Privacybeleid Voor de Consument

PRIVACYBELEID VOOR DE CONSUMENT

Geldig vanaf 25 mei 2018

PADI® en zijn aangesloten bedrijven (de PADI-bedrijven) doen er alles aan om de privacy van zijn klanten, waaronder de deelnemers van de ervarings- en cursusprogramma's die door de PADI-bedrijven worden gegeven, die van personen die informatie inwinnen en die van bezoekers van PADI-websites (padi.com en ScubaEarth®), te respecteren. Dit privacybeleid gaat over persoonlijke, identificeerbare gegevens die met PADI worden gedeeld en mogelijk daarna worden doorgestuurd naar de PADI-bedrijven. Als hieronder uitgelegd kan wat PADI met de gegevens doet die de organisatie verzamelt, verschillen. Wijzigingen in het beleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Deze hebben alleen betrekking op de gegevens die na invoeringsdatum van de wijziging worden verkregen. Daarnaast kunnen de gegevens, indien de wet dit voorschrijft, worden gedeeld met overheidsinstanties en andere instanties.

Welke beveiliging wordt door de PADI-bedrijven geboden?

De PADI-bedrijven hanteren een aantal beveiligingsmaatregelen om de privacy van je persoonlijke gegevens te behouden. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde databases en zijn alleen toegankelijk voor doeleinden als genoemd in het Privacybeleid.

DEELNEMERS AAN CURSUSPROGRAMMA'S

Welke gegevens worden door de PADI-bedrijven verkregen?

De PADI-bedrijven kunnen van de deelnemers aan hun lesprogramma’s gegevens verkrijgen als naam van de deelnemer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, brevetteringsdatum of cursusaanvangsdatum, brevetteringsniveau, en de naam en het lidnummer van het PADI-lid dat de cursus verzorgt.

Wat wordt met de gegevens gedaan?

De PADI-bedrijven zullen deelnemersgegevens gebruiken voor het PADI-kwaliteitsbewakingsproces waarbij deelnemers een cursusevaluatieformulier en aanverwante correspondentie kunnen ontvangen. De gegevens zullen ook worden gebruikt om deelnemers cursusafrondingsmaterialen te sturen en voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

Daarnaast kunnen deelnemersgegevens door de PADI-bedrijven worden gebruikt om andere cursussen en trainingsprogramma’s te promoten. En van tijd tot tijd kunnen deelnemergegevens aan PADI-bedrijven en partners in de branche worden verstrekt met als doel deelnemers te informeren over de duiksport, duikinstructie en duik-gerelateerde producten en diensten als de PADI-bedrijven van mening zijn dat deze informatie nuttig kan zijn voor deelnemers. De PADI-bedrijven zullen echter niet deelnemers mailen die geen individueel lid van PADI zijn met als doel de directe verkoop van lesmaterialen of cursussen in concurrentie met PADI Retailers/Resorts. Daarnaast zullen de PADI-bedrijven niet de namen en adresgegevens van cursisten aan derden verkopen, verhandelen of leasen, met als doel de verkoop of promotie van producten in concurrentie met PADI Retailers/Resorts. Uitzondering geldt wanneer dit vooraf is aangekondigd en de individuele PADI Retailer/Resort hiermee akkoord is gegaan.

De PADI-bedrijven mogen de gegevens gebruiken ter promotie van: de cursusprogramma’s die door de PADI-leden gegeven worden; het duiken an sich; erkenning voor de duiker; duikverzekeringen en Project AWARE®-cursusprogramma’s; de duikcentra van PADI Retailers/Resorts te promoten; het duiklidmaatschap en aanverwante programma’s, waar onder de PADI Diving Society (PDS) en PDS-evenementen. Daarnaast mogen PADI-bedrijven de gegevens periodiek gebruiken om coöperatieve programma’s met PADI Retailers/Resorts te sponsoren als dat het doel heeft om niet-tastbare producten zoals duikreizen te verkopen.

Gegevens van deelnemers mogen ook worden gedeeld met Project AWARE, een non-profitorganisatie, als dit ten doel heeft informatie over het milieu en mogelijkheden voor deelname aan milieubeschermingsactiviteiten te verstrekken.

