Mako 2

Haaien en Roggen: Bescherming van Kwetsbare Diersoorten

Voor 2030 de daling van algemeen bedreigde haaiensoorten omkeren.

 

 

De Bedreiging & Onze Rol

Als toproofdieren helpen haaien bij het beheer van gezonde mariene ecosystemen. Maar ze blijven een van de meest bedreigde en te weinig beschermde soorten in onze zeeën. Ongeveer 300 soorten worden met uitsterven bedreigd.

Haaien- en roggentoerisme maakt inveel landen een essentieel onderdeel uit van de economie van dat land. Dit biedt de duikgemeenschap een mooie kans om van positieve invloed te zijn op het behoud en de bescherming van deze dieren. Bij de belangrijkste bedreigingen die voortkomen uit overbevissing en verlies van leefgebied, kunnen duikers een belangrijke rol spelen. Zij kunnen namelijk het voortouw nemen bij wereldwijde inspanningen om de achteruitgang van haaien en roggen te bestrijden. Dit door middel van burgerwetenschap en belangenbehartiging.

 

 

 

Wat We Bereikt Hebben

AWARE heeft bijgedragen aan het veiligstellen van internationale handelsbeperkingen voor 38 soorten. De stichting kreeg daarnaast voor 28 soorten toezeggingen van partijen om een ​​einde te maken aan overbevissing.

 

Shark tourism
Duurzaam haaien- en Roggentoerisme

In samenwerking met de Manta Trust en WWF heeft AWARE 's werelds eerste uitgebreide gids over duurzaam haaien- en roggentoerisme ontwikkeld, die de impact van toerisme op haaien- en roggenpopulaties helpt minimaliseren.

Sharks
Duurzame Visserij

Het is van cruciaal belang voor gezonde haaien- en roggenpopulaties om als duikgemeenschap het contact te leggen met besluitvormers om te pleiten tegen overbevissing. AWARE, een actief lid van de Shark League Coalition, hielp bij het veiligstellen van de natuurbeschermingsverplichtingen in 15 landen om soorten in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan te beschermen.

Sharks 2
Opleiding en Training

Met naar schatting 600.000 haaienfans die jaarlijks voor $ 314 miljoen omzet zorgen, biedt de AWARE Shark Conservation-cursus zowel duikers als niet-duikers informatie, hulpmiddelen en vaardigheden. Zo raken ze  actief betrokken bij natuurbeschermingsinspanningen over de hele wereld.

 

 

shark history
30 Years in Conservation

PADI AWARE has been working on shark and ray conservation since our launch as Project AWARE. In that time we have developed the world’s premier shark conservation dive course and helped secure trade and fishery protections for over 50 different species.

 

 

Onze Strategie

Voor 2030 de daling van algemeen bedreigde haaiensoorten omkeren.


Kernactiviteiten: (1) Voor 2023 10 binnenlandse campagnes opzetten waarbij PADI PADI Torchbearers™ worden ingezet om haaien en roggen te beschermen (2) Een wereldwijde telling van haaien starten om gegevens te verzamelen over de haaienpopulaties die duikers vaak tegenkomen

MT4M
LOCALE ACTIE
Landelijke Campagnes in 2021

Haaien- en roggencampagnes in 10 landen om natuurbeschermingsmaatregelen op lokaal en nationaal niveau te stimuleren.

Mako
WERELDWIJDE IMPACT
In 2021 Wereldwijde Belangenbehartiging

Door onze samenwerking met de Shark League Coalition zullen we in de periode voor 2023 een einde maken aan de overbevissing van bedreigde makreelhaaien in de Atlantische Oceaan.

 

 

Tools & Naslagmateriaal