรือบุคคลที่สาม กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ PADI eLearning/KnowledgeDirectWEB ยังช่วยให้สถานที่อำนวยความสะดวกหรือครูผู้สอนสามารถอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์เพื่อดูโดยผู้ใช้ PADI eLearning/KnowledgeDirectWEB PADI ไม่สามารถรับผิดชอบต่อไฟล์ที่อัปโหลดโดยบุคคลที่สามซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาซอฟต์แวร์หรือการส่งไวรัส

โดยการใช้ PADI eLearning และเมื่อจำเป็น การให้ความยินยอมของผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบได้ แสดงว่าคุณยินยอมต่อการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณ (และบุตรหลานของคุณ โดยได้รับอนุญาตจากคุณ) ให้กับ PADI ศูนย์ดำนํ้า/รีสอร์ทของ PADI ที่คุณเลือก Digitec Interactive LLC และ KnowledgeDirectWEB, Dominknow, Adobe และ DPS ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หาก PADI ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว PADI จะโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในหน้านี้เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าข้อมูลที่ PADI รวบรวม นำไปใช้อย่างไร และ PADI จะเปิดเผยภายใต้สถานการณ์ใด เนื่องจาก PADI ใช้เทคโนโลยีใหม่และแนะนำการบริการใหม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการอัปเดต ดังนั้น PADI จึงสนับสนุนให้คุณทำการทบทวนบ่อย ๆ

ข้อพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบสามปี/หรือต่ำกว่าอายุสิบหกปีในสหภาพยุโรป
PADI รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรปที่เข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเอกสารประกอบการจบโปรแกรมและการกระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Management) ของ PADI ข้อมูลจากเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ได้ถูกใช้โดย PADI และไม่ได้ให้สำหรับใช้งานโดยบุคคลที่สามไม่ว่าเวลาใด

แม้ว่า PADI ไม่สามารถป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรปจากการดูเว็บไซต์ของ PADI หรือ PADI Club ได้ แต่เด็ก ๆ เหล่านั้นไม่สามารถใช้หรือลงทะเบียนสำหรับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ หรือบน PADI Club ได้ PADI สนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองดูแลกิจกรรมของเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในการใช้อินเทอร์เน็ต PADI ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กปี 1998 (COPPA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPPA สามารถเข้าไปดูที่: http://www.coppa.org

Emergency First Response Corp. (EFR®) Programs
ในฐานะหนึ่งในบริษัท PADI, Emergency First Response Corp. (“EFR”) ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PADI โดยรวม และใช้เอกสารและกระบวนการตามปกติของ PADI สำหรับการรวบรวม การใช้ การเก็บรักษาและการกำจัดข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมจากนักเรียนและผู้อื่นที่โต้ตอบกับโปรแกรม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้

บุคคลที่ทำการสอบถามบริษัท PADI

บริษัท PADI ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
จากบุคคลที่ทำการสอบถามไปยัง PADI จะได้รับเฉพาะข้อมูลที่ผู้สอบถามให้มาเท่านั้น

ข้อมูลดังกล่าวถูกใช้อย่างไร
ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่ทำการสอบถามจะใช้เพื่อตอบคำถามดังกล่าวแต่จะไม่นำไปใช้ในลักษณะอื่นใด ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บตามแนวทางการเก็บรักษาเอกสารตามปกติของ PADI และไม่ได้มอบให้แก่บุคคลที่สาม

ผู้เข้าชม PADI.com และผู้ใช้แอป PADI

PADI ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
เมื่อมีผู้ลงทะเบียนบน padi.com หรือใช้แอป PADI ก็อาจได้รับข้อมูลต่อไปนี้: ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลประชากรส่วนบุคคล ฯลฯ ในบางกรณี ผู้ลงทะเบียนอาจตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลใด อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งก็จำเป็นต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อให้ PADI ตอบสนองต่อคำขอและ/หรือรวมผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น

PADI จะทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าว
PADI ปฏิบัติต่อข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ padi.com หรือแอป PADI ต่างจากข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์/แอป PADI อาจรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุผู้เยี่ยมชมและความสนใจของพวกเขา รวบรวมข้อมูลประชากร แจ้งประกาศและโปรโมชั่นส่วนบุคคล และเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์/แอป PADI จะไม่จัดหา ทำการตลาด แลกเปลี่ยนหรือขายข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์/แอปดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในภาพรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางสถิติที่จัดทำโดย PADI สำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ข้อมูลรวมดังกล่าวไม่รวมถึงข้อมูลระบุตัวตน ข้อยกเว้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสำหรับโปรโมชั่นบางรายการ ข้อเสนอการชิงโชค ฯลฯ ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมของ PADI เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ (การใช้งานซึ่งมีเจตนาดังกล่าวจะถูกเปิดเผยภายในข้อมูลโปรแกรมเฉพาะที่ให้ไว้บน padi.com/cvx PADI)

การเลือกไม่ใช้เครือข่ายโฆษณา
วิธีการเลือกไม่ใช้ หากคุณไม่ต้องการใช้ข้อมูลข้ามไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาที่ถูกกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถเลือกไม่ใช้เครือข่ายโฆษณาจำนวนมากได้โดยไปที่เครื่องมือ DAA WebChoices Tool (หรือหากคุณอยู่ในอยู่ในสหภาพยุโรป สามารถทำได้โดยไปที่โดยไปที่ Your Online Choices หรือทางเลือกออนไลน์ของคุณ) คุณจะยังคงได้รับโฆษณาบนไซต์ที่คุณเยี่ยมชม แต่เครือข่ายโฆษณาที่คุณได้เลือกที่จะไม่ใช้จะไม่กำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังคุณตามกิจกรรมของคุณบนไซต์อื่น ๆ อีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากลไกการเลือกไม่ใช้เหล่านี้นั้นเป็นคุกกี้ ดังนั้นหากคุณลบคุกกี้ บล็อกคุกกี้ หรือใช้อุปกรณ์อื่น การเลือกที่จะไม่ใช้ของคุณก็จะไม่มีผลอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Interest Based Advertising (การโฆษณาตามความสนใจ) โปรดไปที่ Your Ad Choices หรือตัวเลือกโฆษณาของคุณ

ที่อยู่อีเมลอาจถูกรวบรวมจากผู้ที่สื่อสารกับ PADI ผ่าน padi.com และ/หรือแอป PADI อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ PADI จะไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ กับบุคคลที่สาม เว้นแต่พวกเขาจะตกลงที่จะรักษาความลับ ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจาก PADI PADI อาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผู้ใช้ของตนกับพันธมิตรหรือบุคคลที่สาม กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

PADI ใช้อะไรในการติดตามข้อมูลจากผู้ใช้
PADI ใช้เครื่องมือการหาค่ามาตรฐานต่าง ๆ เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เข้าชมของ padi.com ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น Salesforce, Silverpop และ Google Analytics (บริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc.)

Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมบน padi.com/แอป PADI Google Analytics จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ผู้เข้าชมเข้าชม ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ วิธีที่พวกเขามาที่หน้าดังกล่าวและสิ่งที่พวกเขาคลิกเข้าไปดู ข้อมูลนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ PADI ได้เปิดการรายงานข้อมูลประชากรและรายงานความสนใจของ Google Analytics เพื่อให้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้ใช้ คุณสามารถใช้ Google Analytics Opt-Out Browser Add-on เพื่อปิดการติดตามโดย Google Analytics ได้

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ Scubaearth.com

PADI ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
เมื่อมีผู้ลงทะเบียนกับ ScubaEarth, PADI อาจได้รับข้อมูลต่อไปนี้: ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลประชากรส่วนบุคคล ฯลฯ นอกจากนี้ ในบางส่วนของเว็บไซต์ เช่น Dive Log, Gear Locker และ Show My PADI Certifications Online ผู้เข้าชมอาจตัดสินใจโดยสมัครใจที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การดำน้ำ การฝึกดำน้ำและอุปกรณ์ รายละเอียดการดำน้ำ ฯลฯ หรือโพสต์คำถามและสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน้าที่หรือโอกาสดังกล่าวภายในเว็บไซต์ ในบางส่วนของเว็บไซต์จะอนุญาตให้ผู้เข้าชมอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอ

PADI จะทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าว
ScubaEarth ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเมื่อใดก็ตามที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ เช่น เมื่อพวกเขาดูส่วนหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์; รีวิวสถานที่ดำน้ำหรือคำอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์

ScubaEarth รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผู้เข้าชมใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ เวลาที่เข้าชมและหน้าที่เข้าชม ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น Dive Shop Locator อาจได้รับตำแหน่ง GPS เพื่อระบุศูนย์ดำนํ้าของ PADI ที่ใกล้ที่สุด

เมื่อผู้เข้าชมโพสต์ภาพถ่ายหรือวิดีโอบนเว็บไซต์ ScubaEarth อาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (หรือข้อมูลเมตา) เช่นเวลา วันที่ และสถานที่ที่ถ่ายรูปหรือวิดีโอ

