คำอธิบาย

ตำแหน่งครูผู้สอน PADI Master Scuba Diver Trainer ทำให้คุณแตกต่างจากครูสอนดำน้ำที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อขึ้นอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะสอนหลักสูตรที่หลากหลาย (ว่าที่นายจ้างชอบสิ่งนี้) การเป็น MSDT แสดงว่าคุณมีประสบการณ์และประกาศนียบัตรเพื่อเสนอการฝึกอบรมทั้งหมดที่นักดำน้ำต้องการเพื่อที่จะเป็นนักดำน้ำ Master Scuba Diver - ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของนักดำน้ำแบบสันทนาการ

ครูผู้สอนของ PADI ทุกคนที่ออกประกาศนียบัตรให้กับนักดำน้ำของ PADI อย่างน้อย 25 คนและได้รับประกาศนียบัตร PADI Specialty Instructor อย่างน้อยห้าใบสามารถเป็นครูผู้สอน Master Scuba Diver Trainers ได้ ตำแหน่งนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นในการก้าวสู่ระดับมืออาชีพและเป็นสิ่งที่ต้องมีมาก่อนสำหรับครูผู้สอน IDC Staff Instructor รวมถึงตำแหน่งครูผู้สอน TecRec Instructor จำนวนมาก

ยังไม่ถึงระดับนี้ สอบถาม PADI Course Director ของคุณเกี่ยวกับหลักสูตร Master Scuba Diver Trainer Prep

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม