คำแนะนำพิเศษ

คำแนะนำพิเศษ

รายการต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยปกป้องคุณจากการบิดเบือนความจริงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการดำน้ำที่มีชื่อในรายการไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ได้ บุคคลในรายชื่อได๊พ์มาสเตอร์ ครูผู้ช่วยและครูผู้สอนนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสอนโปรแกรมของ PADI หรือแสดงตนในฐานะสมาชิก PADI บุคคลในรายชื่อ Unauthorized Diver Certifications ไม่มีการรับรองจาก PADI

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผู้ประกอบการดำน้ำหรือบุคคลในรายชื่อ โปรดติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Management Department) ที่สำนักงาน PADI ประจำภูมิภาค

คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ท

ส่วนของประกาศพิเศษต่อไปนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการบิดเบือนความจริง หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทในรายชื่อ โปรดติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Management Department) ข้อมูลเพิ่มเติม

ได๊พ์มาสเตอร์ ครูผู้ช่วยและครูผู้สอน

ส่วนของประกาศพิเศษต่อไปนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการบิดเบือนความจริง หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับบุคคลในรายชื่อ โปรดติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Department) ข้อมูลเพิ่มเติม

Unauthorized Diver Certifications (ประกาศนียบัตรนักดำน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต)

ส่วนของประกาศพิเศษต่อไปนี้ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก PADI หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับบุคคลในรายชื่อ โปรดติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Management Department) ข้อมูลเพิ่มเติม