ScubaEarth รวบรวมข้อมูลและสร้างคอลเลกชันของข้อมูลรวมจากข้อมูลที่รวบรวมจากและเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเพื่อช่วย PADI และ ScubaEarth และพันธมิตรด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในการปรับแต่งเนื้อหาและการสื่อสารให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น การรวบรวมการวางแผนอุปกรณ์และการกำหนดลักษณะที่ระบุโดยการโพสต์ไปยัง Gear Locker อาจมีการให้กับผู้ผลิตที่เสนอประเภทของอุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน Gear Lockers แต่ละรายการ (การตั้งค่าส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ว่าข้อมูลจะถูกทำเครื่องหมายว่า "Everyone" (ทุกคน) ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ในทำนองเดียวกัน ความสนใจของแต่ละบุคคลที่แสดงในเนื้อหาของ Dive Destinations สามารถช่วยให้ ScubaEarth มอบโอกาสให้ผู้เข้าชมที่เหมาะกับความต้องการในการดำน้ำส่วนตัวของพวกเขา

ที่อยู่อีเมลอาจถูกรวบรวมจากผู้ที่สื่อสารกับ PADI ผ่าน ScubaEarth อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ PADI จะไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ กับบุคคลที่สาม เว้นแต่พวกเขาจะตกลงที่จะรักษาความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจาก PADI PADI อาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผู้ใช้ของตนกับพันธมิตรหรือบุคคลที่สาม กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การตัดสินใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ผู้ใช้ ScubaEarth ที่ลงทะเบียนจะสามารถกำหนดข้อมูลส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็น "Everyone" (ทุกคน) "Buddies" (บัดดี้) หรือ "Only Me" (เฉพาะฉันเท่านั้น) เมื่อข้อมูลของบุคคลหนึ่งถูกกำหนดให้เป็น "Only Me" (เฉพาะฉันเท่านั้น) จะใช้เฉพาะในการรวบรวมข้อมูลโดยรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเทรน รูปแบบการใช้งานและความถี่ กิจกรรมประจำภูมิภาค ฯลฯ และจะไม่รวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

ผู้ให้บริการ
ScubaEarth อาจให้ข้อมูลของผู้เข้าชมแก่บุคคลและบริษัทที่ช่วย ScubaEarth ในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการภายนอกอาจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยโฮสต์เว็บไซต์ โฮสต์ภาพถ่ายและวิดีโอ ดำเนินการชำระเงินหรือให้ผลการค้นหา และ ในบางกรณี ScubaEarth อาจให้บริการร่วมกับบริษัทอื่น เมื่อทำงานร่วมกับบุคคลที่สามในลักษณะเหล่านี้ ScubaEarth จะเข้าสู่ข้อตกลงในการรักษาความลับโดยที่ผู้ขายตกลงที่จะใช้เฉพาะข้อมูลผู้เข้าชมในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ScubaEarth อย่างไรก็ตาม หาก ScubaEarth ใช้บุคคลที่สามที่ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับดังกล่าวในอนาคต บุคคลที่สามนั้นก็จะถูกระบุถึง ในกรณีดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องอ่านและพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามก่อนที่จะเข้าถึงคุณลักษณะหรือฟังก์ชันนั้น ๆ

การโฆษณา
ScubaEarth ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เข้าชมรายบุคคลกับผู้โฆษณา หลังจากที่โฆษณาทำงาน ScubaEarth อาจให้รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาแก่ผู้โฆษณา ตัวอย่างเช่น รายงานบอกผู้โฆษณาว่าผู้ใช้เห็นหรือคลิกโฆษณาของพวกเขากี่คน ผู้ที่ลงโฆษณาบางรายอาจวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม

การปิดบัญชีส่วนตัว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถปิดบัญชีของตนได้ตลอดเวลา เมื่อปิดบัญชีแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะยังคงรวมอยู่ในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้

ผู้เข้าชม Travel.padi.com

PADI Travel ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
แม้จะมีข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อมีผู้ลงทะเบียนบน travel.padi.com อาจได้รับข้อมูลต่อไปนี้: ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลประชากรส่วนบุคคล ฯลฯ

PADI Travel จะทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าว
ผู้ที่ลงทะเบียนกับ travel.padi.com เพื่อเข้าถึงข้อมูลแพ็กเกจการเดินทางและการเดินทางอาจได้รับการสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ PADI Travel และข้อเสนอด้านการเดินทางเป็นครั้งคราว แต่อาจเลือก "Unsubscribe" (ยกเลิกการรับข่าวสาร) จากการรับข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้

PADI Travel แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกับบุคคลที่สามหรือไม่
PADI Travel จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเมื่อซื้อแพ็กเกจการเดินทาง ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่จำเป็นจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการแพ็กเกจการเดินทางที่เลือกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจดังกล่าว  (โปรดดูข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ใช้ของ PADI Travel ที่ https://travel.padi.com/terms/)

ผู้เข้าร่วม PADI Club

นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PADI แล้ว ยังมีข้อพิจารณาพิเศษหลายประการเกี่ยวกับการลงทะเบียน PADI Club (“Club”) และความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี/หรืออย่างน้อย 16 ปีในสหภาพยุโรปจึงจะสามารถลงทะเบียนกับ PADI Club ได้ ในการพิจารณาการใช้ Club (คลับ) ของคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน Club ของคุณและอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ หรือหาก PADI ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว พิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ PADI มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้ Club ในปัจจุบันหรือในอนาคตของคุณได้

ข้อพิจารณาของ PADI Club ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบสามปี/หรืออายุต่ำกว่าสิบหกปีในสหภาพยุโรป
แม้ว่า PADI ไม่สามารถป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรปจากการเข้าชมและดูส่วนที่เป็นสาธารณะของเว็บไซต์ Club ได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของพวกเขา จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรปไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนใน Club ได้ ช่องวันเดือนปีเกิดที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนต่อไปเมื่อมีการป้อนวันเดือนปีเกิดที่ระบุอายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรป เฉพาะผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ส่วนที่มีการโต้ตอบของเว็บไซต์ ซึ่งป้องกันไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ทราบว่าอายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรป Club (คลับ) ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี/หรือต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรป หาก Club ทราบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี/ต่ำกว่า 16 ปีในสหภาพยุโรปได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวและยุติบัญชีของเด็กคนนั้น PADI Club สนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองดูแลกิจกรรมของเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในการใช้อินเทอร์เน็ต

PADI Club ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กปี 1998 (COPPA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPPA สามารถเข้าไปดูที่: http://www.coppa.org

ผู้เข้าร่วมกับ PADI Media
PADI Media นั้นประกอบด้วยนิตยสาร Sport Diver Magazine นิตยสาร Scuba Diving Magazine (จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิก PADI Club) และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยรวมของ PADI แล้ว ยังมีข้อพิจารณาพิเศษหลายประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลโดย PADI Media และความเป็นส่วนตัวของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ PADI Media คลิกที่นี่)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ฉันสามารถตัดสินใจว่าข้อมูลใดที่จะรับจากหรือผ่าน PADI (เช่น การเลือกไม่รับ) ได้หรือไม่
ได้ ยกเว้นข้อมูลที่ใช้เพื่อส่งเอกสารประกอบการจบโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้ผู้เข้าร่วม และสื่อที่ใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Management) ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจได้รับแบบฟอร์มการประเมินโปรแกรมและการติดต่อที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลใด ๆ หรือเพื่อรับข้อมูลบางประเภทเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ โปรดติดต่อสำนักงาน PADI ประจำภูมิภาคของคุณ

ข้อจำกัดของความสามารถของ PADI ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างมากสำหรับ PADI อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางเทคนิคที่มีอยู่ PADI ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น PADI อาจถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลต่อรัฐบาลหรือบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์ หรือบุคคลที่สามอาจสกัดกั้นหรือเข้าถึงการส่งสัญญาณหรือการสื่อสารส่วนตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ PADI สามารถ (และคุณอนุญาตให้ PADI) เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณให้กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ตามที่ PADI พิจารณาเห็นความจำเป็นหรือเหมาะสมในการดำเนินการหรือแก้ไขข้อซักถามหรือปัญหาต่าง ๆ

คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

PADI ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น พิกเซล (Pixel) และแท็ก (Tag) เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าผู้เข้าชมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบน padi.com และเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่ถ่ายโอนไปยังเบราว์เซอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์และสามารถอ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่มอบให้คุณเท่านั้น มันทำหน้าที่เป็นบัตรประจำตัวของคุณ บันทึกรหัสผ่าน การซื้อและการตั้งค่าของคุณ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเป็นโค้ดหรือส่งไวรัสได้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ในขั้นต้น คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ ทำให้คุณมีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ (สำหรับหน้าเว็บบางหน้าที่จำเป็นต้องมีการอนุญาต คุกกี้จะไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือก ผู้ใช้ที่เลือกไม่ยอมรับคุกกี้อาจไม่สามารถเข้าถึงหน้าเหล่านั้นได้ และอาจถูกกีดกันจากการสั่งซื้อหรือการมีบัญชีบนเว็บไซต์นั้น) หากคุณใช้ padi.com หรือเว็บไซต์ PADI อื่น ๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ PADI จะถือว่าคุณยินดีที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดบนเว็บไซต์

พันธมิตรที่เชื่อถือได้ เช่น DoubleClick ช่วย PADI ในการแสดงโฆษณาทั้งในและนอกเว็บไซต์ของ PADI บริษัทวิเคราะห์ เช่น Google Analytics, Facebook, Salesforce, Adroll และ Silverpop อาจวางคุกกี้ในเครื่องของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับลักษณะที่พวกเขาใช้คุกกี้

PADI ใช้คุกกี้ประเภทใด
PADI ใช้คุกกี้สองประเภท – แบบถาวร (Persistent) และแบบชั่วคราว (Session) คุกกี้ถาวรจะถูกตั้งค่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี PADI ของคุณ ครั้งต่อไปที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ PADI โดยใช้อุปกรณ์เดียวกัน คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) จะจดจำว่าคุณเป็นผู้ใช้เดิม ดังนั้นคุณอาจไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่จะใช้บริการของบัญชี PADI ของคุณ

คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) ใช้เพื่อระบุถึงการเข้าชมเว็บไซต์โดยเฉพาะ คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) จะหมดอายุหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ หรือเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์

PADI ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อใด
คุกกี้อาจถูกกำหนดโดย PADI เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ PADI หรืออาจถูกตั้งค่าโดยเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ที่เรียกใช้เนื้อหาบนหน้าที่คุณกำลังดูอยู่ (เรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่สาม)

มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ PADI อย่างไร
คุกกี้สามารถใช้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น การจดจำคุณเมื่อคุณนำทาง จัดเก็บการตั้งค่าของคุณและปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ คุกกี้ยังทำให้การโต้ตอบของคุณกับ PADI ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของคุณจะถูกปรับให้เป็นส่วนตัวสำหรับคุณและสอดคล้องกับการตั้งค่าของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังอนุญาตให้ PADI นำเสนอโฆษณาแก่คุณได้ทั้งในและนอก padi.com และเว็บไซต์อื่น ๆ และนำคุณลักษณะที่มีการปรับแต่งมาให้คุณผ่านปลั๊กอิน PADI เช่น ปุ่มแชร์ของ PADI

PADI ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมอีกหลายประการ รวมถึง:

 • ความปลอดภัย – PADI ใช้คุกกี้เพื่อสนับสนุนหรือเปิดใช้งานคุณสมบัติความปลอดภัยและเพื่อช่วยตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอันตรายและการละเมิดข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ (User Agreements)
 • การตั้งค่า ฟีเจอร์และบริการ – PADI ใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าคุณต้องการใช้ภาษาใด การตั้งค่าการสื่อสารของคุณคืออะไร และช่วยให้คุณกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ PADI นอกจากนี้ยังให้ฟีเจอร์ ข้อมูลเชิงลึก และเนื้อหาที่กำหนดเองแก่คุณผ่านปลั๊กอินของเรา
 • การโฆษณา – PADI อาจใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณทั้งในและนอก padi.com และเว็บไซต์อื่น ๆ PADI อาจใช้คุกกี้เพื่อเรียนรู้ว่าผู้เข้าเข้าชมที่เห็นโฆษณาบนเว็บไซต์ PADI ได้เข้าชมเว็บไซต์ของผู้โฆษณาในภายหลังหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน หุ้นส่วนของ PADI อาจใช้คุกกี้เพื่อพิจารณาว่า PADI ได้แสดงโฆษณาหรือไม่และได้ทำงานอย่างไร หรือเพื่อให้ข้อมูลแก่ PADI เกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับพวกเขา PADI อาจทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณในหรือนอกเว็บไซต์ PADI เช่น หลังจากที่คุณได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพันธมิตร คุกกี้และเทคโนโลยีโฆษณา เช่น เว็บบีคอน (Web Beacon) พิกเซล (Pixel) และแท็กเครือข่ายโฆษณาที่ไม่ระบุตัวตนช่วยให้ PADI สามารถแสดงโฆษณาแก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับการรวบรวมการตรวจสอบ การวิจัยและการรายงานโดยรวมสำหรับผู้ลงโฆษณา หมายเหตุ: เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจขอโฆษณาและเว็บบีคอนโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโฆษณา เครือข่ายเหล่านั้นสามารถดู แก้ไขหรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองได้ เหมือนกับว่าคุณได้ขอหน้าเว็บจากเว็บไซต์ของพวกเขา
 • ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์และการวิจัย – เว็บไซต์ PADI ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ PADI เรียนรู้ว่าเว็บไซต์และปลั๊กอินของตนทำงานได้ดีเพียงใดทั่วโลก นอกจากนี้ PADI ยังใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจ ปรับปรุง และวิจัยผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการ รวมถึงเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ PADI จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ทำงานหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณควบคุมคุกกี้ผ่านการกำหนดการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม การจำกัดความสามารถของเว็บไซต์ในการตั้งค่าคุกกี้อาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของคุณแย่ลง

PADI ติดตามที่อยู่ IP หรือไม่
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามทางสถิติของเว็บไซต์ PADI ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมจะถูกเก็บรวบรวม เช่น เวอร์ชันและประเภทของเบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP เว็บไซต์ที่อ้างอิงจากและประเทศของผู้เข้าชม

ข้อมูล GPS
เมื่อ PADI ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของบุคคลผ่านข้อมูล GPS เช่น เมื่อมีการเข้าถึงฟังก์ชัน PADI Dive Shop Locator ที่กำหนดเองซึ่งแสดงศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ที่ใกล้ที่สุด จะใช้ข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นและ PADI เก็บไว้นานพอที่จะให้บริการที่เฉพาะที่ใช้อยู่เท่านั้น ข้อมูลรวม ซึ่งไม่รวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ จะถูกรวบรวม แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเทรน ความถี่ในการค้นหา กิจกรรมประจำภูมิภาค ฯลฯ

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ PADI อาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือ ตัวอย่างเช่น PADI ได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้งานโดยรวมของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและรูปแบบการเรียกดู รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ บทความที่เข้าถึงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแอป PADI นอกจากนี้ PADI ยังได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ไม่มีผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามรายใดรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่มีจุดประสงค์เพื่อระบุถึงผู้ใช้รายใดรายหนึ่งเป็นการส่วนตัว

ผู้รับข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมบนเว็บไซต์ของ PADI อาจถูกถ่ายโอนเป็นครั้งคราวไปยังบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ PADI และบุคลากรทั่วทั้งองค์กรทั่วโลก เช่นเดียวกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ PADI ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศที่กฎหมายท้องถิ่นอาจให้สิทธิ์แก่คุณน้อยกว่าที่คุณมีในประเทศของคุณเอง นอกจากนี้ PADI และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามทุกที่ในโลกอาจดูและโฮสต์ข้อมูลผู้ใช้ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด PADI ได้วางกลไกทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอซึ่งถูกประมวลผลโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของ PADI และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป โปรดติดต่อสำนักงาน PADI ประจำภูมิภาคของคุณตามที่อยู่ด้านล่าง โดยการใช้โปรแกรม บริการและเว็บไซต์ของ PADI และการให้ข้อมูลแก่หนึ่งในนั้น แสดงว่าคุณยินยอมโดยสมัครใจให้โอนข้อมูลข้ามพรมแดนและโฮสต์ข้อมูลดังกล่าวได้

PADI จะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเจตนา (และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ) ไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าวเองหรืออย่างอื่น ยกเว้นดังต่อไปนี้: PADI อาจให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดย PADI เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม บริการและเว็บไซต์ โดยที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวจะตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวดก่อนและมีระดับความปลอดภัยของข้อมูลในระดับเดียวกันกับ PADI

PADI อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งให้บริการและทำงานในนามของ PADI เพื่อสนับสนุนการโต้ตอบกับคุณ ตัวอย่างเช่น รวมถึงการประมวลผลเอกสารโปรแกรมการฝึกอบรม การจัดการแบบสำรวจและการแข่งขันหรือสื่อสารกับคุณ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อให้บริการในนามของ PADI หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ PADI อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ:
หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย;

 • ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ;
 • เมื่อ PADI เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงินหรือเกี่ยวข้องกับการสืบสวนกิจกรรมที่สงสัยหรือเกิดขึ้นจริงที่ผิดกฎหมาย;
 • หากจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล ๆ หนึ่ง;
 • เพื่อบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานของ PADI;
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน การบริการและสิทธิ์ทางกฎหมายของ PADI;
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงต่อบริษัท PADI และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ;
 • เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการ; หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

PADI รักษากระบวนการที่ออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และปกป้องความลับ ความพร้อมใช้งานและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ PADI อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีการจัดองค์กรใหม่ ควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การมอบหมายหรือการโอนหรือการจัดการอื่น ๆ ของธุรกิจ PADI ทั้งหมดหรือบางส่วน

ฟอรัมผู้ใช้งาน
คุณควรตระหนักว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางออนไลน์ ผู้อื่นสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นได้ PADI จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายของบุคคลที่สามใด ๆ ที่รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะในฟอรัมดังกล่าวบนเว็บไซต์

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ PADI อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อเป็นบริการแก่ผู้ใช้ หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะต้องออกจากเว็บไซต์ของ PADI ลิงก์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดหรือบอกเป็นนัยถึงการรับรอง การสนับสนุนหรือคำแนะนำโดย PADI ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น และ PADI จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานดังกล่าวของคุณ การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น

การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
เว็บไซต์และโปรแกรมของ PADI เช่น PADI Club อาจอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้และเชื่อมโยงบัญชีเครือข่ายโซเชียลของคุณกับ PADI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Twitter, LinkedIn, Facebook และ YouTube เว็บไซต์และโปรแกรมต่าง ๆ อาจอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบบัญชี PADI โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ก การเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณกับ PADI หรือเข้าสู่ระบบบัญชี PADI โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ก แสดงว่าคุณให้สิทธิ์ PADI ในการเข้าถึงข้อมูลที่คุณมีให้ในโปรไฟล์สาธารณะของคุณสำหรับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้น ๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรไฟล์สาธารณะของคุณจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายโซเชียลและการตั้งค่าของคุณ แต่อาจรวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อจริง รูปโปรไฟล์ เพศและตำแหน่งที่ตั้ง หาก PADI ใช้ข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับจากบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ การใช้งานดังกล่าวจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้งานของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ จุดที่มีการติดต่อดังกล่าว เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจแชร์กับ PADI และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออื่น ๆ และเพื่อจัดการข้อมูลที่แชร์ผ่านบัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณโดยใช้เว็บไซต์และโปรแกรมของ PADI

หากคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียจาก PADI โปรดดูการตั้งค่าของบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นและผู้ให้บริการ

Facebook Custom Audience และ Google Custom Match
ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต PADI อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำกัดบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อการแฮช (Hash) และแชร์กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Custom Audience และ Google Custom Match เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของ PADI หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ PADI กิจกรรมการประมวลผลเหล่านี้อิงจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ PADI ในการดำเนินกิจกรรมการโฆษณาเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจ

ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ หากคุณได้สื่อสารกับ PADI ผ่านเว็บไซต์หรือแอป PADI; ลงทะเบียนกับ ScubaEarth หรือเข้าร่วม PADI Club; จบโปรแกรมการฝึกอบรมของ PADI และเลือกที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์และบริการของ PADI และข้อมูลอื่น ๆ จาก PADI; หรือติดต่อกับ PADI เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว ฉันสามารถตัดสินใจเลือกไม่รับโฆษณา Facebook Custom Audience และ Google Customer Match ได้หรือไม่ คุณสามารถขอให้ PADI หยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อสำนักงาน PADI ประจำภูมิภาคในท้องถิ่นของคุณ

ความปลอดภัย
PADI ได้ใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการปฏิบัติการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย เฉพาะบุคลากรของ PADI ที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเท่านั้นที่จะได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และพนักงานและผู้ให้บริการเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติต่อข้อมูลนี้เป็นความลับ แม้จะมีข้อควรระวังเหล่านี้ PADI ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณเริ่มขั้นตอนการชำระเงินหรือแลกของรางวัลภายในเว็บไซต์ของ PADI, PADI กำหนดให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของ PADI ในการทำเช่นนี้ เว็บไซต์ของ PADI ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Secure Socket Layers (SSL) SSL จะเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี SSL เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย เนื่องจาก PADI ใช้ SSL ในการลงทะเบียนบน PADI eLearning/KnowledgeDirectWEB การทำสิ่งเหล่านี้จึงปลอดภัยพอ ๆ กับการระบุหมายเลขบัตรเครดิตของคุณทางโทรศัพท์ SSL เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับขั้นสูงที่ทำงานร่วมกับ Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari และเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ เวอร์ชันปัจจุบัน การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะคงอยู่จนกว่ากระบวนการชำระเงินจะเสร็จสิ้นหรือยกเลิกโดยผู้ใช้

แม้ว่า PADI จะพยายามใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวในการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้ แต่ 'การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ' นั้นไม่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของ PADI
PADI เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ PADI ยังอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่าระยะเวลาของความสัมพันธ์ หากจำเป็นในการปกป้อง PADI จากการเรียกร้องทางกฎหมาย สำหรับการวิเคราะห์หรือการเก็บบันทึกประวัติหรือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกำหนดการการจัดการข้อมูลของ PADI หากคุณร้องขอให้ PADI ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ PADI จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อลบข้อมูลทุกกรณีอย่างครบถ้วน สำหรับคำขอเพื่อการเข้าถึง การแก้ไขหรือการลบ โปรดดูในส่วน "สิทธิ์ของคุณ" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิ์ของคุณ
ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต คุณอาจมีสิทธิ์ขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ PADI ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ แก้ไขหรือขอให้ลบข้อมูล นอกจากนี้คุณยังอาจมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้และขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในบางกรณี คุณอาจขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการขอการเข้าถึง ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ PADI ที่อีเมล [email protected] เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ PADI จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เช่น การขอรหัสผ่านและ ID ผู้ใช้ ก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ PADI จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบ ปฏิบัติตาม หรือตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยทันทีตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายที่แตกต่างกันอาจป้องกัน PADI ในการให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำขอ เช่น การสร้างข้อมูลของคุณอาจเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่น PADI ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามคำขอของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต และ/หรือปฏิเสธคำขอของคุณเมื่ออาจไม่มีมูลอย่างชัดแจ้ง และ/หรือมากเกินไป หรือไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

คุณยังสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายจากรายชื่อผู้รับจดหมายหรือการลงทะเบียนใด ๆ บนเว็บไซต์ใดก็ได้ ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์ที่คุณให้ข้อมูลดังกล่าว สมัครรับข้อมูลหรือลงทะเบียน หรือติดต่อ PADI ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ที่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความยินยอม – การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
โดยการใช้โปรแกรม บริการและเว็บไซต์ของ PADI แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย PADI ในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามที่เปิดเผยในที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม บริการและเว็บไซต์ของ PADI ตามที่มีการอ้างอิงในเอกสารนี้ ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในระหว่างการโต้ตอบประเภทต่าง ๆ อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน PADI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและจะแจ้งเตือนคุณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หาก PADI ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่เพิ่มสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PADI ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณก่อนหน้านี้ PADI จะขอรับความยินยอมจากคุณผ่านทางอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้หรือโดยการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบน padi.com อย่างเด่นชัด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมหลังจากวันที่โพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ อาจมีการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานนานาชาติของ PADI
นอกจากสำนักงานในสหรัฐอเมริกาแล้ว PADI ยังมีสำนักงานประจำภูมิภาคและศูนย์กระจายสินค้าในออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ญี่ปุ่น รัสเซียและสหราชอาณาจักร โดยแต่ละแห่งให้บริการตามเขตแดนที่ถูกกำหนด ซึ่งรวมถึงสำนักงาน PADI Travel ในสวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา (เรียกรวมกันว่า “สำนักงาน PADI”) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสิทธิ์และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำนักงาน PADI แต่ละแห่งมีนโยบายที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่ให้บริการ และสำนักงานแต่ละแห่งมีพันธะผูกพันทางกฎหมายที่จะรักษานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติทั่วโลกของ PADI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะของสำนักงานประจำภูมิภาคแต่ละแห่ง โปรดติดต่อสำนักงานโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

สำหรับคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่บริษัท PADI เก็บไว้นั้นควรติดต่อใคร
สำหรับคำถามหรือความคิดเห็น ติดต่อได้ที่:

Non-Agency Disclosure and Acknowledgment
ในฐานะผู้ใช้โปรแกรม การบริการและเว็บไซต์ของ PADI คุณได้รับแจ้ง เข้าใจและตกลงว่าสมาชิกของ PADI ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ PADI และดำเนินการฝึกอบรมของ PADI แต่ไม่ได้เป็นตัวแทน พนักงานหรือแฟรนไชส์ของ PADI คุณได้รับแจ้งเพิ่มเติม เข้าใจและตกลงว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิก PADI นั้นเป็นอิสระ และไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดย PADI ในขณะที่ PADI กำหนดกฎมาตรฐานสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมนักดำน้ำของ PADI แต่ PADI จะไม่รับผิดชอบและไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและการสอนโปรแกรมในแต่ละวันของสมาชิก PADI และการควบคุมดูแลนักดำน้ำโดยสมาชิกหรือพนักงานของสมาชิก