adf

การฝึก Public Safety Diver

PSD-Landing-3_Artboard
การดำน้ำ Public Safety Diving คืออะไร

ทีม Public Safety Diver ค้นหาวัตถุที่สูญหายหรือวัตถุที่จงใจทิ้งและบางครั้งก็มีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีอาชญากรรม งานของพวกเขาสามารถช่วยในการปิดคดีทางกฎหมายและทางอารมณ์ได้และงานนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก

นักดำน้ำ Public Safety Diver อาจถูกขอให้ทำการค้นหาหลักฐาน ค้นหายานพาหนะและผู้สูญหายใต้น้ำ แต่สมาชิกในทีม Public Safety Diver ไม่ได้ลงไปทำภารกิจในน้ำทุกคน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนบนบกจะจัดการงานหลักที่สำคัญ เช่น การจัดการกับสถานที่เกิดเหตุและการสัมภาษณ์พยาน

asdf
การฝึกอบรมและทักษะขั้นสูง

การดำน้ำ Public Safety Diving ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษและมีความคิดที่แตกต่างจากการดำน้ำแบบสันทนาการ นักดำน้ำ Public Safety Diver อาจถูกขอให้ดำน้ำในสภาพการมองเห็นใต้น้ำที่จำกัดและในสภาวะอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

นักดำน้ำ Public Safety Diver ต้องมีทักษะการค้นหาและกู้วัตถุกลับคืนมา (Search and Recovery) ที่ยอดเยี่ยม เรียนรู้ขั้นตอนการสื่อสารพิเศษ และเชี่ยวชาญในเทคนิคการช่วยเหลือตนเอง พวกเขายังต้องทำการฝึกอบรมบนบกเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสถานการณ์ วิธีเก็บหลักฐานและวิธีโต้ตอบกับพยาน

Education_PSD_hero_4
การฝึก Public Safety Diver

ในหลักสูตรประกาศนียบัตร PADI Public Safety Diver นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินและจัดการกับสถานที่เกิดเหตุ ทักษะการช่วยเหลือตนเองที่สำคัญ เทคนิคการค้นหาและช่วยเหลือ และขั้นตอนการสื่อสารต่าง ๆ

หลักสูตร PADI Surface Support Specialist เป็นส่วนย่อยของหลักสูตร Public Safety Diver สำหรับสมาชิกในทีมที่ไม่ดำน้ำ นักเรียนจะได้เรียนวิธีการช่วยเหลือนักดำน้ำจากผิวน้ำ ช่วยเหลือในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการดำน้ำ ประกอบอุปกรณ์และการจัดการกับสถานที่เกิดเหตุ

นักดำน้ำที่ต้องการเพิ่มทักษะ (และโอกาสในการหางาน) สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร PADI® Advanced Public Safety Diver

หลักสูตร Public Safety Diver

การศึกษาต่อสูงขึ้น

บทความแนะนำ

 
คำถาม: คุณต้องจ้างทีม Public Safety Diver เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร PADI Public Safety Diver หรือไม่?

คำตอบ ไม่ ไม่ต้องมีสำหรับหลักสูตร Public Safety Diver, Surface Support Specialist หรือ Advanced Public Safety Diver-level ของ PADI อย่างไรก็ตามครูผู้สอน PADI Public Safety Diver Instructor ของคุณจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับทีม Public Safety Diver

หากคุณมีทีมอยู่แล้ว การฝึกอบรมนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของคุณภายในองค์กรได้ หากคุณต้องการเป็นนักดำน้ำ Public Safety Diver มืออาชีพ การฝึกอบรมและประสบการณ์นี้อาจช่วยให้คุณได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีม

 
คำถาม ประกาศนียบัตร PADI Public Safety Diver เป็นหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการหรือไม่

คำตอบ โปรแกรม PADI Public Safety Diver ให้ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ที่นักดำน้ำ Public Safety Diver จำเป็นต้องใช้เพื่อจัดการกับความท้าทายที่อาจพบในภาคสนาม ทีม Public Safety Diver มืออาชีพจำนวนมากเลือกการฝึกอบรมของ PADI สำหรับสมาชิกมืออาชีพหรืออาสาสมัครในทีม

แต่ ประกาศนียบัตร PADI Public Safety Diver หรือ Advanced Public Safety Diver เองนั้นไม่ใช่ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ

ทีมดำน้ำหลายแห่งมีครูผู้สอน PADI Public Safety Diving Instructor เป็นเจ้าหน้าที่ ทีมดำน้ำ แผนกหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เสนอการฝึกอบรมของ PADI จะเป็นหน่วยงานที่เสนอออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ หากมี

 
คำถาม เหตุใดจึงควรเลือกการฝึกอบรม PADI Public Safety Diver

คำตอบ การฝึกอบรม PADI Public Safety Diver เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจริง – ไม่ใช่ในสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ โปรแกรมของเรายังมีระดับนักดำน้ำและมีประสบการณ์ที่ต้องมีมาก่อนในระดับที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน นักเรียนต้องมีประกาศนียบัตร PADI Advanced Open Water Diver (หรือเทียบเท่า) เพื่อเริ่มต้นหลักสูตร PADI Public Safety Diver และต้องมีประกาศนียบัตร Rescue Diver ในตอนท้าย ข้อกำหนดนี้เมื่อรวมกับการฝึก Public Safety Diver ที่แข็งแกร่งของเรา ส่งผลให้สมาชิกในทีมดำน้ำมีความมั่นใจสูงและมีความสามารถ

เมื่อนำมารวมกัน โปรแกรมการฝึก PADI Public Safety Diver สามารถช่วยปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมและประสิทธิภาพของทีมที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้เมื่อเทียบกับทีมที่ไม่ได้ใช้

 
คำถาม หลักสูตรเฉพาะทาง Specialty Diver ใดที่เป็นประโยชน์สำหรับนักดำน้ำ Public Safety Diver

คำตอบ หลักสูตร PADI Dry Suit Diver และ Full Face Mask Diver นั้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ นักดำน้ำ Public Safety Diver ส่วนใหญ่ใช้ชุดดรายสูทไม่เพียงแต่เพื่อให้ความอบอุ่นแต่ยังเป็นการป้องกันน้ำที่อาจปนเปื้อนด้วย หน้ากาก Full Face Mask ให้การป้องกันแบบเดียวกันและมักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่ช่วยให้คุณพูดคุยกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ได้ หลักสูตรเฉพาะทางอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่: Emergency Oxygen Provider, Night Diver, Search and Recovery Diver, Self-Reliant Diver, Ice Diver และ Underwater Navigator

 
คำถาม ฉันต้องทำการฝึก Incident Command (ICS) หรือไม่

คำตอบ ไม่ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม ICS สำหรับครูผู้สอน Public Safety Diver Instructor ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในพื้นที่ที่ดำเนินการภายใต้คำแนะนำในการปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมประเภทนี้อาจให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ และอาจถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมทีมดำน้ำของคุณ การฝึกอบรมนี้มีให้ใช้งานฟรีทางออนไลน์ที่ training.fema.gov/nims/

 
คำถาม ผ่านตามข้อกำหนดของ NFPA และ OSHA หรือไม่

คำตอบ หลักสูตร PADI Public Safety Diver (PSD และ Advanced PSD) เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะของ NFPA ที่พบใน NFPA 1006 และ 1670 และออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ OSHA ที่บังคับใช้ หลักสูตร PSD และ APSD ของ PADI ออกแบบเพื่อให้ตรงหรือเกินกว่าความสามารถที่กำหนดโดย NFPA 1006 และ 1670 ยกเว้นสาขาของ Ice (9.3.7), Sur (9.2.8) หรือ Swift Water (9.3.9)

ในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม PSD ของคุณและหากจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) 1006, 1561, 1670 ล่าสุดกับครูผู้สอนของคุณ รายการเหล่านี้สามารถพบได้ทางออนไลน์ที่ www.nfpa.org

นอกจากนี้ อาจเป็นสิ่งที่รอบคอบที่จะทบทวนข้อบังคับและมาตรฐานล่าสุดของ OSHA เช่น Part Number 1910, Subpart T, Standard Number 1910.401 ตามความเหมาะสม – รายการเหล่านี้สามารถพบได้ทางออนไลน์ที่ www.osha.gov

อาจมีคำแนะนำการปฏิบัติงานอื่น ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล ขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการวิจัย ทบทวนและรวมคำแนะนำ/ข้อกำหนดในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามความเหมาะสมกับสถานที่ของคุณ ตัวอย่างเช่น:

  • หน่วยงาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA) – สหรัฐอเมริกา
  • Health and Safety Executive (HSE) – สหราชอาณาจักร
  • Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) – แคนาดา
  • Australian Institute of Health and Safety (AIHS) – ออสเตรเลีย