คำอธิบาย

เข้าร่วมสิ่งที่ดีที่สุดในการดำน้ำสคูบาแบบสันทนาการและใช้ชีวิตเพื่อการดำน้ำในฐานะนักดำน้ำ PADI Master Scuba Diver ตำแหน่งนักดำน้ำ Master Scuba Diver ทำให้คุณอยู่ในกลุ่มนักดำน้ำขั้นสูงสุดที่ได้รับความเคารพซึ่งได้รับตำแหน่งนี้จากประสบการณ์และการฝึกดำน้ำมามากมาย มีนักดำน้ำเพียงสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งขั้นสูงนี้ เมื่อคุณโชว์บัตรรับรอง Master Scuba Diver ของคุณ ผู้คนจะรู้ว่าคุณได้ใช้เวลาใต้น้ำในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและเคยเข้าร่วมการผจญภัยดำน้ำมาอย่างมากมาย

นักดำน้ำทุกคนที่มีอายุอย่างน้อย 12 ปี ควรตั้งเป้าหมายไปที่การเป็นนักดำน้ำ Master Scuba Diver

เริ่มต้นด้วยได้รับประกาศนียบัตร PADI Open Water Diver ตามด้วย PADI Advanced Open Water Diver และ PADI Rescue Diver (หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า) นอกจากนี้คุณจะต้องมีประกาศนียบัตร PADI Specialty Diver ห้าใบและมีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 50 ได๊พ์

ตรวจสอบกับPADI">https://locator.padi.com">ศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI เกี่ยวกับการเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นนักดำน้ำ PADI Master Scuba Diver และการผจญภัยดำน้ำต่อไปของคุณ

ภาษาที่มีให้บริการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ของคุณ