โปรแกรม Tec CCR Qualifier & Tec CCR Refresher

โปรแกรม Tec CCR Qualifier

ในฐานะนักดำน้ำ Tec 40 CCR, Tec 60 CCR หรือ Tec 100 CCR คุณมีสิทธิ์ดำน้ำด้วย Type T CCR ที่เฉพาะเจาะจงรุ่นหนึ่งเท่านั้น หากต้องการดำน้ำด้วย CCR รุ่นอื่น ๆ คุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้รุ่นนั้น ๆ โดยเข้าร่วมในโปแกรม Tec CCR Qualifier ระหว่างโปรแกรม Qualifier คุณจะเน้นไปที่การใช้ CCRr อีกรุ่น – การประกอบ การตรวจสอบก่อนดำน้ำ การถอดแยกและเทียบลักษณะเฉพาะของการดำน้ำกับ CCR อื่น ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ใช้ คุณจะต้องทำการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองหนึ่งได๊พ์และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสองได๊พ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ CCR ใหม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อคุณเรียนจบโปรแกรม คุณจะได้รับบัตรรับรองใหม่ – ไม่ว่าคุณจะจบโปรแกรมระดับใดก็ตาม – ซึ่งจะระบุ CCR ชนิด T ใหม่

Tec CCR Refresher

การดำน้ำด้วย CCR บ่อย ๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาทักษะและระดับคุ้นเคยของคุณ แต่ถ้าผ่านมาเป็นเวลาสักพักแล้ว คุณควรเข้าร่วมโปรแกรม Tec CCR Refresher ครูผู้สอน PADI Tec CCR Instructor ของคุณจะช่วยคุณทบทวนข้อมูลจากหนังสือคู่มือที่คุณได้ใช้ในการฝึกและรวมถึงเอกสารประกอบและรายการตรวจสอบของผู้ผลิต ในระหว่างภาคการฝึกในแหล่งน้ำจำลอง คุณจะมีโอกาสได้ทบทวนทักษะต่าง ๆ และฟื้นความคุ้นเคยในการใช้ CCR ชนิด T ของคุณอีกครั้ง

ขั้นตอนต่อไป

ดำน้ำด้วย Rebreather ของคุณ: