Mako 2

Haaien en Roggen: Bescherming van Kwetsbare Diersoorten

Voor 2030 de daling van algemeen bedreigde haaiensoorten omkeren.

 

 

De Bedreiging & Onze Rol

Als toproofdieren helpen haaien bij het beheer van gezonde mariene ecosystemen. Maar ze blijven een van de meest bedreigde en te weinig beschermde soorten in onze zeeën. Ongeveer 300 soorten worden met uitsterven bedreigd.

Haaien- en roggentoerisme maakt inveel landen een essentieel onderdeel uit van de economie van dat land. Dit biedt de duikgemeenschap een mooie kans om van positieve invloed te zijn op het behoud en de bescherming van deze dieren. Bij de belangrijkste bedreigingen die voortkomen uit overbevissing en verlies van leefgebied, kunnen duikers een belangrijke rol spelen. Zij kunnen namelijk het voortouw nemen bij wereldwijde inspanningen om de achteruitgang van haaien en roggen te bestrijden. Dit door middel van burgerwetenschap en belangenbehartiging.

 

 

 

Help save sharks by supporting the
Global Shark & Ray Census

To combat this ocean emergency, PADI AWARE is proud to introduce the Global Shark & Ray Census, a global citizen science program that aims to monitor shark and ray populations and to ensure they are protected from extinction. Both divers and non-divers will be able to collect sightings data on the species they encounter, or take part in monitoring sites to track population trends. The data will undergo rigorous scientific analysis and will be used to ensure vulnerable species of sharks and rays have adequate protection to ensure healthy populations.

YOU CAN ACCELERATE THE LAUNCH OF THE GLOBAL SHARK & RAY CENSUS BY DONATING TODAY

 

 

Onze Strategie

Voor 2030 de daling van algemeen bedreigde haaiensoorten omkeren.


Kernactiviteiten: (1) Voor 2023 10 binnenlandse campagnes opzetten waarbij PADI PADI Torchbearers™ worden ingezet om haaien en roggen te beschermen (2) Een wereldwijde telling van haaien starten om gegevens te verzamelen over de haaienpopulaties die duikers vaak tegenkomen

 

 

 

 

Shark Hero 3

Protect what you love. Become an Ocean Torchbearer.

Join the community helping to protect global shark and ray populations.

 

 

30 years card image
Increased Protection Measures for Over 100 Species

Protecting sharks and rays is at the heart of PADI Aware Foundation's history and community. To date, we have collectively helped secure protection measures for over 100 vulnerable species ranging through policy changes such as agreed fishing limits to restrictions in unsustainable trade. PADI AWARE will continue to provide tangible actions to protect hundreds more with your help.

 

 

PADI Blueprint for Ocean Action:
Protect Vulnerable Species

PADI AWARE, with the support of the dive community, are in a unique position to drive forward essential conservation measures to help prevent shark and ray extinctions. Through our Blueprint for Ocean Action we can minimize population declines through restrictions on unregulated fishing, effective marine protected areas and monitoring the health of local shark and ray populations.

 

 

Ocean Action Icon

 

Blueprint Conservation Target and Strategy

Target: Reduce the number of species of sharks and rays threatened with extinction by 25% by 2030.
(1) Collaborate with locally based PADI operators and Ocean Torchbearers to protect native shark and ray populations.
(2) Launch the Global Shark & Ray Census to collect information on the populations of sharks and rays encountered by divers.

 

 

padi-aware-cites
PADI Divers Come Together to Reach Landmark Win at CITES

Together with you - the amazing and passionate dive community - we have already helped to add 51 species of shark and ray to CITES, including the oceanic whitetip shark, smooth hammerhead shark and giant manta ray.

Together 2
Community Story
Brazil and South Africa Mako Campaign

“Mako sharks are particularly vulnerable to overfishing, especially in the North Atlantic, where we have seen populations decline severely. It is currently estimated that the shark population will take 50 years to fully recover if fishing bans were implemented today,” says Ian Campbell, Associate Director, Policy and Campaigns of PADI AWARE Foundation. “By working directly with PADI Members to raise awareness of the issue with the diving community, we aim to encourage governmental support of mako shark protections in the Atlantic.”