Bedrijfsplanning

Het schrijven van een ondernemingsplan voor je PADI-duikcentrum of -resort

Een goed ondernemingsplan helpt je om haalbare doelen te stellen, de middelen te managen, om te gaan met onvoorziene problemen, en om gedegen beslissingen te nemen omdat het plan specifieke en gestructureerde gegevens bevat.

Je kunt beginnen met wat soms een startersplan wordt genoemd. Dat bestaat uit een kort overzicht van de onderneming die je in gedachten hebt. Zo zie je hoe alle puzzelstukjes in elkaar passen en analyseer je of je al klaar bent om een eigen PADI-duikcentrum of -resort te beginnen. Het is tevens een soort van ruwe schets voor het meer allesomvattende ondernemingsplan dat je nodig hebt om je bedrijf daadwerkelijk te starten en verder uit te bouwen. Het startersplan bevat doorgaans een samenvatting, de doelstellingen, succesfactoren, een marktanalyse en een rentabiliteitsanalyse.

Er zijn vele bronnen en hulpmiddelen beschikbaar die je kunt aanwenden om je ondernemingsplan op te stellen, waaronder computersoftware, online-sjablonen, boeken met stappenplannen of zelfs de inhuur van een bedrijfsadviseur om je hierbij te ondersteunen. Van belang is dat je een ontwerp voor je ondernemingsplan hanteert waar je je prettig bij voelt.

Houd het simpel en specifiek

Een ondernemingsplan moet eenvoudig te lezen, te volgen en te begrijpen zijn. Het hoeft niet lang of overcompleet te zijn.

Het moet wel:

 • Je bedrijf beschrijven wat je voor ogen hebt.
 • Beschrijven wie je klanten zijn.
 • Je bedrijfsmiddelen vermelden.
 • Je concurrentie weergeven.
 • Je doelstellingen voor op de korte en lange termijn benoemen.
 • Je financiële verwachtingen aangeven.
 • Je marketingstrategie toelichten.
Wees realistisch en volledig

Het belangrijkste onderdeel van het plan is de planning – de tijd die je werkelijk besteedt aan het denken over, het doen van onderzoek voor en het toewerken naar je nieuwe bedrijf. We hebben het hier niet over het schrijven van het plan.

Zorg ervoor dat je doelen haalbaar zijn en dat je hierin ook echt vertrouwen hebt. Ken je grenzen en blijf daar ook in je plan binnen. Zorg er ook voor dat alle aspecten van je nieuwe duikcentrum benoemd en behandeld worden. Een ondernemingsplan zorgt ervoor dat je al je doelen, doelstellingen, plannen, strategieën en werkwijzen op één plek bij elkaar houdt.

Ken je markt

Als je plannen maakt om een nieuw bedrijf te beginnen moet je nadenken over wat je primaire doelgroep wordt en wie je toekomstige klanten zijn. Een goed doordacht klantprofiel helpt je om je bedrijf in de juiste richting te sturen en om op een efficiëntere manier marketing te bedrijven. Stel jezelf onder andere (maar niet beperkt tot) de volgende vragen:

 • Wat wordt de locatie van je duikcentrum of -resort?
 • Hoe is de bevolkingsopbouw van je omgeving? Bevind je je bij een universiteit, sportschool, militaire basis, bedrijvenpark of in een toeristengebied? Dit heeft invloed op de doelgroep die je aan zal trekken.
 • Aan welk type duikdiensten is in de omgeving behoefte? Welke duikdiensten zijn in de omgeving al beschikbaar?
 • Bied je cursussen op recreatief duikniveau, instructeurscursussen of cursussen voor technisch duiken?
 • Ga je duikreizen of plaatselijke uitstapjes aanbieden?
 • Wil je bij de duikschool een eigen zwembad of ga je gebruik maken van een zwembad in de omgeving? Of ga je de lesduiken in een andere beschutwaterlocatie geven?
 • Hoe kom je aan gekwalificeerd personeel en hoe gaat je bedrijf medewerkers ontwikkelen?
 • Hoe ga je met je klantenkring communiceren en in contact blijven? Naar welke vorm van communicatie gaat hun voorkeur uit?
 • Hoe ga je je in de wereld van e-commerce en social media onderscheiden?
 • Wie zijn je concurrenten en waarin zul jij uniek zijn?
 • Hoe is het lokale ondernemingsklimaat? Zijn er ontwikkelingen te verwachten die de groei van jouw bedrijf kunnen bedreigen?

Of je PADI-duikcentrum of -resort succesvol zal zijn hangt niet af van of je een ondernemingsplan hebt – er zijn tenslotte vele factoren die van invloed zijn op de groei en stabiliteit van een onderneming. Het opstellen en voltooien van een ondernemingsplan vergroot echter wel je kans op succes aangezien je hierdoor meer gaat nadenken over wat er allemaal bij het openen van een duikcentrum komt kijken, en omdat je wordt geholpen in het nemen van beslissingen.