merry-giveaway-pelican-landingpage

พวกเราคือการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร

ชุมชนผู้นำ Ocean Torchbearer ทั่วโลกกำลังนำการเคลื่อนไหวอันทรงพลังเพื่อฟื้นฟูตัวเราเอง ชุมชนของเราและโลกสีฟ้าครามที่เราเรียกว่าบ้าน

 

 

สร้างผู้นำ Torchbearer นับพันล้านคนเพื่อสำรวจและปกป้องมหาสมุทร

นี่คือพันธกิจที่ชัดเจนของ PADI ในฐานะองค์กรดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการระดมผู้คนให้มีส่วนร่วมในการริเริ่มตามแนวทางแก้ปัญหาที่มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน

 

 

 

 

PADI Blueprint for Ocean Action

ผู้นำ Ocean Torchbearers กำลังปฏิบัติการเพื่อปกป้อง 30% ของมหาสมุทรภายในปี 2030

 

 

Local Action (การดำเนินการในท้องถิ่น) Global Impact (ส่งผลกระทบทั่วโลก)

PADI ร่วมมือกับมูลนิธิ PADI AWARE ทำให้มีแนวทางมากมายสำหรับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องทะเลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ตั้งแต่การลงนามในคำร้องเพื่อปกป้องฉลามและกระเบน การปลูกปะการังหรือกำจัดขยะทะเลกับศูนย์ดำน้ำในท้องถิ่นของคุณ มีโอกาสสำหรับทุกคนในการสร้างมหาสมุทรที่สามารถฟื้นคืนสภาพได้ดีขึ้น

 

 

 

 

การผจญภัยเชิงนิเวศของคุณกำลังรออยู่

แผนที่

 

ร้านดำน้ำของ PADI ทั่วโลกต้องการผู้ที่มีความกระตือรือร้นเช่นคุณในการช่วยปกป้องมหาสมุทร เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และช่วยปกป้องสิ่งที่คุณรัก ทั้งด้านบนผิวน้ำและใต้ผิวน้ำ

 

 

เรื่องราวจากชุมชนดำน้ำ

 

 

Pledge Hero Default

สร้างการเปลี่ยนแปลง มาเป็นผู้นำ Ocean Torchbearer

เสียงของคุณมีความสำคัญ เข้าร่วมกับชุมชนระดับโลกเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร