คำอธิบาย

ในสมัยก่อน โปรไฟล์การดำน้ำถูกคำนวณจากใต้ผิวน้ำลงไปถึงระดับความลึกสูงสุด จากนั้นกลับไปยังผิวน้ำ ตอนนี้ คอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำวิเคราะห์ความลึกของคุณอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณมีระยะเวลาของบ๊อตตอมไทม์มากขึ้นเมื่อไปในน้ำที่ตื้นขึ้นและช่วยให้คุณมีเวลาในการดำน้ำได้มากที่สุด หากคุณต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำและเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ เช่น ตาราง eRDPMLTM เพื่อวางแผนการดำน้ำแบบมัลติเลเวลล์ หลักสูตร Multilevel Diver Specialty นั้นเหมาะสำหรับคุณ

 

หากคุณเป็นนักดำน้ำ PADI (Junior) Open Water Diver ที่มีอายุอย่างน้อย 12 ปี คุณสามารถการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Multilevel Diver ได้

Instructor with students at a table in a thatch hut.

Academic

คุณจะต้องทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีดีคอมเพรสชั่นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการดำน้ำแบบมัลติเลเวลล์ (Multilevel Diving) และคอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำ และวางแผนการดำน้ำแบบมัลติเลเวลล์โดยใช้ตาราง eRDPML ในระหว่างการดำน้ำแบบมัลติเลเวลล์ได๊พ์แรกของคุณ คุณจะต้องวางแผนและทำการดำน้ำสองระดับความลึก และในการดำน้ำได๊พ์ที่สอง คุณจะต้องทำการดำน้ำสามระดับความลึก

รับเครดิต! การดำน้ำได๊พ์แรกของหลักสูตร PADI Specialty Diver นี้อาจได้รับเครดิตเป็น Adventure Dive สำหรับประกาศนียบัตร Advanced Open Water Diver ของคุณ - สอบถามครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับการรับเครดิต

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ

Equipment

นอกเหนือจากอุปกรณ์สคูบาพื้นฐานของคุณแล้ว คุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำของคุณเองและแผ่นสเล็ทเพื่อบันทึกข้อมูลการดำน้ำ สอบถามครูผู้สอนหรือสต๊าฟของร้านดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณอาจต้องใช้ในการดำน้ำแบบมัลติเลเวลล์ (การดำน้ำหลายระดับความลึกในได๊พ์เดียวกัน)

Getting Started

แวะไปที่ ศูนย์ดำนํ้าเเละรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และเพื่อรับตาราง eRDPML และคู่มือสำหรับการใช้งาน เริ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับวางแผนการดำน้ำแบบมัลติเลเวลล์ด้วยตัวเองก่อนพบกับครูผู้สอนของ PADI ของคุณ

หลักสูตรเพิ่มเติม