Baby Turtle Cropped

PADI AWARE-Natuurbeschermingsstrategie

Drie decennia natuurbeschermingsactiviteiten voor de zee.

 

 

Blauwprint voor het Ondernemen van Actie voor de Zee

 

 

 

 

Onze Aanpak

COMMUNITY en BELEID zijn de primaire aandachtsgebieden die onze milieubeschermingsstrategie bepalen. En de missie van PADI AWARE™ bevorderen om op lokaal niveau actie te stimuleren voor de wereldwijde bescherming van de zee.

 

Fork
ACTIE OP LOKAAL NIVEAU
De Gemeenschap

We activeren 's werelds grootste netwerk van duikcentra, duikinstructeurs en duikers om zowel boven als onder water actie te ondernemen die een impact hebben op de plaatselijke omgeving.

Kernactiviteiten binnen de plaatselijke gemeenschap

 • Adopt a Dive Site®-programma
 • Onderzoeksgegevens verzamelen door burgerwetenschapsprogramma’s
 • Lokale en landelijke campagnes
 • Voortdurende voorlichting & training
Change
WERELDWIJDE IMPACT
Beleid

Ons gevarieerd en veelomvattend beleidswerk helpt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN  te bevorderen, met name Sustainable Development Goal (SDG) 14 - Life Below Water  (Doel 14 - Leven in het water).

Kernactiviteiten op het gebied van beleid

 • Wereldwijde campagnes en directe belangenbehartiging
 • Marien onderzoek ten behoeve van beleidsvorming
 • Leveren van economische cijfers ter bevordering van milieubescherming
 • Vertegenwoordiging van de duikindustrie bij internationale verdragen

 

 

PADI AWARE-Casestudy’s

Big Blue Vanuatu
Big Blue Vanuatu

AWARE-supporter Big Blue Vanuatu, is zo mogelijk de belangrijkste aanjager van het Commonwealth Blue Charter: een overeenkomst tussen alle 53 landen van het Gemenebest om zee-gerelateerde problemen actief op te lossen en te voldoen aan verplichtingen voor duurzame ontwikkeling van de zee.

IMPACT: de regering heeft niet-biologisch afbreekbare kunststoffen verboden. Hierdoor zijn traditionele industrieën opnieuw opgekomen en nieuwe micro-bedrijven opgericht.

ATP
Wereldwijde Bescherming van Haaien

In 2019 hielp de recreatieve duikgemeenschap bij het inventariseren van bedreigde makreelhaaien voor CITES. Toen Canada het voorstel van CITES niet aannam, drong de duikgemeenschap er bij de Canadese minister op aan om toch de beperkingen van de handel in makreelhaaien te steunen. Dit zorgde uiteindelijk voor een openbaar statement vanuit Canada.

IMPACT: Canada is nu een belangrijke ambassadeur in de wereld voor makreelhaaien. Het land voert verdere beschermingsmaatregelen door en probeert een einde te maken aan de overbevissing in de Atlantische Oceaan.

  Internship
  Marien Onderzoek

  PADI Dive Against Debris®-duikers hebben voor belangrijke onderzoeksgegevens gezorgd bij een baanbrekend onderzoek in samenwerking met het internationale wetenschapsbureau CSIRO. De eerste wereldwijde analyse in zijn soort, wees uit dat afval op de zeebodem anders is dan afval op de stranden.

  IMPACT: Onderzoeksgegevens over marien afval vormen cruciaal bewijs voor het opstellen van een zeevriendelijk afvalbeheerbeleid.

   

   

  Fondsenwerving voor de Stichting en Toewijzing van Programma's

  Fundraiser
  De PADI AWARE Foundation is een geaccrediteerde en onafhankelijk gecontroleerde publieke instelling voor het goede doel, met vestigingen in de VS, het VK en Australië.

  Ongeveer 65% van de inkomsten van de stichting is afkomstig van particuliere donateurs. Andere geldschieters zijn:

  •    Andere stichtingen die subsidies verstrekken

  •    100% AWARE-partners (PADI-instructeurs, -duikcentra en -resorts)

  •    Geldinzamelingsacties

  •    Bedrijfssponsoren

  •    PADI Pro Deo-ondersteuning

  75% van de donaties gaat rechtstreeks naar de uitvoering van de programma’s. De overige 25% is voor kernondersteuning.

  Het werk van de PADI AWARE wordt mede mogelijk gemaakt door gulle donateurs zoals jij.

  Learn more about our primary partnerships that help us save the ocean.

   

   

  Whale 2

  Doneer aan de PADI AWARE Foundation

  Al ons werk wordt mogelijk gemaakt door gulle donateurs zoals jij.

   

   

  Torchbearer Background

  Word een PADI Torchbearer

  Maak deel uit van de wereldwijde gemeenschap die passie aanwendt voor een betere balans tussen de mens en de planeet.