Marine Debris

Afval in Zee

Breng het afval in zee voor 2030 met 50% terug in de doellanden.

 

 

De Bedreiging van de Zee & Onze Rol

Naar schatting zal tot 2025 meer dan 250 miljoen ton plastic in onze zeeën terechtkomen. De milieuschade die alleen al door plastic afval wordt veroorzaakt, wordt geschat op 13 miljard dollar per jaar. Duikers zijn vaak de eersten die getuige zijn van menselijke impact op het mariene milieu. Zij bevinden zich in een unieke positie om te helpen door afval in zee te melden en te verwijderen. En door te helpen het probleem bij de bron aan te pakken.

 

 

Wat Wij Hebben Gedaan

Via ons vlaggenschipprogramma Dive Against Debris® houden we de grootste burgerwetenschappelijke databank bij en stimuleren we anderen om te blijven strijden tegen afval in zee.

DAD
Dive Against Debris®

Torchbearers hebben meer dan 2 miljoen stuks afval verwijderd en meer dan 10.000 verstrengelde zeedieren geholpen. Dive Against Debris (DAD) vertegenwoordigt de grootste onderwateropruimingsactie ter wereld.

Dive Against Debris
Onderzoek naar Afval in Zee

Meer dan 70.000 duikers zorgden voor de grootste burgerwetenschapsdatabase met gegevens over afval in zee. In 2020 hebben we deze gegevens gepubliceerd in Science Direct, waarmee we kritisch marien onderzoek bevorderen.

Sharing
Gegevensuitwisseling

We proberen actief de Dive Against Debris-onderzoeksgegevens te delen met ngo's, overheden en lokale gemeenschappen. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent in statistisch materiaal ten behoeve van je werk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

 

 

Onze Strategie

Breng het afval in zee voor 2030 met 50% terug in de doellanden.

Kernactiviteiten: (1) De PADI Torchbearer Community betrekken bij het burgerwetenschapsprogramma (2) De doellanden ondersteunen middels het PADI AWARE Community-subsidieprogramma

DAD
LOCALE ACTIE
Landencampagne 2021

Campagnes tegen afval in zee zullen worden uitgevoerd in belangrijke landen die milieubeschermingsmaatregelen op lokaal en landelijk niveau stimuleren.

plastic free
WERELDWIJDE IMPACT
Wereldwijde Belangenbehartiging in 2021

We gaan een wereldwijd partnerschap aan voor onze ​​gedeelde visie om de zee plastic-vrij te maken.

 

 

Tools & Naslagmateriaal

 
Dive Against Debris Resource Guide

Click here to access the Dive Against Debris Resource Guide.

 
Dive Against Debris Specialty-cursus
 
Veel Gestelde Vragen over het Burgerwetenschapsprogramma
 
Word een Dive Against Debris-Duiker