PADI eLearning- en Touch-programma's - De PADI Library

PADI, je PADI Dive Center/Resort en/of PADI Instructor, en Digitec Interactive, LLC zijn van mening dat jouw privacy van cruciaal belang is. Om deze reden heeft PADI dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe PADI omgaat met het gebruik en verspreiding van gegevens die PADI verkrijgt van PADI eLearning- en Touch-gebruikers.

Digitec Interactive, LLC is het bedrijf waarmee PADI is gaan samenwerken om de digitale processen ter ondersteuning van PADI eLearning en de Touch te managen, waar onder de registratie, beveiligde toegang, het maken en voltooien van de Kennistoetsen, de nodige e-mailberichten, enz. Dit leermanagementsysteem (LMS), ontwikkeld door Digitec Interactive, LLC, is KnowledgeDirect WEB.

PADI is de Professional Association of Diving Instructors (ook bekend als PADI Americas, Inc.) en is de ontwikkelaar van PADI-duikcursussen die via PADI eLearning en de Touch te volgen zijn.

Het PADI Dive Center/Resort (in het navolgende 'duikcentrum' genoemd) is het duikcentrum, of de PADI Instructor (in het navolgende “instructeur” genoemd) is de instructeur, is het centrum of de persoon die je hebt geselecteerd toen je een PADI eLearning-cursus of Touch-cursus aanschafte.

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou alleen. PADI belooft je gegevens niet (bewust) zonder jouw toestemming aan wie dan ook te verstrekken. PADI zegt plechtig toe om je privacy zowel tijdens als na het gebruik van PADI eLearning of de Touch te handhaven. PADI zal in uiterste mate met betrekking tot beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid met je persoonlijke gegevens omgaan. Zodra je gebruik maakt van de PADI eLearning-website of de Touch-producten stem je in met de bepalingen van het PADI-privacybeleid. PADI behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken zijn privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Jouw bezoek aan deze site en producten zijn onderhevig aan de dan geldende, meest actuele versie van het privacybeleid.

Welke gegevens worden door de PADI-bedrijven verkregen?

Zodra je je inschrijft voor PADI eLearning of Touch worden jouw persoonlijke opgeslagen in een database waarna deze toegankelijk zijn voor het door jou geselecteerde duikcentrum inclusief de aangesloten PADI Instructor of de door jou zelf aangewezen instructeur, en voor PADI en Digitec Interactive, LLC. Daarnaast zullen jouw scores, de data waarop je een en ander hebt afgerond en voltooid en andere uitvoeringsstandaarden worden verzameld. Ook deze data zullen toegankelijk zijn voor de zojuist genoemde entiteiten.

De creditcardtransactiegegevens (postadres, creditcardnummer, creditcardvervaldatum en telefoonnummer) worden verwerkt op een beveiligde site en zijn niet toegankelijk voor jouw duikcentrum, instructeur of Digitec Interactive, LLC. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor PADI.

Zodra je je persoonlijke gegevens via PADI eLearning of de Touch opgeeft, geef je te kennen dat je weet en ermee instemt dat je gegevens mogelijk buiten je landsgrenzen verstuurd worden, en opgeslagen en verwerkt worden in welk land dan ook waar het duikcentrum, de instructeur, PADI, Digitec Interactive, LLC en hun aangesloten bedrijven en kantoren van dochterbedrijven zich ook mogen bevinden, waar onder zonder beperkingen de Verenigde Staten. Je bent er ook bewust van en accepteert dat in bepaalde landen of met betrekking tot bepaalde activiteiten, het verzamelen, overdragen, bewaren en verwerken van jouw gegevens plaats vindt door vertrouwde partijen.

Wat wordt met de gegevens gedaan?

E-mailadressen worden verzameld van die personen die met PADI communiceren via PADI eLearning en de Touch, het duikcentrum en KnowledgeDirectWEB, zoals bij registratie. Niettegenstaande de informatie als in andere delen van dit Privacybeleid getoond, zal PADI geen van gegevens met derden delen tenzij deze partijen overeengekomen zijn om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de persoonlijke gegevens die zij van PADI hebben verkregen te waarborgen. PADI kan ook de getotaliseerde of samengevatte gegevens delen met partners of derde partijen. Dit zal dan gebeuren in overeenstemming met geldende, wettelijke bepalingen De gegevens zullen geen persoonlijke informatie bevatten.

Daarnaast biedt PADI eLearning/KnowledgeDirectWEB het duikcentrum of instructeur de mogelijkheid om eigen content te uploaden naar de site om te worden bekeken door gebruikers van PADI eLearning/KnowledgeDirectWEB. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bestanden die door derde partijen zijn geupload en mogelijk leiden tot softwareproblemen of de verspreiding van virussen.

Door PADI eLearning of de Touch te gebruiken, en indien vereist het verifieerbaar verlenen van ouderlijke instemming, ga je ermee akkoord dat PADI, het door jou geselecteerde PADI Dive Center/ Resort, Digitec Interactive LLC en KnowledgeDirectWEB de gegevens die zij van jou (of je kind) verkrijgen verzamelen en gebruik van maken, zoals beschreven in dit privacybeleid. Mochten wij besluiten om ons privacybeleid aan te passen dan zullen de wijzigingen op deze pagina publiceren zodat jij altijd op de hoogte bent van welke gegevens wij verzamelen, wat we met die gegevens doen en onder welke omstandigheden wij deze verspreiden. Zodra wij nieuwe technologie implementeren en nieuwe diensten aan gaan bieden, zullen we ons privacybeleid voor consumenten aanpassen. We nodigen je dan ook uit om dit beleid regelmatig door te nemen.

Security

Als je op onze sites afrekent, vereisen wij dat er een beveiligde verbinding tot stand wordt gebracht tussen jouw computer en onze server. Om een dergelijke verbinding tot stand te brengen maken we gebruik van een technologie Secure Socket Layers (SSL) genaamd. SSL versleutelt je persoonlijke en creditcardgegevens voordat deze over het internet worden verstuurd. SSL-technologie is de industriestandaard voor beveiligde, online transacties. Omdat we SSL-technologie gebruiken is je registratie op PADI eLearning/KnowledgeDirectWEB net zo veilig als wanneer je telefonisch je creditcardgegevens aan ons doorgeeft. SSL is een industriestandaard die functioneert binnen actuele versies van Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari en diverse andere webbrowsers. De beveiligde verbinding blijft van kracht totdat de betaling heeft plaatsgevonden of door de gebruiker is geannuleerd. Alhoewel we deze industriestandaard gebruiken om de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke, identificeerbare gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen, bestaat er op internet niet zoiets als “volmaakte beveiliging”.

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR

De PADI-bedrijven verzamelen gegevens van kinderen van onder de 13 jaar die deelnemen aan cursusprogramma’s waarvoor ouderlijke instemming vereist is. De gegevens van deze kinderen worden niet gebruikt door de PADI-bedrijven en worden nooit voor gebruik door derden aan derde partijen aangeboden. Uitzondering geldt als deze gegevens gebruikt worden voor cursusafrondingsmaterialen en voor het PADI-kwaliteitsbewakingsproces.

Alhoewel de PADI-bedrijven niet kunnen voorkomen dat kinderen onder de 13 jaar de padi.com-website bekijken, kunnen deze kinderen, zonder ouderlijke instemming, geen gebruik maken van of zich inschrijven voor de diensten die op de site worden aangeboden. De PADI-bedrijven moedigen ouders en voogden aan om toezicht te houden op het gebruik van het internet door hun kinderen van onder de 18 jaar.

De PADI-bedrijven zijn onderworpen aan de ‘Children’s Online Privacy Protection Act’ van 1998 (COPPA). Surf voor meer informatie over COPPA naar: http://www.coppa.org

Emergency First Response Corp. (EFR®)-cursusprogramma’s
Emergency First Response Corp. (“EFR”) houdt zich als een van de dochterbedrijven van PADI aan het PADI-privacybeleid. Het maakt gebruik van de gebruikelijke materialen en processen van PADI om privé-gegevens van cursisten en anderen te verzamelen, gebruiken, bewaren en te verwijderen, zoals in dit document beschreven.

PERSONEN DIE INFORMATIE BIJ DE PADI-BEDRIJVEN INWINNEN

Welke gegevens worden door de PADI-bedrijven verkregen?

Van personen die informatie inwinnen bij de PADI-bedrijven worden alleen de gegevens verkregen die zij achterlaten.

Wat wordt met de gegevens gedaan?

Gegevens die worden verkregen door personen die informatie inwinnen worden uitsluitend gebruikt om te reageren op dergelijke verzoeken. De gegevens worden opgeslagen conform de standaardrichtlijnen van de PADI-bedrijven en worden niet gedeeld met derde partijen.

BEZOEKERS VAN PADI.COM, PADI APP-GEBRUIKERS

Welke gegevens worden door de PADI-bedrijven verkregen?

Als iemand zich registreert op padi.com dan worden de volgende gegevens verkregen: e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer, persoonlijke demografische gegevens, enz. In sommige gevallen kunnen personen die zich registreren bepalen welke gegevens zij wel en welke zij niet afgeven. In andere gevallen, echter, zijn alle gevraagde gegevens nodig voor de PADI-bedrijven om te kunnen reageren op vragen en/of om deelnemers aan een wedstrijd te kunnen beoordelen of zij wel voor die wedstrijd in aanmerking komen, enz.

Wat wordt door de PADI-bedrijven met de gegevens gedaan?

De PADI-bedrijven gaan anders met de gegevens van bezoekers van padi.com of de PADI-app om dan met de gegevens die verzameld worden van deelnemers die zich inschrijven voor cursusprogramma’s (als hierboven beschreven). De PADI-bedrijven gebruiken de gegevens van de bezoekers van de site/app uitsluitend om bezoekers te identificeren en hun interesses vast te stellen, demografische gegevens te verzamelen, persoonlijke mededelingen en aanbiedingen te kunnen doen en om de website/app te verbeteren. De PADI-bedrijven zullen de gegevens die zij verkrijgen niet aan derden geven, verhandelen, verruilen of verkopen, behalve dan in geaggregeerde vorm, als onderdeel van statistieken die door de PADI-bedrijven voor marktanalyse worden opgesteld. Deze getotaliseerde gegevens bevatten geen identificeerbare informatie. Een uitzondering hierop geldt als bezoekers zich opgeven voor bepaalde marketingacties, sweepstakes, enz. waarbij bepaalde gegevens gedeeld kunnen worden met partners uit de branche van de PADI-bedrijven, met als doel duik-gerelateerde informatie en verkoopkansen bieden (indien dit het geval is dan wordt dit op padi.com/PADI-app vermeld in de informatie behorend bij het specifieke marketingprogramma).

E-mailadressen kunnen worden verzameld van diegenen die met PADI via padi.com en/of de PADI-app contact hebben. Niettegenstaande de informatie als in andere delen van dit Privacybeleid getoond, zal PADI geen van gegevens met derden delen tenzij deze partijen overeengekomen zijn om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de persoonlijke gegevens die zij van PADI hebben verkregen te waarborgen. PADI kan ook de getotaliseerde of samengevatte gegevens delen met partners of derde partijen. Dit zal dan gebeuren in overeenstemming met geldende, wettelijke bepalingen De gegevens zullen geen persoonlijke informatie bevatten.

Wat wordt door de PADI-bedrijven met de gegevens gedaan?

De PADI-bedrijven maken van diverse standaardmeethulpmiddelen gebruik om bezoekers van padi.com tijdens hun bezoek te volgen, zoals Silverpop en Google Analytics (een webanalysedienst van Google, Inc.).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om het surfgedrag van bezoekers op padi.com/PADI-app te verzamelen en op te slaan. Google Analytics bewaart dan gegevens over welke pagina’s door bezoekers bezocht worden, hoe lang zij op de site zijn, hoe ze daar gekomen zijn en op welke links zij klikken. Deze data bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens zoals naam of adres dus is de bezoeker onbekend. We hebben Google Analytics Demographics and Interest Reporting geactiveerd om een idee te krijgen van de demografie en interesses van de bezoekers. Je kunt de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on gebruiken om de tracking door Google Analytics uit te schakelen. Kom hier meer te weten over de opt-out en hoe je de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on kunt installeren.

Kan ik zelf bepalen welke informatie ik ontvang van of via de PADI-bedrijven (bijvoorbeeld d.m.v. een Opt-out)?

Ja. Iedereen kan aangeven welke informatie zijn wel of juist niet willen ontvangen. Uitzondering is de informatie die wordt gebruikt om deelnemers cursusafrondingsmaterialen te sturen die ook gebruikt worden voor het proces van kwaliteitsbewaking waarbij deelnemers een cursusevaluatieformulier en aanverwante correspondentie krijgen toegestuurd. Neem contact op met je regionaal PADI-kantoor om je voorkeuren door te geven.

Beperkingen in wat wij kunnen doen om persoonlijke gegevens te beschermen

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Vanwege de bestaande wettelijke en technische omgeving, echter, kunnen wij niet volledig garanderen dat jouw persoonlijke, identificeerbare gegevens niet bij derde partijen terechtkomen op andere wijzen dan in dit beleid beschreven. We kunnen bijvoorbeeld gedwongen worden om onder bepaalde omstandigheden gegevens te delen met de overheid of met bepaalde, derde partijen. Of derde partijen weten op onrechtmatige wijze toegang te krijgen tot privé-berichten. Daarnaast kunnen we (en jij machtigt ons daartoe) alle relevante gegevens delen met particuliere entiteiten, de ordehandhaving of andere overheidsofficials als wij, naar ons goeddunken, vinden dat dit noodzakelijk of gewenst en correct is om te doen om eventuele problemen te helpen oplossen.

BEZOEKERS VAN SCUBAEARTH.COM

Welke gegevens worden door de PADI-bedrijven verkregen?

Als iemand zich registreert op ScubaEarth kunnen de volgende gegevens worden verkregen: e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer, persoonlijke demografische gegevens, enz. Daarnaast kunnen bezoekers in bepaalde delen van de site, zoals Dive Log (het duiklogboek), Gear Locker (uitrustingskluisje) en Show My PADI Certifications Online (toon online mijn PADI-brevetten), zelf bepalen of zij aanvullende informatie willen verstrekken zoals hun voorkeuren voor duiken, duikcursussen en duikapparatuur, details van hun duiken, enz. of vragen stellen en informatie inwinnen passend bij de functie van de site. Binnen bepaalde delen van de site kunnen bezoekers ook foto’s en video’s plaatsen.

Wat wordt door de PADI-bedrijven met de gegevens gedaan?

ScubaEarth krijgt data over bezoekers wanneer dan ook zij interactie hebben met de site. Bijvoorbeeld wanneer zij naar de diverse onderdelen of features van de site surfen, zoals informatie over een duikbestemming en een beschrijving van duikapparatuur.

ScubaEarth ontvangt data van computers, mobieltjes of andere apparatuur die bezoekers gebruiken om de site te bezoeken. Hier onder kunnen gegevens vallen als het IP-adres, de locatie, het type browser dat gebruikt wordt, tijdstip van het bezoek en de pagina’s die bekeken zijn. Enkele functies, zoals de Dive Shop Locator, verkrijgen mogelijk ook de GPS-locatie om het dichtstbijzijnde PADI-duikcentrum te kunnen bepalen.

Als een bezoeker foto’s of video’s op de site plaatst, verkrijgt ScubaEarth mogelijk extra gegevens (of metadata), zoals het tijdstip, de datum en de locatie waar de foto of de video genomen is.

ScubaEarth brengt de data bijeen en maakt verzamelingen van getotaliseerde data verkregen uit de gegevens die van en over bezoekers is verzameld, om PADI en ScubaEarth en hun partners als het reclame- en marketingbureau te helpen de content en de marketingcommunicatie toe te snijden op de individuele behoeften. Zo kan de samenstelling van de duikuitrusting en de voorkeuren voor duikapparatuur als deze zijn aangegeven in de Gear Locker, worden gedeeld met fabrikanten die het type duikapparatuur maken dat ook genoemd wordt in de individuele Gear Lockers (individuele voorkeuren worden niet bekend gemaakt, tenzij de informatie gemarkeerd is als “Everyone” (voor iedereen) als hieronder beschreven). Een ander, vergelijkbaar voorbeeld is dat individuele voorkeuren die in de content van Dive Destinations (duikbestemmingen) wordt getoond ScubaEarth kan helpen om bezoekers duikreizen te bieden die toegesneden zijn op hun persoonlijke, duikreisvoorkeuren.

E-mailadressen kunnen worden verzameld van hen die via ScubaEarth met PADI contact hebben. Niettegenstaande de informatie als in andere delen van dit Privacybeleid getoond, zal PADI geen van gegevens met derden delen tenzij deze partijen overeengekomen zijn om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de persoonlijke gegevens die zij van PADI hebben verkregen te waarborgen. PADI kan ook de getotaliseerde of samengevatte gegevens delen met partners of derde partijen. Dit zal dan gebeuren in overeenstemming met geldende, wettelijke bepalingen De gegevens zullen geen persoonlijke informatie bevatten.

Eigen beslissingen aangaande privacy

Geregistreerde ScubaEarth-gebruikers hebben de mogelijkheid om veel van hun gegevens aan te duiden als toegankelijk voor “Everyone” (iedereen), “Buddies” (buddy’s) of “Only Me” (alleen voor de gebruiker). Wanneer iemands gegevens aangeduid zijn als toegankelijk voor “Only Me”, dan zullen deze alleen worden gebruikt in een getotaliseerde samenstelling met als doel het doen van trendanalyses en analyses van de zoekfrequentie, regionale activiteit, enz. De getotaliseerde data zal geen identificeerbare, individuele gegevens bevatten.

Service Providers

ScubaEarth kan gegevens van de bezoekers verstrekken aan de mensen en bedrijven die het ScubaEarth mogelijk maken om zijn diensten aan te bieden. Zo kunnen externe leveranciers bijvoorbeeld worden ingezet om de website te hosten, om foto’s en video’s te hosten, betalingen te verwerken of om te voorzien in zoekresultaten. In sommige gevallen kan ScubaEarth een bepaalde dienst samen met een ander bedrijf aanbieden. Indien ScubaEarth op deze manier met derde partijen samenwerkt, zal de site vertrouwelijkheidsovereenkomsten met deze leveranciers aangaan waarbij de leveranciers ermee akkoord gaan om gegevens van bezoekers uitsluitend te gebruiken zoals bepaald in het Privacybeleid van ScubaEarth. Als ScubaEarth in de toekomst de samenwerking aan gaat met een derde partij die niet de vertrouwelijkheidsovereenkomst van ScubaEarth accepteert, dan zal deze derde partij met naam worden genoemd. In een dergelijk geval is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van de betreffende leverancier door te nemen en in overweging te nemen, voordat hij van die feature of functie van de leverancier gebruik maakt.

Adverteren

ScubaEarth deelt geen gegevens van individuele bezoekers met adverteerders. Na een advertentiecampagne kan ScubaEarth wel rapporten aan adverteerders verstrekken over hoe de campagne is verlopen; bijvoorbeeld hoeveel bezoekers hun advertenties hebben gezien en hoeveel daarop hebben geklikt. Sommige adverteerders plaatsen mogelijk cookies op de computers van bezoekers.

Afsluiten van eigen account

Geregistreerde gebruikers kunnen hun account op elk moment afsluiten. Zodra het account is gesloten kunnen de persoonlijke gegevens niet meer worden ingezien of geraadpleegd. De data blijft echter wel beschikbaar voor verzamelde, anonieme gegevensanalyse maar bevat geen identificeerbare, individuele gegevens.

MAKEN DE PADI-BEDRIJVEN GEBRUIK VAN ‘COOKIES’?

PADI-bedrijven maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels en tags, om ervoor te zorgen dat bezoekers de best mogelijke ervaring hebben op padi.com. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver verstuurd wordt naar jouw browser en dat alleen gelezen kan worden door de server die de data verstuurd heeft. Het werkt als een identificatiemiddel dat wachtwoorden, aankopen en voorkeuren opslaat. Het kan niet net als code worden uitgevoerd of virussen overbrengen.

