CLU03691

สร้างความแตกต่างด้วย
ทุก ๆ ได๊พ์

 

 

เป็นที่ยอมรับในความเป็นเลิศ: ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center

ระดับศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center จะถูกมอบให้กับศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ที่แสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนในค่านิยมหลักของการอนุรักษ์และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดำน้ำ

ด้วยโปรแกรม Adopt the Blue ศูนย์ PADI Eco Center แต่ละแห่งกำลังส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและความแข็งแกร่งของชุมชนอย่างแข็งขันโดยรับมือกับความท้าทายระดับโลกของมหาสมุทรของเรา ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยตรง ซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์ของพลเมือง การสนับสนุนนโยบาย และการศึกษา

เมื่อรวมกับพันธมิตรของ PADI, Green Fins Initiative ของ The Reef-World Foundation ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers ยังแสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในระดับที่เป็นแบบอย่าง ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center แต่ละแห่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงมากมายเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน โดยฝังความยั่งยืนเป็นค่านิยมหลักทางธุรกิจ

ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center เสนอทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมหาสมุทรที่ต้องการที่จะมั่นใจว่าค่าใช้จ่ายในการผจญภัยในทะเลของพวกเขาสอดคล้องกับการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่น

Two divers displaying Adopt the Blue flag underwater
โครงการ Adopt the Blue ของ PADI AWARE

Adopt The Blue เป็นเครือข่ายสถานที่ใต้น้ำสำหรับการดำเนินการอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนำโดยศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ทและมืออาชีพของ PADI ที่สมาชิกจะรับผิดชอบสถานท่ีดำน้ำในท้องถิ่นและรวบรวมและรายงานข้อมูลที่สำคัญร่วมกับชุมชนของพวกเขา เพิ่มความตระหนักถึงเกี่ยวกับประเด็นการอนุรักษ์ และมีส่วนร่วมกับแคมเปญระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติตามที่มีการเรียกร้อง

Clown fish swimming
โครงการ Green Fins Initiative ของ Reef-World Foundation

สมาชิก Green Fins ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ Green Fins รับการประเมินผลกระทบประจำปี มุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างน้อยสามครั้งต่อปีและได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยปรับปรุงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์น้ำดำ PADI Eco Center ศูนย์น้ำดำแต่ละแห่งจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ท้าทายในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำซึ่งแสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่าง

Clown fish swimming
โครงการ Green Fins Initiative ของ Reef-World Foundation

สมาชิก Green Fins ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ Green Fins รับการประเมินผลกระทบประจำปี มุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างน้อยสามครั้งต่อปีและได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยปรับปรุงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์น้ำดำ PADI Eco Center ศูนย์น้ำดำแต่ละแห่งจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ท้าทายในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำซึ่งแสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่าง

ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ขับเคลื่อนด้วยอะไร

พบกับส่วนหนึ่งของผู้นำที่อยู่เบื้องหลังศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center

คำถามที่พบบ่อย

 
เกณฑ์สำหรับศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center นั้นมีอะไรบ้าง

มีสามเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการของ PADI ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center:
1. การเข้าร่วมในโปรแกรม PADI AWARE Adopt the Blue™ 
2. เป็นสมาชิก Green Fins ในปัจจุบัน
3. แสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในระดับที่เป็นแบบอย่างในโปรแกรมต่าง ๆ ข้างต้น

ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกเลือกมาเพื่อพัฒนา PADI Blueprint for Ocean Action และสนับสนุน PADI Pillars of Change ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการค่านิยมหลักของการอนุรักษ์และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดำน้ำทั่วทั้งเครือข่ายของ PADI เราแนะนำให้ผู้ประกอบการให้เวลาตัวเองอย่างน้อย 12 เดือนเพื่อให้ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งนี้

 
ฉันจะเชื่อถือในการรับรองความยั่งยืนของศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers ได้อย่างไร

การรับรองเป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักดำน้ำ นักผจญภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางทุกคนสามารถค้นหาและจองการเดินทางกับผู้ประกอบการเรือเดินสมุทรที่ให้ความสำคัญกับมหาสมุทรเป็นอันดับแรก พวกเขาสามารถไว้วางใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการรวมความแข็งแกร่งของโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรของ PADI AWARE เข้ากับหน่วยงานด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล (Green Fins Initiative ของมูลนิธิ Reef-World) ชั้นนำของโลก ทำให้ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center เต็มไปด้วยโอกาสเชิงปฏิบัติสำหรับนักดำน้ำในการดำเนินการเพื่อปกป้องมหาสมุทรควบคู่ไปกับการตรวจสอบภายนอกของมาตรฐานความยั่งยืนในการดำเนินงานระดับสูงที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program)

 
ฉันเป็นร้านดำน้ำของ PADI ฉันจะเป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: การเข้าร่วมในโปรแกรม Adopt the Blue (สามารถดูคำแนะนำการลงทะเบียนได้ที่ adopttheblue.org)

ขั้นตอนที่ 2: เป็นสมาชิก Green Fins ในปัจจุบัน (สามารถดูคำแนะนำได้ที่ greenfins.net/join)

ขั้นตอนที่ 3: มีส่วนร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ PADI AWARE โอกาสด้านวิทยาศาสตร์พลเมืองและการรณรงค์ ในขณะที่บันทึกความคืบหน้าในแผนปฏิบัติการ Green Fins Action Plan ของคุณและมีส่วนร่วมกับ Green Fins Community Forum ด้วยการดำเนินการเหล่านี้ ทีมของคุณจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่เป็นแบบอย่างซึ่งจำเป็นสำหรับการยอมรับ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center: วิธีการสาธิตถึงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นแบบอย่าง - มืออาชีพของ PADI

ขั้นตอนที่ 4: การให้การยอมรับโดยอัตโนมัติ - เมื่อคุณผ่านตามเกณฑ์ทั้งสามข้อแล้ว ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของคุณจะถูกเพิ่มในรายชื่อใน PADI Dive Shop Locator เป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center โดยอัตโนมัติ

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จัดการประจำภูมิภาค (Regional Manager)

สำหรับคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับ AWARE โปรดติดต่อ [email protected] และสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Green Fins โปรดติดต่อ [email protected]