PADI Partners

Project AWARE®

Project AWARE is een beweging van duikers van over de hele wereld die onze wereldzeeën beschermen – één duik tegelijk. Project AWARE richt zich op de kritieke situatie rond haaien, roggen en afval in zee, door duikers overal ter wereld in staat te stellen samen te werken aan een schone, gezonde en visrijke waterwereld. Project AWARE is een geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk die zelf geld voor haar activiteiten inzamelt en haar eigen missie en doelen bepaalt. Project AWARE werd in 1989 door PADI opgericht en wordt nog steeds door PADI in natura en operationeel ondersteund. Project AWARE kan zijn doelen niet bereiken zonder de inzet van betrokken PADI-duikers, duikprofessionals en vrijwilligers. Surf naar projectaware.org.

 

Emergency First Response®

Als één van de vooraanstaande, internationale trainingsorganisaties voor cursussen in reanimatie en eerste hulp geven de cursussen van Emergency First Response hulpverleners op leekniveau het vertrouwen om te handelen bij niet alleen duikgerelateerde maar alle (algemene) medische noodsituaties. Net als voor PADI-cursusprogramma's zijn er ook voor Emergency First Response-cursussen lesmaterialen en lesprogramma's ontwikkeld door ervaren ontwerpers van lesprogramma's. De lesstof is gebaseerd op de richtlijnen voor hulpverlening aan patiënten als opgesteld en gepubliceerd door de Basic Life Support (BLS)-werkgroep van de International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR is een overkoepelende instantie die namens de meeste van de voornaamste reanimatieorganisaties ter wereld, internationale richtlijnen opstelt voor reanimatie. Surf naar emergencyfirstresponse.com.

 

Current Publishing

Current Publishing Corp.® is een dochtervennootschap van PADI Worldwide. Current Publishing ontwikkelt en onderhoudt één van de meest erkende lesprogramma's en lesmaterialen in mariene biologie voor leerlingen en docenten van middelbare scholen. Door de samenwerking met COSEE (Center for Ocean Science Education Excellence) is het zeebiologisch lesprogramma een geïntegreerd, interdisciplinair programma dat uit meerdere onderdelen bestaat. De titel van de lesstof – Life on an Ocean Planet – richt zich middels een op richtlijnen gebaseerd lessysteem, op actuele, zeebiologische onderwerpen om leerlingen voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Surf naar currentpublishingcorp.com voor meer informatie over dit interessant lesprogramma.