Shark Hero

PADI AWARE Foundation

Drie decennia bescherming van de mariene wereld

 

 

Lokale actie. Wereldwijde impact.℠

 Dankzij de steun van onze donoren, gemeenschap en partners hebben we:

Bijgedragen aan de totstandbrenging van een internationaal beschermingsbeleid voor tientallen kwetsbare haaien- en roggensoorten.

Bijgedragen aan baanbrekende wetenschap op het gebied van afval in zee door twee miljoen stuks afval uit de zee te verwijderen.

De grootste en snelst groeiende community van onderwaterburgerwetenschappers opgebouwd.

Meer dan een miljoen duikers voorgelicht over de bedreigingen waarmee de mariene wereld wordt geconfronteerd. En hoe ze concrete actie kunnen ondernemen.

Torchbearer Background

Word een PADI Torchbearer

Word lid van de gemeenschap en blijf verbonden met de PADI AWARE-programma's en mogelijkheden om de mariene wereld te redden.  

Milieubeschermingskwesties en -programma's

PADI AWARE-programma's pakken de belangrijkste bedreigingen aan waarmee de mariene wereld wordt geconfronteerd. Ze bevorderen de PADI-blauwdruk voor de zee, ondersteunen de uitvoering van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en betrekken de PADI Torchbearer Community.

DAD
Afval in zee

Programmadoel: door middel van partnerschappen en het gemeenschapssubsidieprogramma van PADI AWARE het afval in de doellanden met 50% verminderen. 

Mako Campaign
Bescherming van haaien- en roggensoorten

Programmadoel: 20 kwetsbare haaien- en roggensoorten beschermen door middel van nationale natuurbeschermingscampagnes. 

Seagrass
Komt spoedig
Klimaatverandering

Programmadoel: CO2-neutraliteit bereiken in de hele PADI-organisatie en zeegras- en mangrovehabitats financieren om koolstof te compenseren. 

Coral Restoration
Komt spoedig
Koraalriffen

Programmadoel: 5% van de koraalrifhabitats herstellen door middel van burgerwetenschappelijke programma's en financiering van projecten.

Fish
Zeereservaten

Programmadoel: 30% van de koraalrifhabitats herstellen door middel van burgerwetenschappelijke programma's en financiering van projecten.

PADI Mission Hub-programma's

Heb je een duikcentrum of -resort, of ben je een PADI-duikprofessional? Doe mee aan onze programma's hieronder. 

Adopt the Blue new
Adopt The Blue

Adopteer je favoriete duikstek en draag bij tot het doel van 10.000 geadopteerde duikstekken in 2023. En de bescherming van 30% van de mariene wereld tegen 2030.  

Giant Stride
100% AWARE-partnerschap

Het 100% AWARE-partnerschapsprogramma is al meer dan twee decennia een essentiële levensader voor de financiering van ons belangrijkste natuurbeschermingswerk. 

Consumer Membership
BINNENKORT
Gemeenschapssubsidieprogramma

We verstrekken middelen voor activiteiten die door de gemeenschap worden georganiseerd om de mariene ecosystemen van de wereld duurzaam te beheren. 

Green Fins
Green Fins

Help de wereldwijde ecologische voetafdruk van je duikcentrum en de duikindustrie te verkleinen en zorg zo voor duurzaamheid in de duikindustrie. 

Jack
AWARE-cursussen

Alle PADI AWARE-trainingsmiddelen die beschikbaar zijn om te gebruiken om op te komen en actie te blijven ondernemen voor een schone en gezonde mariene wereld.

Green Coral Reef
PADI Eco Center

De gouden standaard op het gebied van beste milieupraktijken voor duikbedrijven. 

Whale 2

Doneer aan de PADI AWARE Foundation

Al ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door gulle donateurs zoals jij.