De meeste browsers staan in eerste instantie ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat deze je meldt als je een cookie ontvangt, zodat je op dat moment kunt beslissen of je het cookie wil accepteren of niet. (Bij sommige webpagina’s die een autorisatie vereisen zijn cookies niet optioneel. Gebruikers die er dan voor kiezen om cookies niet te accepteren kunnen mogelijk niet die pagina’s bekijken en worden in het doen van aankopen of het aanhouden van een account op de site belet.) Als je surft op padi.com zonder je browserinstellingen aan te passen gaan wij er van uit dat je het prima vindt om cookies van de padi.com-website te ontvangen.

Vertrouwde partners zoals DoubleClick helpen ons om gericht via de PADI-websites te adverteren. Analytics-bedrijven als Google Analytics, Facebook, Yieldmo en SilverPop kunnen ook cookies op jouw computer of mobiel apparaat plaatsen. Neem het privacybeleid van deze bedrijven door om zeker te weten of je hun manier van werken met cookies acceptabel vindt.

Silverpop

Google Analytics en DoubleClick

Facebook

Yieldmo

Van welk type ‘cookies’ maken de PADI-bedrijven gebruik?

De PADI-bedrijven maken van twee soorten cookies gebruik – permanente (blijvende) cookies en sessiecookies (tijdelijke). Een permanente cookie wordt geplaatst zodra je inlogt op je PADI-account. De volgende keer dat je de padi.com-website bezoekt met het zelfde apparaat, zal het permanente cookie jou als bestaande gebruiker herkennen waardoor je mogelijk de volgende keer als je van de diensten of functies van je PADI-account gebruik wilt maken, niet hoeft in te loggen.

Een sessiecookie wordt gebruikt om een bepaald bezoek aan de padi.com-website te herkennen. Sessiecookies verdwijnen na korte tijd, of wanneer je je webbrowser afsluit.

Wanneer worden door PADI-bedrijven cookies op je computer geplaatst?

Cookies kunnen door PADI-bedrijven op je computer of mobiel apparaat worden geplaatst als je surft naar padi.com, of ze worden door andere websites of online diensten met content op de pagina die je aan het bekijken bent, geplaatst (ook wel cookies van derden genoemd).

Waar worden de cookies van padi.com voor gebruikt?

Cookies kunnen worden gebruikt voor vele doeleinden, zoals je herkennen als je naar padi.com surft, je voorkeuren opslaan en de toegankelijkheid verbeteren. Cookies maken ook je contact met de PADI-bedrijven veiliger en ze helpen er voor te zorgen dat je bezoek gepersonaliseerd wordt op basis van je instellingen. Daarnaast maken cookies het de PADI-bedrijven mogelijk om relevante advertentieboodschappen te sturen via padi.com of andere sites, en je op maat, via PADI-plug-ins, bepaalde features aan te reiken zoals ons “share”-knop.

De PADI-bedrijven maken voor een aantal doeleinden van cookies gebruik, waaronder:

  • Beveiliging – De PADI-bedrijven maken van cookies gebruik om bepaalde beveiligingskenmerken te ondersteunen of mogelijk te maken, en om kwaadwillige handelingen en schending van onze Gebruikersovereenkomst waar te kunnen nemen.
  • Voorkeuren, features en diensten – De PADI-bedrijven maken van cookies gebruik om te weten welke taalinstelling je voorkeur heeft en wat je communicatievoorkeuren zijn. Ook helpen ze om automatisch formulieren op padi.com in te vullen. En via onze plug-ins bieden ze je features, inzicht en op maat gemaakte content.
  • Advertenties – De PADI-bedrijven kunnen van cookies gebruik maken om je relevante advertentieboodschappen te sturen via padi.com of andere sites. We kunnen een cookie ook gebruiken om er achter te komen of bezoekers die een bepaalde advertentie zagen op padi.com later de website van de adverteerder hebben bezocht. Ook onze partners kunnen cookies gebruiken om vast te stellen of we een advertentie hebben geplaatst en hoe daarop is gereageerd, of om ons te voorzien van informatie over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. We kunnen ook met een partner samenwerken om naar jou een reclameboodschap te sturen via padi.com of via andere kanalen, bijvoorbeeld als je net de site of een applicatie van een partner hebt bezocht. Cookies en advertentietechnologie zoals webbakens, pixels en anonieme advertentienetwerktags, helpen PADI-bedrijven om effectiever en gerichter reclameboodschappen uit te sturen. Maar ook om adverteerders te voorzien van getotaliseerde controle-, onderzoeks- en rapportagegegevens. Opmerking: Omdat jouw webbrowser advertenties en webbakens mogelijk rechtstreeks van advertentienetwerkservers betrekt kunnen deze netwerken hun eigen cookies inzien, bewerken of plaatsen, alsof je een pagina van hun website hebt bekeken.
  • Prestaties, analyses en onderzoek – padi.com maakt gebruik van cookies om ons te vertellen hoe goed onze site en plug-ins het doen over de hele wereld. We maken ook van cookies gebruik om producten, features en diensten te begrijpen, verbeteren en onderzoeken, onder meer wanneer je naar padi.com gaat vanuit een andere website, applicatie of computer of mobiel apparaat.

Bij de meeste browsers kun je zelf via hun instellingenpagina het beheer plegen van cookies. Als je echter de mogelijkheden voor websites beperkt om cookies te plaatsen, dan komt dit doorgaans de toegankelijkheid (de algehele gebruikerservaring) van die websites niet ten goede.

Achterhalen de PADI-bedrijven ook IP-adressen?

Als onderdeel van het verkrijgen van statistische gegevens van het surfgedrag van bezoekers op padi.com, worden gegevens van bezoekers verzameld over de apparatuur waarmee de site wordt benaderd, het type en de versie van de internetbrowser, het IP-adres, de website waar de bezoeker vandaan komt en het land van de bezoeker.

HOE ZIT HET MET LINKS VAN DERDE PARTIJEN OP PADI.COM?

PADI.com biedt bezoekers tevens links naar andere sites. De PADI-bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor hoe derde partijen op hun sites omgaan met de privacy van bezoekers, de beveiligingsmaatregelen die zij treffen, de data die zij verzamelen van bezoekers of de integriteit van de eigen content. Het bezoeken van deze sites geschiedt volledig op risico van de bezoeker.

GPS-DATA

Wanneer de PADI-bedrijven gegevens via GPS-data verkrijgen over de locatie van de individuele bezoeker, bijvoorbeeld als de bezoeker gebruik maakt van de PADI Dive Shop Locator om de dichtstbijzijnde PADI Dive Center of Resort te vinden, worden de gegevens van die bezoeker uitsluitend gebruikt ten behoeve van die zoekfunctie. De PADI-bedrijven bewaren deze gegevens alleen voor de duur van die specifieke handeling (in dit geval het opzoeken van een duikcentrum of -resort). Er worden echter wel getotaliseerde gegevens opgesteld die geen individuele, identificeerbare informatie bevatten. Doel hiervan is om trendanalyses en analyses van de zoekfrequentie, regionale activiteit, enz. te doen.

DE INTERNATIONALE KANTOREN VAN DE PADI-BEDRIJVEN

Los van het kantoor in de Verenigde Staten hebben de PADI-bedrijven servicekantoren en distributiecentra in Australië, Brazilië, Canada, Japan, Rusland en het Verenigd Koninkrijk die elk een vastgestelde regio bedienen (PADI-kantoor). De wet- en regelgeving rond dataprivacy en gerelateerde rechten en verantwoordelijkheden verschillen per land. In elk kantoor van de PADI-bedrijven zijn de betreffende gedragsrichtlijnen van kracht om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de landen dat het kantoor bedient. Neem voor meer informatie over het specifieke privacybeleid van een bepaald kantoor contact op met dit kantoor via de onderstaande contactgegevens.

BIJ WIE KAN JE TERECHT VOOR VRAGEN OF OPMERKINGEN AANGAANDE DIT PRIVACYBELEID OF DE GEGEVENS DIE PADI-BEDRIJVEN BEWAREN?

Voor vragen of opmerking kun je terecht bij:

PADI Americas, Canada en Latin America: [email protected]
PADI Asia Pacific: [email protected]
Japan: [email protected]
PADI Europe, Middle East and Africa: [email protected]

ScubaEarth: [email protected]

EMERGENCY FIRST RESPONSE CORP.

Surf voor meer informatie over het privacybeleid voor niet-PADI-gerelateerde Emergency First Response-cursussen naar: www.emergencyfirstresponse.com