คำอธิบาย

ด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะสม อุปกรณ์และทัศนคติที่ถูกต้องในการยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำอย่างอิสระด้วยตัวเอง นักดำน้ำที่มีประสบการณ์สามารถมีส่วนร่วมในการดำน้ำอย่างมีความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีบัดดี้ได้ การดำน้ำ Self-Reliant Diving เป็นกิจกรรมผจญภัยที่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน แต่ก็ยังมีประโยชน์ หากคุณมีวินัยทางจิตใจและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปฏิบัติตามเทคนิคของการดำน้ำ Self-Reliant Diving คุณจะเสริมทักษะและความมั่นใจเมื่อดำน้ำคนเดียว ดำน้ำคู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม

คุณต้องเป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีบันทึกการดำน้ำมาแล้ว 100 ได๊พ์จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Self-Reliant Diver ได้ นอกจากนี้ คุณจะได้ทำการประเมินทักษะกับครูผู้สอน PADI Self-Reliant Diver Instructor ของคุณก่อนที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตร

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

การเรียนรู้วิธีชดใช้สำหรับสถานการณ์ที่คุณมักจะรับมือกับบัดดี้คือจุดสำคัญของหลักสูตร Self-Reliant Diver ซึ่งรวมถึงการวางแผนการดำน้ำที่เหมาะสมโดยใช้การคำนวณอัตราการใช้อากาศ ระบบช่วยชีวิตสำรอง และการจัดการเหตุฉุกเฉินจากการดำน้ำอย่างอิสระด้วยตัวเอง ในระหว่างการฝึก Self-Reliant สามได๊พ์ คุณจะได้ฝึก:

  • ทำการว่ายน้ำวัดอัตราการใช้อากาศเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการคำนวณในภายหลัง
  • การเปลี่ยนไปใช้ระบบจ่ายอากาศสำรองระหว่างการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • การว่ายน้ำโดยไม่สวมหน้ากาก
  • การนำทางไปยังจุดต่าง ๆ รวมถึงจุดสำหรับการขึ้นจากน้ำของคุณ
  • การใช้ทุ่น DSMB

รับเครดิต! การดำน้ำได๊พ์แรกของหลักสูตร PADI Specialty Diver นี้อาจได้รับเครดิตเป็น Adventure Dive สำหรับประกาศนียบัตร Advanced Open Water Diver ของคุณ - สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับการรับเครดิต

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานของคุณแล้ว คุณจะต้องใช้ ทุ่น DSMB แหล่งอากาศสำรอง คอมพิวเตอร์ดำน้ำสำรอง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนผิวน้ำสำรอง ครูผู้สอนหรือสต๊าฟของศูนย์ดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นของคุณจะแนะนำอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Getting Started

แวะเข้าไปดูที่ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และจัดตารางสำหรับภาคการฝึกแรกกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม